انحلال شرکت

قوانین انحلال شرکت :

انحلال شرکتها در موارد ذیل انجام میگیرد:

  • در صورتی که شرکت ور شکسته شود.
  • مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده و انجام آن غیر ممکن است.
  • در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد.
  • در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به هر دلیلی رای دهند که شرکت منحل شود.
  • در صورتی که دادگاه حکم قطعی صادر کند.

اگر هر کدام از موارد فوق احراز گردد ولی شرکت برای انحلال اقدام ننماید ، دادگاه حکم را صادر کرده و دستور به انحلال شرکت می دهد، همچنین اگر اشخاصی که ذی نفع هستند از دادگاه تقاضا ی انحلال شرکت را داشته باشند دادگاه رای انحلال شرکت را صادر می نماید.

بعد از انحلال شرکت، مدیر در شرکت سمتی ندارد. ممکن است امور شرکت هنوز به اتمام نرسیده باشد، مثلا شاید مطالبات و بدهکاری ها ی شرکت تسویه نشده باشد. پس لازم است که یک نفر به عنوان نماینده ی شرکت برای انجام این امور شرکت معرفی شود . این شخص را مدیر تصفیه می گویند.

پس در نهایت مجمع یک نفر از مدیران شرکت را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نمایند و اگر مدیر تصفیه تعیین نشود و یا اینکه تعیین شده باشد اما به وظایف خود عمل ننماید هر شخص ذی نفع دیگری می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تعیین مدیر تصفیه جدیدی را از دادگاه درخواست نماید.

از اولین وظایف متصدیان تصفیه ( مدیر تصفیه )  این است که موضوع انحلال شرکت را به اداره ثبت شرکت ها،جهت ثبت و آگهی ارائه دهد تا به اطلاع عموم برسد.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت

  1. یک نسخه کپی از تمامی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تأسیس، آگهی روزنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت
  2. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای شرکت

0 thoughts on “انحلال شرکت

  1. Pingback: انحلال شرکت و موسسه - آکادمی آسان ثبت

  2. Pingback: تعریف شخص حقیقی و شخص حقوقی - آکادمی آسان ثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *