برچسب آرشیو:

موضوع فعالیت شرکت های عمرانی

موضوع فعالیت شرکت های عمرانی ( بخش سوم )

در این مقاله قصد داریم موضوع فعالیت شرکت های عمرانی ( بخش سوم ) را با هم بررسی کنیم . گام به گام با ما بیایید با انواع شرکت های عمرانی و موضوع فعالیت آن ها آشنا شوید. موضوع فعالیت مشترک همه شرکتها خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام …

بیشتر بخوانید »
موضوع فعالیت شرکتها عمرانی

موضوع فعالیت شرکتها عمرانی (بخش دوم)

در این مقاله قصد داریم موضوع فعالیت شرکت های عمرانی ( بخش دوم ) را با هم بررسی کنیم . گام به گام با ما بیایید تا با انواع شرکت های عمرانی و موضوع فعالیت آن ها آشنا شوید. ابتدا موضوعات فعالیت مندرج در اساسنامه همه شرکتها را با هم مرور می کنیم: بخش اول را در اینجا بخوانید   …

بیشتر بخوانید »

موضوع فعالیت شرکتها عمرانی (بخش اول)

در این مقاله قصد داریم موضوع فعالیت شرکت های عمرانی ( بخش اول ) را با هم بررسی کنیم . گام به گام با ما بیایید تا با انواع شرکت های عمرانی و موضوع فعالیت آن ها آشنا شوید. ابتدا موضوعات فعالیت مندرج در اساسنامه همه شرکتها را با هم مرور می کنیم. موضوع فعالیت مشترک همه شرکتها خرید و فروش …

بیشتر بخوانید »