راهنما و نمونه اظهارنامه ثبت اختراع

راهنما و نمونه ثبت اختراع patent registration

طبق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در ایران، ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. در حال حاضر، مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مرجع بررسی اظهارنامه‌های این حوزه است. نمونه اظهارنامه ثبت اختراع در این مرکز را می‌توانید در پایان این مقاله مشاهده فرمایید.

 

تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع

هر اظهارنامه اختراع باید شامل خلاصه و توصیفی از ایده شما به همراه ادعانامه و در صورت لزوم دارای نقشه فنی باشد. این اظهارنامه باید در فرم مخصوص آن و به زبان فارسی تنظیم شود و به امضای متقاضی یا نماینده قانونی وی برسد. اگر ضمیمه‌های مربوط به آن به زبانی خارجی است، ارائه اصل مدارک به همراه ترجمه فارسی آنها الزامی است. اگر حجم متن‌های ضمائم زیاد است، خلاصه آنها به فارسی نیز پذیرفتنی است. چنانچه اصطلاحات علمی و فناوری به کار رفته در آنها معادل فارسی شناخته‌شده نداشته باشند، نوشتن همان اصطلاحات به خط فارسی کفایت می‌کند. نمونه تکمیل شده اظهارنامه ثبت اختراع باید به صورت حضوری یا با پست سفارشی یا الکترونیکی به مرکز مالکیت معنوی ارسال شود. در انتهای این مقاله، فرم خام اظهارنامه ثبت اختراع بر اساس آخرین اصلاحات قانونی آن آورده شده است.

 

مفاد اظهارنامه ثبت اختراعات

اظهارنامه ثبت اختراع باید دربردارنده نام، نشانی، کد پستی، شماره ملی و تابعیت برای اشخاص حقیقی؛ و نام، نوع فعالیت، نشانی، شماره ثبت، تابعیت و مرکز اصلی برای اشخاص حقوقی باشد. همچنین در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد، باید نام و نشانی شخصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌های قانونی را در ایران دارد ذکر شود. در صورتی که متقاضی همان شخص مخترع نباشد، مشخصات مخترع اصلی نیز باید درج شود. عنوان اختراع نیز باید تا حد ممکن کوتاه و مشخص باشد و شامل کلماتی مثل «بهتر» نباشد. در صورت درخواست تقدم، تاریخ، محل و شماره گواهی‌نامه یا نمونه اظهارنامه اختراع در خارج از کشور باید مشخص شود. در صورت وجود پیوست یا ضمیمه‌هایی دیگر، مشخصات آنها باید درج گردد. طبقه اختراع نیز باید بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات تعیین شود.

 

ضمیمه‌های اظهارنامه ثبت اختراعات

مهم‌ترین مدارکی که هنگام فرستادن اظهارنامه ثبت اختراع باید ضمیمه آن شوند عبارت هستند از:

 1. مدارک شناسایی مخترع و متقاضی و در صورت وجود، نماینده قانونی آنها.
 2. توصیف اختراع و خلاصه‌ای از آن با ذکر زمینه‌های فنی و اهداف آن.
 3. ادعای اختراع در قالب ادعانامه. (بهتر است پیش از پر کردن نمونه اظهارنامه ثبت اختراع نوشته شود)
 4. نقشه یا دیگر ضمائم در صورت لزوم.
 5. اگر مخترع اصلی تمایلی به ذکر نام خود ندارد، درخواست آن نیز جداگانه باید تنظیم شود.
 6. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر تا پانزده روز پس از آن فرستاده شود.
 7. رسید پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت اظهارنامه.

گفتنی است که در صورت وجود کاستی در پرونده، متقاضیان نهایتاً سی روز برای رفع نواقص فرصت خواهند داشت. این زمان برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز در نظر گرفته شده است. بدیهی است که اگر در مهلت تعیین‌شده اصلاحات صورت نگیرد، اظهارنامه کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.

 

نمونه اظهارنامه خام ثبت اختراع

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرکز مالکیت معنوی

اظهارنامه ثبت اختراع

 

—–

(توسط اداره تکمیل می‌شود)

شماره اظهارنامه                                 تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضای اداره ثبت اختراعات

—–

 1. عنوان اختراع
 2. طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
 3. تعداد کل صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف و نقشه‌ها
 4. مشخصات متقاضی / متقاضیان

شخص حقیقی:

اسم، با ذکر شماره ملی

نشانی، با ذکر کد پستی

تابعیت

کشور محل اقامت

             شماره تلفن                         شماره دورنگار                     نشانی الکترونیکی (ایمیل)

 

شخص حقوقی:

نام ….. نوع شخص حقوقی ….. رشته فعالیت ….. محل و شماره ثبت ….. تابعیت ….. اقامتگاه ….. مرکز اصلی ….. نشانی ….. سایر اطلاعات …..

شماره تلفن                         شماره دورنگار                     نشانی الکترونیکی (ایمیل)

 

 1. مشخصات نماینده قانونی

اسم، با ذکر شماره ملی

نشانی، با ذکر کد پستی

شماره تلفن                         شماره دورنگار                     نشانی الکترونیکی (ایمیل)

 

 1. مشخصات دریافت‌کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)

اسم، با ذکر شماره ملی

نشانی، با ذکر کد پستی

 

 1. مشخصات مخترع

اطلاعات تکمیلی در مورد مخترع چنانچه خود متقاضی باشد:

شغل و رشته فعالیت

مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضی نباشد:

اسم، با ذکر شماره ملی

نشانی، با ذکر کد پستی

شغل و رشته فعالیت

سمت متقاضی

 

 1. اظهارنامه تقسیمی یا تکمیلی

شماره اظهارنامه اصلی

تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

 

 1. استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع

افشاء اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی      

سوءاستفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی

 

 1. ادعای حق تقدم (در صورت وجود)

نام کشور                                                                             تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

شماره اظهارنامه اصلی                                       طبقه‌بندی بین‌المللی ثبت اختراع

در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین اداره‌ای که در آن و کشورهایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.

 

 1. این اظهارنامه شامل ضمائم زیر است:

الف. مدارک مربوط به خود اختراع با امضای متقاضی:

توصیف ….. صفحه

ادعا ….. صفحه

خلاصه ….. صفحه

نقشه (در صورت وجود) ….. صفحه

جمع صفحات ضمائم …..

ب. مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه:

مدارک مثبت هویت متقاضی           

مدارک نمایندگی قانونی                  □       

مدارک مشخص‌کننده سمت متقاضی  □

مدارک مربوط به افشاء اختراع          

اسناد حق تقدم، که به تأیید اداره مبدأ رسیده است                     

درخواست عدم ذکر اسم مخترع      

رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه  

سایر اسناد و مدارک                        □       

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی او …..                        تاریخ …..

 


پرسش‌های متداول پیرامون تکمیل اظهارنامه ثبت اختراعات

✅ آیا امکان ثبت آنلاین اظهارنامه ثبت اختراع وجود دارد؟

✔️ بله. برای تکمیل اینترنتی اظهارنامه خود می‌توانید به وب‌سایت مرکز مالکیت معنوی کشور به نشانی https://iripo.ssaa.ir مراجعه فرمایید.

✅ منظور از مرجع ثبت اختراع چیست؟

✔️ اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مرجع بررسی اظهارنامه‌های این حوزه است.

✅ نمونه اظهارنامه ثبت اختراع را از کجا می‌توانم دریافت کنم؟

✔️ در انتهای این مقاله، فرم خام اظهارنامه ثبت اختراع آورده شده است.

✅ ضمیمه‌های اظهارنامه اختراع شامل چه چیزهایی می‌شود؟

✔️ مدارک شناسایی متقاضی و مخترع، توصیف اختراع، ادعانامه، رسید پرداخت وجوه.

✅ آیا می‌توان در فرم‌ها نامی از مخترع نبرد؟

✔️ در صورتی که مخترع اصلی تمایلی به ذکر نام خود نداشته باشد، می‌تواند درخواستی کتبی را با امضای خود ضمیمه اظهارنامه رسمی ثبت اختراع کند.

2 دیدگاه برای “راهنما و نمونه اظهارنامه ثبت اختراع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + یک =