مزایای آسان ثبت

قیمت بسیار مناسب


 

قیمت بسیار مناسب

آسان ثبت با هدف برقراری ارتباطات پایدار و بلند مدت با مشتریان خود مناسب ترین شرایط را برای خدمت رسانی ارائه نموده و تمامی مراحل کار به همراه جزییات هزینه ها را برای شما شرح می دهد. شما با کمی تحقیق متوجه خواهید شد که تعرفه قیمت آسان ثبت تمامی هزینه ها را از ابتدا تا انتها شامل شده و تحت هیچ عنوان هزینه اضافی یا مرحله جدیدی به کار شما افزوده نخواهد شد!

همچنین هیچ مبلغ اولیه ای در قبال بررسی مدارک و اعلام متعاقب نواقص آن دریافت نشده و هرگونه نقص مدرک در ابتدا به اطلاع شما می رسد . کلیه مدارک و مجوزهای مورد نیاز در ابتدای امر برای شما توضیح داده شده و شما با بررسی این موارد و دارا بودن صلاحیت و مدارک و مجوزهای مذکور با آگاهی کامل اقدام به خرید خدمات از سامانه آسان ثبت می نمایید. 

به این ترتیب شما مناسبترین قیمت را در آسان ثبت خواهید دید!