انحلال شرکت و موسسه

انحلال شرکت و موسسه

آسان ثبت سعی دارد در این مقاله به بررسی شرایط ثبت انحلال یک شرکت بپردازد. درست است که ثبت یک شرکت و کسب و کار آن هم به صورت قانونی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد اما، عدم فعالیت شرکت نیز نیازمندِ طی کردن مراحل قانونی می باشد. تا از بروز هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. بعضی از علل …

بیشتر بخوانید »

انحلال شرکت

قوانین انحلال شرکت : انحلال شرکتها در موارد ذیل انجام میگیرد: در صورتی که شرکت ور شکسته شود. مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده و انجام آن غیر ممکن است. در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد. در هر زمان که مجمع عمومی …

بیشتر بخوانید »