تنظیم اساسنامه اختصاصیشاید شنیده باشید با بروز اختلافات بین شرکا یا سهامداران شرکت ، اعمال تغییرات در اساسنامه با توجه به مخالفت برخی شرکا یا سهامداران امکان پذیر نبوده و بسیاری از شرکت ها به دلیل این اختلافات برای تغییر هیات مدیره یا دارندگان حق امضا یا خرید سهام یکدیگر و مواردی اینچنینی در حالت آچمز قرار گرفته اند! دلیل این امر آن است که خود شرکا یا سهامداران با دست خود اساسنامه پیش فرض ثبت شرکتها را که برای آنها مناسب نبوده امضا کرده و امکان هر گونه تغییر یا توافقی را از بین برده اند! در این قسمت به بررسی اساسنامه شرکت و نحوه تنظیم اختصاصی آن به منظور جلوگیری از این دست موارد می پردازیم.

اساسنامه چیست و دارای چه بخش هایی است ؟

مهمترین موردی که در زمان ثبت شرکت با آن روبرو خواهید شد تنظیم اساسنامه شرکت می باشد . در تعریف لغتی اساسنامه از دو بخش اساس و نامه تشکیل گردیده است و در لغت شناسی اساس به معنای پی ،پایه، شالوده و اصل معنا شده و کلمه اساس نامه از تعریف لغتی خود دور نمی باشد. اساسنامه سندی می باشد که به شرکت اعتبار می بخشد و در آن خط مشی و سرمایه شرکت ،سهم شرکاء و وظایف آنان همچنین مواردی مانند چگونگی حق رای ، تصمیم گیری در رابطه با انتخاب هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند مشخص گردیده است. اساسنامه یک شرکت مانند قانون اساسی یک کشور است. هر یک از شرکتهای تجاری و غیر تجاری دولتی و غیر دولتی دارای ساختار اساسنامه مخصوص به خود هستند. با این تعاریف متوجه می شویم بر تفاوت های جزئی که هر یک از اساسنامه ها با همدیگر دارند، در اصول کلی اشتراکاتی هم دارند که می توان با شناخت اصول کلی چگونگی تنظیم و نگارش اساسنامه را دریافت. در اساسنامه شرکت موارد زیر مشخص می گردد : 1) نام شرکت و نوع آن 2) موضوع شرکت 3) مدت شرکت 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن 5) سرمایه شرکت 6) تابعیت شرکت 7) سهم الشرکه یا سهام آن 8) مدیران شرکت و مسئولیت و اختیارات و حق الزحمه مدیران 9) صاحبان حق امضاء 10) امور مالی و حساب های شرکت مانند سال مالی، حساب های سالیانه، ترازنامه، سود خالص، اندوخته قانونی، سود قابل تقسیم 11) تغییرات در سرمایه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه 12) انتقال سهام ، مسئولیت صاحبان سهام و تبدیل سهام 13) نحوه تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده و مسئولیت دعوت اعضاء، محل تشکیل، فاصله زمانی بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی، تعیین دستور جلسه مجمع عمومی، هیات رئیسه مجمع عمومی، صورت جلسات مجمع عمومی 14) مسئولیت بازرس و وظایف آن ، حق الزحمه بازرس 15) انحلال شرکت و تصفیه آن

 

تنظیم اساسنامه اختصاصی در آسان ثبت

بنا بر آنچه گفته شد برخی از موارد اساسنامه ها مشخصات شرکت یا موسسه بوده و برخی دیگر در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن پیش بینی شده و نمی تواند خارج از آن تعیین شود ولی بسیاری از موارد دیگر با توافق خود سهامداران یا شرکا قابل تغییر است و در بدو تاسیس و یا در زمان تغییرات می توان بسیاری از مواد اساسنامه را با مشاوره با متخصصین و با توجه به شرایط خاص شرکا و سهامداران تغییر داد. به طوری که از مشکلات بعدی جلوگیری نماید. در این راستا موسسه حقوقی ثبت شرکت آمادگی دارد برای تنظیم اساسنامه اختصاصی شرکت ها و موسسات با توجه به شرایط و نیاز آنها ، خدمات مشاوره حرفه ای ارائه نماید. برای استفاده از این سرویس می توانید با آسان ثبت از طریق شماره تلفن 02143498 تماس حاصل نموده و یا در مراتب را به اطلاع کارشناسان ما برسانید . مطمئن باشید وکلای ما پس از بررسی مورد و ارائه مشاوره های لازم ، اساسنامه ای اختصاصی بسیار متفاوت با اساسنامه های پیش فرض با توجه به شرایط خاص شما و شرکایتان برایتان تنظیم خواهند نمود.