انحلال شرکت

1
مشخصات شرکت
2
مشخصات شخصی
3
پرداخت

اطلاعات بیشتر

می‌توانید با استفاده از این سامانه :
• با وارد کردن و ارسال اطلاعات شرکت بدون مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکتها می‌توانید درخواست انحلال شرکت را اعلام نمایید.
• بدون نیاز به طی کردن مراحل مختلف در سامانه اداره ثبت شرکتها تنها با ارسال اطلاعات شرکت و مشخصات اعضای هیئت مدیره درخواست انحلال شرکت را ثبت نمایید.
• در کمترین زمان، بدون اتلاف وقت و بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکتها، تنها از طریق این سامانه می‌توانید اقدام به انحلال شرکت خود کنید.

بله معمولا شرکتی که بیشتر از ۲ سال فعالیت ندارد توصیه اکید می شود که منحل و سپس جهت ختم تصفیه اقدام نمایید.

با انحلال شرکت و اعلام و انتخاب مدیر تصفیه کلیه دیون و بدهی‌های شرکت به وی منتقل شده و مسئولیتی برعهده اعضا مخصوصا شخص مدیر عامل نخواهد بود. استثنا در این مورد مطابق قانون مصوب مجلس، بدهی مالیاتی است که هم مدیران وقت (در سال مالی مربوط به بدهی) و هم مدیر تصفیه مسئول خواهند بود.

با صرف انحلال شرکت خیر. ولی اگر پس از انحلال پروسه ختم تصفیه را انجام دهند، می‌توانند به زیان و بدهی شرکت خاتمه دهند.

از زمان تنظیم صورتجلسه و ثبت در سامانه تا ۵ روز کاری باید مدارک به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.

در زمان انحلال شرکت معمولا فردی از اعضای شرکت به عنوان مدیر تصفیه جهت بررسی کلیه بدهی‌ها و دیون شرکت انتخاب و معرفی می‌گردد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت داشتن مطالبه از شرکت می‌توانند با در دست داشتن مستندات قانونی به محل تصفیه و مدیر تصفیه مراجعه نمایند.

اگر مدیران شرکت به توافقی نرسند که یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه منصوب کنند و یا شرایط شرکت به‌گونه‌ای باشد که ترجیح دهند چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نمایند، می‌توانند به جای مدیر تصفیه، هیات تصفیه‌ای متشکل از چند نفر را تعیین نمایند.

نشانی مدیر یا مدیران تصفیه‌ همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود؛ مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

خیر! شرکت باید ۶ ماه پس از انحلال اقدام به ختم تصفیه کند. در فرآیند ختم تصفیه هم باید اولین نوبت آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار به چاپ برسد.

برای انحلال خیر. اما در زمان ختم تصفیه شرکت هیچگونه بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی نباید وجود داشته باشد.

  • 1

    آخرین آگهی تغییرات شرکت

  • 2

    مشخصات آخرین اعضای هیئت مدیره