مزایای آسان ثبت

سرویس در سراسر ایران


سرویس در سراسر ایران

در حال حاضر تمامی موسسات ثبتی، خدمات ثبت شرکت را در یک شهر یا منطقه خاص و اکثرا به دلیل عدم توجیه اقتصادی فعالیت در شهرهای کوچک ، در شهرهای بزرگ ارائه می نمایند. با توجه به استفاده از پتانسیل نرم افزاری شبکه اینترنت ، سامانه آسان ثبت به عنوان اولین موسسه ثبت شرکت ، خدمات خود را برای تمام مردم عزیز کشورمان در سراسر ایران ارائه می نماید.

در حال حاضر خدمات مشاوره و تنظیم مدارک ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات شرکتها و استفاده از تمامی امکانات سامانه در سراسر ایران امکانپذیر بوده و خدمات نیازمند ارسال وکیل مانند تایید صحت مدارک و امضا و ارسال اسناد توسط وکلای آسان ثبت در شهرهای تهران و قم ارائه میگردد و برنامه گسترش این خدمت به تمامی شهرهای کشور نیز در دستور کار آسان ثبت می باشد.