کد اقتصادی چیست؟

مقدمه


با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی به صورتهای گوناگونی در حال انجام است لازم است فعالین در زمینه های اقتصادی شناسایی گردند تا بر فعالیت های اقتصادی و تجاری آنها نظارت لازم صورت گیرد و از انجام فعالیتهای غیر مجاز و سوء استفاده ها و رانت خواری های احتمالی و به وجود آمدن فضای نا سالم اقتصادی جلوگیری شود.

بنابراین لازم است هر شرکتی تا دو ماه پس از ثبت با مراجعه به اداره دارایی منطقه شرکت نسبت به تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی اقدام نماید.

کد اقتصادی چیست؟


در سال ۱۳۷۳ قانونی وضع شد که طبق آن مقرر شد به اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیتهای اقتصادی و تجاری از قبیل تولید کالا و ارائه خدمات می پردازند شماره ای 12 رقمی تخصیص یابد که این اشخاص موظفند شماره اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش خود ثبت نموده و در مواقع مقتضی ارائه نمایند.

علاوه بر آن با توجه به مواد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، تمام افراد چه حقوقی چه حقیقی باید، کد اقتصادی را دریافت کنند. بنابراین اگر شرکتی در محدوده ی تجاری و تولید کنندگی باشد، باید برای روابط خود این کد را در اختیار داشته باشند.

این کد برای گرفتن کارت بازرگانی، باز کردن حساب در بانک، شرکت در مناقصه ها و مزایده های خصوصی و دولتی، بستن قرار داد با شرکت های دولتی و حتی نوشتن و صادر کردن فاکتور الزامی است.

از دلایل ثبت کد اقتصادی در فاکتورهای خرید و فروش این است که بتوان سودی که از هر معامله کسب شده را به طور دقیق محاسبه نمود. این امر باعث جلوگیری از امر محاسبه نسبی و به صورت برآوردی خواهد شد که به تخصیص مالیات منصفانه و دقیق و بر اساس مدارک موجود می انجامد.
سازمان امور مالیاتی از طریق کد اقتصادی می تواند دفاتر قانونی شرکت و فاکتورها و صورتحسابهای صادره را به درستی و به طور دقیق بررسی کرده و مالیات درست و دقیق شرکت را محاسبه و اعلام نماید.

چه کسانی مکلف به دریافت کد اقتصادی هستند؟


همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تولیدی، امر مونتاژ، صادرات و واردات، پخش و توزیع انواع کالا و امور خدماتی مشغول هستند ( اشخاص حقیقی می بایست جهت اشتغال به امور مذکور پروانه کسب یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط داشته و محل کسب داشته باشند) .

تشکیل پرونده دارایی از جهات مختلف مهم الزامی ست، از جمله مهمترین دلایل آن عبارتند از:
۱٫ در حال حاضر هر شرکتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی، بستن قرارداد با سایر شرکتها، شرکت در مناقصات و مزایدات و غیره ملزم به ارائه کد اقتصادی ست. جهت دریافت کد اقتصادی ابتدا باید تشکیل پرونده مالیاتی بدهد تا بتواند کد اقتصادی را دریافت نماید.
۲٫ برای ارائه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال مالی به اداره دارایی لازم است شرکت قبلا تشکیل پرونده مالیاتی داده باشد. شرکتی که تشکیل پرونده نداده است امکان تسلیم اظهارنامه را ندارد که خود این موضوع موجب ایجاد مشکلات مالیاتی بعدی برای شرکت خواهد شد.
۳٫ در صورتی که شرکت در مهلت تعیین شده اقدام به تشکیل پرونده دارایی ننماید، مشمول جرائم مالیاتی مقدر در قانون به علت تأخیر در تشکیل پرونده خواهد شد.

جهت مشاوره و یا دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 02143498 یا 02188618261 تماس بگیرید و یا همین الان در موارد را با کارشناسان ما مطرح فرمایید.