تغییرات شرکتها

تغییرات شرکتها

در این پست به ۳ مورد از پرکاربردترین تغییرات شرکتها می پردازیم؛

 

  1. تغییراتآدرس شرکت

اقدامات و مدارک مورد نیاز:

ابتدا تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده، تهیه صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با تعیین و ذکر سهم هر یک  از آنها.

در صورتی که مجمع ( سهامداران ) به هیات مدیره اختیار داده باشند، این مورد در صورتجلسه هیات مدیره هم قابل انجام است. اگر تعداد شرکا دوازده نفر یا بیشتر باشد، مطابق ماده ۱۰۹ قانون تجارت برای جلسه مجمع عمومی، هیات نظارت در شرکت با مسئولیت محدود می بایست انتخاب شوند و همچنین نام هر یک از اعضا در صدر متن صورتجلسه آورده شود و تمامی آنها صورتجلسه را امضا نمایند.

در شرکت های با مسئولیت محدود حداکثر زمان تحویل و ثبت صورتجلسه تنظیم شده در اداره ثبت شرکت ها توسط شرکا و یا نماینده رسمی شرکت، حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه می باشد.

  1. تغییرات در نام شرکت

با تشکیل جلسه مجمع عمومی و حضور کلیه سهامداران تصمیمات لازم برای تغییر نام شرکت اخذ و در انتهای جلسه پس از امضای صورتجلسه، تغییرات فوق از طریق وکیل رسمی و یا فردی از سهامداران به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود.

از شرایط لازم برای تایید در اداره ثبت، این است که نام منتخب قابل قبول باشد و توسط دیگر شرکت ها ثبت نشده باشد.

 

  1. تغییرات در موضوع فعالیت شرکت

تشکیل جلسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه و امضای کلیه شرکاء ( سهامداران ) با ذکر نام و میزان سهم هر نفر.

در صورت نیاز به مجوز در خصوص موضوع شرکت، بایستی از سازمان یا مرجع مربوطه ابتدا مجوز لازم اخذ و سپس به همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.

پس از ارائه کامل مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها و تاییدیه آن اداره، نسبت به امضای دفاتر اقدام و تغییر موضوع فعالیت شرکت به ثبت خواهد رسید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *