هزینه خدمات آسان ثبت


آسان ثبت ، اولین سامانه ثبتی آنلاین فعال در سراسر ایران ، کلیه هزینه های خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی و ... را در همان ابتدای کار به شما اعلام می کند و این هزینه ها تحت هیچ عنوانی تا پایان کار افزایش نخواهند یافت !  شما با ثبت نام در  آسان ثبت در آگاهی از احتمال ثبت نام شرکت و همچنین تعیین موضوع فعالیت تخصصی خود ، استعلام نام برند و بسیاری موارد دیگر به صورت آنلاین مشاوره دریافت می کنید.

در حال حاضر پس از آسان ثبتی شدن ، 20،000 تومان اعتبار هدیه در حساب خود دریافت خواهید کرد! و علاوه بر آن با معرفی از طرف دوستانتان و وارد کردن کد معرف مبلغ 30،000 تومان اعتبار دیگر در حساب کاربری شما شارژ می شود و به محض اولین خرید شما از آسان ثبت ، دوست معرف شما هم همین مقدار اعتبار دریافت خواهد نمود!

 

لیست هزینه های ثبت برند ، ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، انحلال شرکت ، ثبت طرح صنعتی و پلمپ دفاتر :

1 - هزینه ثبت برند و لوگو :  از یک میلیون و 380 هزار تومان

عنوان سرویس

توضیحات

هزینه به تومان

 ثبت برند تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره

ثبت برند یا لوگو در یک طبقه

1،400،000

هدیه عضویت آسان ثبت در اولین سفارش 20،000-
مجموع هزینه   1،380،000
روزنامه رسمی اول حداقل هزینه با توجه به توصیف برند و تعداد خطوط روزنامه رسمی 225،000
روزنامه رسمی دوم حداقل هزینه با توجه به توصیف برند و تعداد خطوط روزنامه رسمی 225،000

 

2 - هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه : شهرستان ها : از 490 هزار تومان     تهران و قم : از 790 هزار تومان

عنوان سرویس

توضیحات

هزینه به تومان

ثبت شرکت تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، تعیین نام ، پیگیری و مشاوره

برای حداقل شرایط : 100 هزار تومان سرمایه ، 2 نفر عضو و 4 خط موضوع فعالیت

510،000

پست مدارک ، پیک ، واریزی های اداره ثبت و حق الوکاله وکیل

در حال حاضر فقط در شهرهای تهران و قم 300،000
هدیه عضویت آسان ثبت در اولین سفارش 20،000-
مجموع هزینه   790،000
روزنامه رسمی حداقل هزینه با توجه به تعداد خطوط روزنامه رسمی 180،000
پلمپ دفاتر دفاتر 50 برگ 180،000

 

 3 - هزینه ثبت هر صورتجلسه تغییرات : شهرستان ها : از 340 هزار تومان     تهران و قم : از 490 هزار تومان

 

عنوان سرویس

توضیحات

هزینه به ازای هر صورتجلسه

تغییرات شرکت تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره

برای تغییرات شامل حداقل دو صورتجلسه غیر تخصصی

360،000

پست مدارک ، پیک ، واریزی های اداره ثبت و حق الوکاله وکیل

در حال حاضر فقط در شهرهای تهران و قم

150،000
هدیه عضویت آسان ثبت در اولین سفارش 20،000-
جمع هزینه هر صورتجلسه 490،000
روزنامه رسمی 150،000

 

 

4 - هزینه انحلال شرکت : شهرستان ها : از 490 هزار تومان     تهران و قم : از 690 هزار تومان

عنوان سرویس

توضیحات

هزینه به تومان

انحلال شرکت تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسه انحلال ، پیگیری و مشاوره

شامل یک صورتجلسه انحلال و معرفی مدیر تسویه

510،000

پست مدارک ، پیک ، واریزی های اداره ثبت و حق الوکاله وکیل

در حال حاضر فقط در شهرهای تهران و قم 200،000
هدیه عضویت آسان ثبت در اولین سفارش 20،000-
مجموع هزینه   690،000
روزنامه رسمی حداقل هزینه با توجه به تعداد خطوط روزنامه رسمی 180،000

 

5 - هزینه ثبت طرح صنعتی :  از 980 هزار تومان

عنوان سرویس

توضیحات

هزینه به تومان

ثبت طرح صنعتی تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره

ثبت طرح صنعتی در یک طبقه

1،000،000

هدیه عضویت آسان ثبت در اولین سفارش 20،000-
مجموع هزینه   980،000
روزنامه رسمی اول حداقل هزینه با توجه به توصیف طرح و تعداد خطوط روزنامه رسمی 225،000
روزنامه رسمی دوم حداقل هزینه با توجه به توصیف طرح و تعداد خطوط روزنامه رسمی 225،000

 

6- هزینه پلمپ دفاتر : از 180 هزار تومان

مجموع هزینه های دریافت پلمپ دفاتر برای یک دفتر کل و یک دفتر روزنامه (هر کدام 50 برگ) 200،000 تومان می باشد که هدیه عضویت در آسان ثبت (20000 تومان به عنوان تخفیف) به آن تعلق می گیرد.

ثبت برند ثبت شرکت تغییرات شرکت انحلال شرکتثبت طرح صنعتی پلمپ دفاتر