مالیات و اظهارنامه های مالیاتی

مالیات به عنوان یکی از اساسی ترین منابع درآمد برای دولت و از ارکان اصلی چرخه اقتصاد در کشورها به شمار می رود. به همین دلیل دارای اهمیت و نقش بسیار تعیین کننده ای در بازتوزیع ثروت و تامین منابع مالی است. بدیهی است همانگونه که کارآمدی و سلامت نظام مالیاتی تضمین کننده پایداری توسعه در هر کشوری خواهد بود، هرگونه عملکرد نامناسب مالیاتی نیز سبب بروز اختلالی جدی در روند رشد می گردد.

محاسبه مالیات

برای محاسبه مالیات دو روش رایج وجود دارد:

روش علی الراس و روش خوداظهاری.

روش علی الرأس:

در روش علی الرأس ممیز شخصا به بررسی و تعیین میزان مالیات می پردازد.

روش خود اظهاری:

در روش خود اظهاری همان طور که از نامش پیداست، موی مالیاتی خودش اقدام به محاسبه و اعلام میزان مالیات می کند.
البته در نظام های نوین مالیاتی ترجیح بر خود اظهاری است. چرا که با توجه به اشراف و آگاهی بیشتری که مودی مالیاتی، بر میزان دارایی و درآمد خود دارد، اظهار وی در قالب تسلیم اظهارنامه، روند تشخیص و ارزیابی مالیات را دقیق تر و با سهولت بیشتری امکان پذیر می سازد.

پرداخت مالیات

همان طور که می دانید، پرداخت مالیات به هیچ عنوان جنبه اختیاری و داوطلبانه ندارد. در واقع اخذ مالیات یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی است. دریافت مالیات، حتی بدون نیاز به جلب رضایت مودی قابل وصول می باشد.

سال مالی و سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می‌شود. در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها بر اساس اساسنامه با سال مالیاتی تطابق ندارد، درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا پایان چهار ماه شمسی پس از سال مالی است بنابراین اگر سال مالی شرکتی با سال مالیاتی مطابقت داشته باشد، برای تحویل اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ تیرماه سال بعد فرصت خواهد داشت.

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان قرار می گیرد. تسلیم اظهارنامه قانونا برای مودیان یک تکلیف است. افراد باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶ رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهار نامه مالیاتی نمایند.
کارشناسان سازمان امور مالیاتی پس از بررسی مدارک ارسالی توسط شخص حقیقی یا حقوقی و اطمینان از صحت مدارک ارسالی و عدم تخلف از قوانین مالیاتی مالیات اعلام شده را می پذیرند و همان مقدار پرداخت مالیات برای شخص منظور می گردد.

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تمایل به تنظیم اظهارنامه به شیوه الکترونیک و بدون مراجعه حضوری مودی را دارد. ارسال اظهارنامه به این شیوه مشروط به تکمیل مراحل ثبت نام الکترونیک می باشد و کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به سایت www.tax.gov.ir ، از خدمات غیر حضوری این سامانه بهره مند شوند.

مراحل و فرآیند تکمیل اظهارنامه الکترونیکی

۱- پیش ثبت نام شماره اقتصادی و دریافت کد رهگیری
۲- تأیید اطلاعات پیش ثبت نام و دریافت پاکت نامه حاوی اطلاعات کاربری
۳- ثبت نام شماره اقتصادی
۴- تأیید اطلاعات ثبت نام
۵- دریافت و تکمیل اظهارنامه الکترونیک
۶- ارسال اظهارنامه و دریافت کد رهگیری
۷- دریافت و پرداخت قبوض پرداختی مالیات به صورت الکترونیک

عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

همانطورکه بیان شد تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر از تکالیف مودیان است و جزو الزامات است. درصورت استنکاف مودیان، این عمل جرم تلقی گردیده و مودیان خاطی، با محرومیت ها و تنبیهاتی که در قانون پیش بینی شده روبرو خواهند بود.

باید بدانید طبق ماده ۱۹۲ ق.م.م جریمه عدم ارائه اظهارنامه برای انواع شرکت‌ ها و اشخاص حقیقی ۳۰ درصد نسبت به مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش است.
تنبیهات و جرائم مالیاتی

همانطور که بیان شد تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر از تکالیف مودیان است. درصورت استنکاف مودیان، این عمل جرم تلقی گردیده و با محرومیت ها و تنبیهاتی که در قانون پیش بینی شده روبرو خواهند بود.

۱- محاسبه مالیات به شیوه علی‌الراس

در موارد زیر درآمد مودیان از طریق علی الراس تشخیص داده می شود:
 در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد تسلیم نگردد.
 در صورتی که مدارک و گزارشات مورد نظر با توجه به درخواست ممیز ارائه نگردد.
 در صورتی که مدارک داده شده از نظر اداره مالیاتی غیر قابل رسیدگی باشد.

۲- جریمه و حبس

۳- محرومیت از معافیت و بخشودگی

۴- ممنوع الخروج شدن

۵- ابطال اسناد انتقال صوری

در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

۶- مجازات اداری

در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارتخانه ها، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند شد.

همچنین طبق بند ت ماده ۱۳۲ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد

علی‌رغم اینکه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی برای مودیان مالیاتی امری وقت‌گیر است، و جزو وظایف مودیان به شمار می آید، اما ارسال اظهارنامه مالیاتی می‌تواند مزایای خوبی برای آنها فراهم آورد.

طبق ماده ۱۸۹ شرکت ‌هایی که سه سال متوالی اظهارنامه ارسالی آنها مورد قبول اداره امورمالیاتی واقع شود و اعتراضی به برگ تشخیص صادره نداشته باشند، مشمول استفاده از ۵ درصد جایزه خوش‌حسابی نسبت به مالیات‌های پرداخت شده سه سال می‌شوند.

زمان رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد

براساس ماده ۱۵۶ق.م.م ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نمایند و برگه تشخیص رسیدگی را حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

اصلاح اظهارنامه

همان طور که مشخص است، شما تا قبل از ارسال اظهارنامه مالیاتی خود هر زمان که بخواهید می تواندی نسبت به اصلاح آن اقدام کنید. اما در صورتی که اظهارامه مالیاتی خود را ارسال کرده باشید چه اتفاقی می افتد؟

طبق تبصره ماده ۲۲۶ ق م م به مودیان مالیاتی اجازه دارند در صورتی که در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی از نظر محاسبه و درج اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه مالیاتی اصلاحی را تسلیم نمایند.

چه افرادی می بایست نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند؟

 تمام افرادی که به صورت حقیقی یا حقوقی به فعالیت مشغولند.
 اشخاص حقیقی و حقوقی که مقیم ایران هستند و داخل یا خارج از کشور فعالیت اقتصادی دارند.
 اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند و درآمد و فعالیت آن‌ها از طریق ایران می‌باشد.
 تمامی اشخاص غیرایرانی فعال در ایران، به نسبت در آمد‌هایی که در ایران کسب می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند.

چه اشخاصی معاف از پرداخت مالیات هستند؟

۱. شهرداری ها.
۲. تمامی سازمان‌هایی که بودجه آن‌ها از طرف دولت تامین می شود.
۳. موسسات و وزارتخانه‌های دولتی.
۴. شرکت‌های تعاونی دانش‌آموزی، کارمندی، کشاورزی، کارگری، صیادی و عشایری.

پرداخت مالیات از امور مهم، دقیق و البته زمان بر است. اما توجه به آن و رعایت نظم در ارسال سالانه و به موقع اظهارنامه مالیاتی، می تواند این فرایند را تسهیل بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *