سامانه ثبت نام کلاس

1
ثبت اطلاعات اولیه
2
انتخاب دوره
3
اطلاعات تکمیلی
4
پرداخت و پایان ثبت نام

دوره های آنلاین تخصصی و پیشرفته مختص مدیران عامل تمامی صنایع سرتاسر کشور با ارائه گواهی نامه معتبر