loading

لطفا صبر کنید...

پلمب دفاتر، سامانه ثبت نام پلمب دفاتر در سال 1403| آسان ثبت

پلمپ دفاتر تجاری به صورت قانونی در کمترین زمان به همراه آموزش گام به گام سامانه پلمپ دفاتر با مشوره آنلاین

پلمب دفاتر چیست؟

تمامی سازمان‌ها اعم از موسسات و شرکت‌ها پس از ثبت شرکت ، چنانچه شامل قوانین مالیاتی باشند می‌بایست جهت اخذ پلمپ دفاتر خود، اقدام نمایند. تا بتوانند کلیه‌ی حساب‌های مالی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی دهند. این دفاتر جزئی از دفاتر رسمی می‌باشند و می‌بایست تمام فعالیت‌های مالی شرکت در زمینه کاری خود، کاملا خوانا، بدون خط خوردگی و یا لاک گیری وارد آن‌ها شود.
در ابتدای هر سال مالی، شرکت‌ها دفتر نو دریافت می‌کنند. سپس با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها، دفاتر مذکور را که به تاریخ روز پلمپ قانونی شده‌اند دریافت می‌نمایند، تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. همچنین سازمان‌ها در پایان هر سال مالی که اظهار نامه‌ی مالی خود را تحویل می‌دهند، می‌بایست این دفاتر را نیز جهت استناد، به اداره دارایی تحویل دهند.
بر اساس ماده ۶ قانون تجارت، هر تاجری به جز کسبه خرد و جزء، باید دفاتری شامل دفتر کل،‌ دفتر روزنامه، دارایی و کپیه را به موجب قانون داشته باشند. دفاتر روزنامه و کل باید به صورت اجباری تهیه شوند. باید دقت داشته باشید از مهم‌ترین مسائل مالیاتی شرکت شما، همین درخواست و ثبت پلمپ دفاتر به موقع است
تهیه پلمپ دفاتر جزء قوانین می‌باشد و الزامی است. در صورت عدم اجرا جریمه‌ی مالیاتی مشمول شخص یا شرکت مربوطه می‌شود. شرکت‌هایی که فعالیت ندارند نیز باید دفاتر مالی خود را تهیه و جهت ثبت عدم فعالیت خود، دفاتر را به صورت سفید به اداره مالیات تحویل دهند. ضروری است تمام این دفاتر به مدت ۱۰ سال بعد از تمام شدن سال مالی نیز، نگهداری شوند..

انواع دفاتر پلمپ

دفاتر قانونی انواع مختلفی دارند و هر کدام برای امر به خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دفاتر قانونی به دو نوع دفاتر رسمی و دفاتر غیر رسمی تقسیم می‌شود. ابتدا به تعریف دفاتر رسمی قانونی و نحوه استفاده از آن و کاراییشان می‌پردازیم.
الف) دفاتر رسمی:
طبق قانون تجارت، ۴ نوع دفاتر قانونی رسمی داریم که شامل موارد ذیل است:
● دفتر روزنامه
● دفتر کل
● دفتر دارایی
● دفتر کپیه
انواع دفاتر پلمپ روزنامه
دفتر روزنامه با نام‌های دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی نیز شناخته می‌شوند. در دفتر روزنامه، تمامی رویدادهای مالی و محاسباتی، معامله‌های تجاری، اسناد تجاری براساس اصول و ضابطه‌های مرتبط با قانون تجارت و تنظیم دفاتر قانونی همراه با استانداردهای حسابداری ثبت و درج می‌گردند.
الف- دفتر روزنامه عمومی
این دفتر شامل دو ستون بستانکار و بدهکار است. شرکت یا مؤسسه‌های تجاری کوچک برای ثبت معاملات و رویدادهای مالی خود بیشتر از این نوع از دفاتر قانونی استفاده می‌کنند.
ب- دفتر روزنامه اختصاصی
از طرف دیگر روزنامه اختصاصی برای شرکت‌ها و مؤسسه‌های تجاری بزرگ کاربرد دارد. در این دفاتر قانونی تعداد بیشماری از معاملات تجاری تکراری ثبت می‌شوند. اکثر فعالیت‌های مالی این شرکت‌ها در دفتر روزنامه اختصاصی به چهار گروه تقسیم می‌شوند و اطلاعات آن‌ها جداگانه درج می‌گردد.
دفتر روزنامه خرید، پرداخت‌های نقدی، فروش و دریافت‌های نقدی از این قبیل هستند که شامل اطلاعات مالی براساس تاریخ داد و ستد (ستون‌های ماه و روز) و شرح آن به صورت جداگانه می‌باشد.
نکته بسیار مهم این است که عدم حضور شرکت یا شخص تحویل گیرنده در کد پستی ثبت شده رافع مسئولیت شرکت نخواهد بود.
نحوه پر کردن دفاتر پلمپ
نحوه پر کردن دفتر روزنامه
⮚ شماره ردیف (شماره سند حسابداری): شماره سند حسابداری مربوط به رویداد مالی درج می‌شود.
⮚ تاریخ: معمولا سال در قسمت بالای تاریخ درج می‌شود و در ستون مربوطه روز و ماه درج می‌شود.
⮚ شماره دفتر کل (عطف): شماره صفحه دفتر کل که اطلاعات سند مربوط به آن صفحه منتقل شده، درج می‌شود.
⮚ شرح: در سطر اول حساب‌ بدهکار، در سطر دوم حساب بستانکار و در سطر سوم توضیح مختصری از رویداد مربوطه یادداشت می‌شود.
⮚ نکته: برای هر رویداد مالی حداقل سه سطر اختصاص می‌یابد.
⮚ منقول از صفحه: پایین هر صفحه از دفتر روزنامه رسمی شماره‌ای درج شده است؛ پس از اتمام یک صفحه و برای رفتن به صفحه دیگر، شماره مذکور در بخش منقول از صفحه … درج می‌شود.
⮚ بدهکار: مبلغ بدهکار موجود در سند حسابداری به این ستون منتقل می‌شود.
⮚ بستانکار: مبلغ بستانکار موجود در سند حسابداری به این ستون منتقل می‌شود.
دفاتر رسمی کل
بر اساس ماده ۸ قانون تجارت دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص داده و جدا نموده، هر نوعی را که در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. در دفتر کل هر شخص یا موسسه دارای صفحه و حسابی مشخص و معین است و در این حساب صرفاً عملیات مربوط به وی ثبت می‌شود.
بنا به تجویز قانون تجارت، تنظیم دفتر کل به صورت هفته‌ای توصیه شده است. به نحوی که در پایان هفته تاجر بتواند از طریق مراجعه به ستون‌های بدهکار یا بستانکار حساب‌ها از وضعیت مالی موسسه تحت تصدی اطلاع موثق کسب کند و در خصوص روند تداوم فعالیت، تصمیمات لازم اتخاذ نمایند.
نحوه پر کردن دفاتر کل
طریقه نوشتن دفتر کل به این صورت است که در بالای صفحه عنوان حسابی که ورود و خروج وجوه برای آن روی داده است، نوشته می‌شود؛
⮚ حساب: برای هر یک از حساب‌هایی که به هر شکل درگیر رویدادهای مجموعه است، یک یا چند صفحه اختصاص داده می‌شود؛ در بخش حساب، عنوان حساب مربوطه یادداشت می‌شود.
⮚ تاریخ: همانند دفتر روزنامه، سال مورد بررسی در بالای عبارت تاریخ و در ستون‌ها، تنها روز و ماه رویداد مربوطه درج می‌شوند.
⮚ شماره دفتر روزنامه: شماره‌ای از دفتر روزنامه که اطلاعات از آن منتقل شده است.
⮚ شرح: در این ستون توضیح مختصری از رویداد درج می‌شود.
⮚ بدهکار/ بستانکار: ماهیت بدهکار یا بستانکار بودن رویدادی که از حساب مربوطه انجام شده در این ستون‌ها مشخص می‌شود.
⮚ تشخیص: پس از جمع کلیه موارد بدهکاری و کلیه موارد بستانکاری به صورت مجزا، تفاضل این دو، ماهیت باقیمانده حساب را مشخص می‌کند؛ در صورتی که جمع بدهکار بیشتر باشد باقیمانده بدهکار بوده در ستون تشخیص عبارت “بد” ثبت می‌شود؛ در صورتی که جمع بستانکار بیشتر باشد، باقیمانده بستانکار بوده در این ستون عبارت “بس” درج می‌شود.
⮚ باقیمانده: تفاضل بدهکاران و بستانکاران در این ستون درج می‌شود.
پس از پایان رویدادها در انتهای صفحه جمع کل ستون‌های بدهکار، بستانکار و باقیمانده و ماهیت باقیمانده حساب درج می‌شود
مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری همراه با مراحل و مدارک توسط کارشناسان متخصص آسان ثبت:
به دلیل اهمیت بالای انجام کارهای مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و ثبت پلمپ دفاتر تجاری شرکت‌ها و همچنین اهمیت وقت و هزینه‌ای که صرف تهیه مدارک و هزینه‌های ابتدایی کرده‌اید باید دقت کافی را در این روند داشته باشید. گاهاً ممکن است که بررسی مدارک و این اظهارنامه‌ها توسط کارشناسان اداره چند مدتی به طول بیانجامد.
به همین جهت رعایت موارد قانونی و انجام صحیح مراحل تهیه مدارک و ثبت پلمپ دفاتر تجاری اهمیت بالایی برخوردار است. سامانه آسان ثبت در این راه به شما کمک بسزایی می‌کند. سامانه ثبت پلمپ دفاتر تجاری آسان ثبت به شما این امکان را می‌دهد با حداقل مراجعه و تماس تلفنی کار خود را تمام کنید. در این راه هر مشکل و مانعی را می‌توانید به کمک کارشناسان آسان ثبت از راه خود بردارید.

چرا باید دفاتر پلمپ را ثبت کنیم؟

برای ارائه اظهارنامه مالیاتی باید دفاتر فوق پلمپ شوند. اگر شرکتی از این کار خودداری کند توسط دارایی جریمه خواهد شد. به دلیل اهمیت مساله صادرات و واردات شرکت‌های فعال در این حوزه و داشتن کارت بازرگانی باید حتما برای دفاتر پلمپ اقدام کنید. بر اساس قانون، جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی، معادل ۴۰درصد مالیات متعلق است. اگر دفاتر پلمپ شده شرکت، به هر دلیلی توسط ممیزان اداره دارایی رد شود، جریمه‌‌ای معادل ۲۰درصد مالیات، در نظر گرفته خواهد شد و این رقم می‌تواند هر سال، تغییر کند.

آیا ثبت مشخصات هیئت مدیره در پلمپ ضروری است؟

برای ثبت مشخصات در پلمپ دفاتر اعضا باید مشخص شوند، سمت هر کدام بیان شود، مدت تصدی به صورت محدود یا نامحدود باید معلوم شود و تاریخ شروع فعالیت را هم باید ذکر نمایید. هم چنین حدود حق امضاء را هم باید مشخص نمایید. پس از آن باید اطلاعات دیگر افرادی که عضو هیات مدیره هستند را همراه با اطلاعات شخصی آنان وارد نمایید. از جمله اطلاعاتی که باید وارد نمایید می‌توان به نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر و… اشاره کرد.

مهلت پلمپ دفاتر 1403

شما قبل از شروع سال مالی (در اسفند ماه هر سال) باید اقدام به درخواست دفاتر پلمپ خود نمایید. زمان تهیه دفاتر پلمپ، پیش از ابتدای سال مالی است و تحریر آن در طی سال انجام می‌پذیرد. در نهایت در پایان سال مالی به همراه اظهارنامه مالیاتی تحویل حوزه مالیاتی می‌شود.
البته دقت داشته باشید که در مورد شرکت‌های تازه تاسیس سفارش دریافت دفاتر تا ۳۰ روز پس از ثبت امکان‌پذیر است، ولی از سال دوم به بعد برای هر سال مالی، باید قبل از شروع سال مالی جدید دفاتر را تهیه کنید.

برای پلمپ دفاتر چه مدارکی مورد نیاز است؟

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

● ارائه کپی کارت ملی
● ارائه کپی پروانه کسب و مجوز فعالیت
● اصل اظهارنامه پلمپ ( با مهر و امضا)
● مجوز فعالیت کسبی
● وکالتنامه وکیل شرکت
مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

● اصل اظهارنامه پلمپ با امضا
● معرفی نامه برای اشخاص دولتی
● کپی کارت ملی مدیر عامل
● کپی روزنامه تاسیس شرکت
● کپی از روزنامه حاوی تغییرات شرکت
● ارائه وکالتنامه وکیل مسئول

سامانه ثبت نام پلمپ دفاتر در سال 1403

مراحل پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقوقی
۱.ورود به سامانه و انتخاب شخص حقوقی
پس از ورود به سامانه چنانچه متقاضی شخص حقوقی است، در قسمت تعیین شده باید اطلاعات شرکت را وارد کند. در این مرحله باید سال، ماه، روز مالی شرکت را تعیین کنید. سپس بر اساس اساسنامه شرکت، تقویم شمسی یا تقویم میلادی را انتخاب کنید. بعد از آن باید مشخص کنید پلمپ را برای چه سالی سفارش می‌دهید. سال جاری یا سال آینده؟
۲. اطلاعات شخصیت حقوقی
در این مرحله اطلاعاتی که وارد شده را باید تایید کنید. اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ دفاتر نیز پس از آن مانند اطلاعات امضا کننده اظهارنامه را وارد کنید.
۳. ثبت اطلاعات کامل هیئت مدیره شرکت / موسسه
در این مرحله باید اطلاعات تک تک اعضای هیئت مدیره شرکت را به نوبت وارد کرده و در انتهای هر یک از اطلاعات وارد شده بر روی دکمه ثبت اطلاعات شخص کلیک کنید.
۴. سمت هیئت مدیره شرکت یا مؤسسه
تمام اعضاء هیئت مدیره باید سمت آنها در این قسمت وارد شود. اطلاعات اعضائی که در مرحله قبلی به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شده بودند را وارد کنید. در این مرحله با انتخاب هر یک از اعضاء سمت وی را مشخص کنید و بعد از مشخص کردن سمت و تکمیل اطلاعاتی که در جدول‌های ستاره دار وجود دارد.

مراحل اخذ پلمب دفاتر

  • 1 مشخصات کاربر
  • 2 مشخصات شرکت
  • 3 پرداخت
معمولا شرکت‌های تازه تاسیس تا پایان سال و براساس تاریخ ثبت شرکت باید نسبت به اخذ دفاتر پلمب اقدام نمایند، اما شرکت‌های قدیمی باید در موعد مقرر قبل از شروع سال مالی نسبت به اخذ دفاتر اقدام نمایند
خیر. تنها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ امکان درخواست وجود دارد.
ثبت درخواست باید از طریق وبسایت انجام و مستندات به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.
بله کلیه هزینه‌ها جهت صدور دفاتر به صورت اینترنتی پرداخت می‌شود.
از طریق ثبت سفارش در سامانه آسان‌ثبت بدون نیاز به حضور، فرآیند درخواست و اخذ دفاتر انجام می‌شود.

ثبت نظرات و انتقادات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
متن نظر

غلامرضا حیدری

1402/04/26 11:59:23

سلام دفاتر سال ۱۴۰۲ را با شماره پیگیری ۲۱۸۸۵۲۹۵۲۳۸۹۸۶۹۳۶۱۷ در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ سفارش دادیم ولی تاکنون هیچ پیامکی مبنی بر دریافت شماره مرسوله نداشتیم خواهشمند است کد رهگیری مجتمع آموزشی حکیم ابوالقاسم فردوسی امید رفسنجان با شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۲۵۳۶۵ را جهت دریافت مرسوله از اداره پست را برای ما ارسال فرمایید باسپاس در ضمن اگر امکانش هست شماره تماسی در اختیار مشتریان قرار دهید تا در مواقع ضروری با شما تماس حاصل نمایند

پاسخ آسان ثبت

سلام وقتتون بخیر جناب نزد ما سفارش روزنامه کثیرالانتشار داشتید نه دفاتر پلمپ برای اطلاع بیشتر میتونید با شماره 02143498 داخلی316 تماس بگیرید

غلامرضا جعفری

1402/04/12 14:29:12

ممنون از شما!!! بسیار مفید و کاربردی بود . درود بر شما

پاسخ آسان ثبت

با سلام ممنون از انتخاب شما

محمدباقر عهدقدیمی

1401/11/23 18:16:18

باسلام آیا تهیه دفاتر کل و روزنامه برای موسسه غیر تجاری هیات تکواندو استان ضروری می باشد. باتشکر

پاسخ آسان ثبت

با سلام بله

مجیدآقامحمدی

1401/11/23 11:13:48

سلام ، من یه شرکت نیمه فعال دارم ، سال گذشته هزینه پلمپ دفاتر رو واسه آسان ثبت واریز کردم و تاکنون چیزی به دستم نرسیده و نمیدونم چجوری باید پیگیری کنم ، الان چند روزی هست که واسم برای ثبت و پلمپ دفاتر سال جدید پیام میاد ، چجوری باز اطمینان کنم و پولی واریز کنم ؟ لطفا راهنمایی فرمایید .

پاسخ آسان ثبت

سلام و درود برای پیگیری سفارش خود با شماره 43498-021 تماس بگیرید

زهرا نوری

1401/11/19 11:40:38

س من از طریق سایت دفتر پلمپ کردم الان باید چکار کنم

پاسخ آسان ثبت

سلام و درود چنانچه سفارش خود را از طریق آسان ثبت، ثبت کرده اید با شماره 43498-021 تماس بگیرید

عباس محبتی

1401/11/04 09:36:51

1.توضیحاتتون سخت متوجه نمیشم 2.موسسه ی ما مردم نهاد چرا باید دفاتر پلمپ بگیره؟

پاسخ آسان ثبت

سلام و درود چنانچه برای دریافت دفاتر مالیاتی نیاز به مشاوره دارید با شماره 43498-021 تماس بگیرید

جمیله شیخی

1401/08/28 13:21:57

سلام من حسابدارشرکت هستم 7آبان ازطریق برنامه شمامراحل ثبت جهت پلمب دفاترسال1402روانجام دادم تامرحله پرداخت 800000تومان واریزکردم ولی نتونستم به مرحله بعدجهت تکمیل اطلاعات برم شماره درخواست152596وشماره فکرکنم پیگیری قبض669940هستش باهمکاران محترمتان ارسال پیام کردم گفتنددرحال پیگیریه وتاالان هنوزجواب نگرفتم مبلغ فوق اگه وضعیتش مشخص نشه ازحقوقم کسرمیشه پس لطفاپیگیری بشه ممنون میشم

پاسخ آسان ثبت

سلام وقتتون بخیر. لطفا جهت پیگیری پرونده با مجموعه تماس بگیرید

سعید آهن جان

1401/05/29 11:45:24

سلام وقت بخیر ما چند ماه پیش دفاتر پلمپ کردیم الان باید چیکار کنیم آیا یکباره دیگر در این سامانه باید هزینه پلمپ بدیم ؟

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

ربابه جمال نیکویی

1401/04/26 15:12:28

اینجانب میخواهم شرکت خود را واگذار نمایم ..چه کار کنم؟ زیرا نه پول تسویه را دارم نه منحل آن را...

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

بابک

1401/04/13 13:08:19

من شرکتی رو در سال 99 ثبت کردم که هیچ فعالیتی رو باهاش انجام ندادم حالا توی اظهار نامه مالیاتی که پر کردم کمترین رقم رو ثبت کردم آیا همین کافی هست؟

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند