05/08/1396 12:17:40 ب.ظ

avatar
محمد حقی شرکت دیبا چرم یکتا :
همه کارها خوب پیش رفته، سایت خوبی دارید. ممنون

05/08/1396 12:16:57 ب.ظ

avatar
مصطفی بهروزی شرکت آرنا سامانه عمران رسام :
کلیات کار عالیه، روند کار سریعتر بشه بهتره، سایت خوبی دارید، بهتر هست برای مدارک یک قسمت جدا در پروفایلمون داشته باشیم.

05/08/1396 12:13:10 ب.ظ

avatar
امین شیخی شرکت رادین سگال آزمونه :
نحوه کار خوب هست، سایت شفافتر و گویا تر باشه بهتر هست، سایت تخصصی تر بشه بهتره.

05/08/1396 11:37:41 ق.ظ

avatar
خانم غریبی شرکت فانوس رادار سپاهان :
از کار مجموعه راضی هستیم، پیگیری ها از طرف مجموعه به موقع انجام شده ،تاخیر در روند کار داشتیم که از طرف اداره ثبت بوده، در کل راضی هستیم.

05/08/1396 11:08:52 ق.ظ

avatar
سامان اصغری شرکت طعم تازه سلامتی :
از نحوه عملکرد مجموعه راضی بودم، کارها عالی پیش رفته.ثبت نظر