25/05/1400 01:20:17 ق.ظ

avatar
داریوش افقی :
مراحل انجام کار به ترتیب چطوری هست برای بنام زدن شرکت از نام کس دیگر که صاحب شرکت هست

24/05/1400 07:20:54 ب.ظ

avatar
مریم یوسف پور :
برگ سبز ماشین گم شده چیکار کنیم

24/05/1400 12:34:48 ب.ظ

avatar
محمد جواد فخری :
درخواست مشاوره

22/05/1400 06:58:50 ب.ظ

avatar
حمیدرضاباتوانی :
سلام من قبلا آگهی شرکت را انجام داده ام و حالا نیاز به آگهی روزنامه میباشم چه کار باید بکنم

22/05/1400 04:23:00 ب.ظ

avatar
محسن ظاهری :
سلام درخواست مفقود کارت خودرو ثبت کردم تو آگهی روزنامه ذکر شده سند خودرو!

22/05/1400 10:36:52 ق.ظ

avatar
سعید علیزاده :
سلام لرستان شهرستان سلسله هستم جلد مدارکم کامل گم شده ب نام علیزاده کارت ماشین کارت هوشمند گواهینامه بیمه معاینه فنی

20/05/1400 10:55:19 ب.ظ

avatar
شهاب شاهمرادی :
کارت ملی بنام شهاب شاهمرادی بیمه نامه موتور درکنارش بوده

18/05/1400 09:30:57 ب.ظ

avatar
افشین احیایی :
باسلام حدوا یکماه پیش بابت مفقودی برگ سبزو سندکمپانی خودروم ازطریق سایت آسان ثبت اقدام نمودم وهزینه هرکدام راجداگانه پرداخت نمودم حالا جهت مراجعه به تعویض پلاک پرینت چاپ آگهی لازم است چگونه جهت دریافت پرینت اقدام وبه کجامراجعه نمایم

18/05/1400 03:49:52 ب.ظ

avatar
شهریار فرهی :
سلام لطفا نسبت به ارسال دفاتر پلمپ شده شرکت آترونیک کیش اقدام فرمایید.ودرصورت هرگونه مشکل با همراه این جانب تماس بگیرید.09177148848

18/05/1400 10:34:49 ق.ظ

avatar
مصطفی :
سلام جهت ارسال اظهارنامه چه مبلغی دریافت میکنید؟ثبت نظر