مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی حقیقی و حقوقی

مدارک اشخاص حقیقی جهت دریافت کد اقتصادی :

۱- تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

۲- تصویر جواز کسب

۳- تصویر شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت شناسایی ملی

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

۵- تصویر کارت بازرگانی در صورت وجود

۶- تصویر گواهی یا وکالت نامه نماینده قانونی

7- اجاره نامه رسمی یا سند مالکیت محل فعالیت

مدارک اشخاص حقوقی جهت دریافت کد اقتصادی :

۱- تصویر گواهی ثبت نام سازمان امور مالیاتی

۲- اصل و تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس

۳- اصل و تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی

۴- تصویر آخرین قبض تلفن محل فعالیت

۵- تصویر گواهی شماره شناسایی ملی اشخاص حقوقی

۶- تصویر کارت بازرگانی شخص حقوقی در صورت وجود

۷- تصویر پروانه / مجوز فعالیت

۸- تصویر گواهی یا وکالت نامه

9- گواهی امضا محضری برای صاحبان حق امضا

10- اجاره نامه رسمی یا سند مالکیت محل فعالیت

 

جهت مشاوره و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 02143498 یا 02188618261 تماس بگیرید و یا همین الان در موارد را با کارشناسان ما مطرح فرمایید.