قوانین و شرایط ثبت انواع موسسه غیر تجاری [مدارک لازم، مراحل، هزینه]

قوانین و شرایط ثبت انواع موسسه غیر تجاری [مدارک لازم، مراحل، هزینه non profit institute registration in iran

«موسسات غیر تجاری» تشکیلاتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس می‌شوند. این مجموعه‌ها بر دو نوع هستند. در نوع اول، موسسان قصد انتفاع از فعالیت‌های مجموعۀ خود را ندارند و اصطلاحاً غیر انتفاعی هستند مانند انجمن‌های خیریه. اما در نوع دوم، امکان کسب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا وجود دارد مانند آموزشگاه‌های زبان خارجی. نکته بسیار مهمی که در هر دو مورد باید به آن توجه داشت این است که موسسه‌های غیرتجاری برای فعالیت رسمی باید به ثبت قانونی برسند. در این مقاله به شیوه ثبت موسسات غیر تجاری در ایران می‌پردازیم.

 سامانه مرتبط: سامانه آنلاین ثبت شرکت

قوانین ثبت موسسات غیر تجاری

مطابق با ماده ۵۸۴ در باب پانزدهم (شخصیت حقوقی) و فصل اول (اشخاص حقوقی) قانون تجارت ایران، «تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» همچنین طبق ماده ۵۸۶ همین قانون، «موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.» گفتنی است که برای آگاهی از مقررات جدید این حوزه باید به آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری رجوع کرد.

 نوشته مرتبط: مالیات موسسات غیرتجاری چگونه محاسبه می‌شود؟

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری

مطابق با آیین‌نامه ثبت موسسات غیر تجاری، مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت ایران، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند، اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این تشکیلات و موسسات می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

 

انواع موسسات غیر تجاری

انواع موسسه و تشکیلات غیر انتفاعی، از لحاظ انطباق با مقررات، به دو نوع تقسیم می‌شوند:

الف. موسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

این‌گونه موسسات اصطلاحاً «موسسات غیر انتفاعی» نامیده می‌شوند. کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی، علمی، تخصصی، احزاب سیاسی، موسسات خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب این تشکیلات متصور هستند. درخواست ثبت موسسان این مجموعه‌ها پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، از نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت به ثبت رسمی می‌رسند.

ب. موسساتی که مقصود از تشکیل آنها ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا غیر باشد، مانند کانون‌های فنی و حقوقی و غیره.

این‌گونه موسسات اصطلاحاً «موسسات غیر تجاری» نامیده می‌شوند. فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی، کلاس‌های زبان، مدارس غیر انتفاعی در قالب موسسات غیرتجاری متصور هستند. موسسان این مجموعه‌ها باید پس از ثبت قانونی تشکیلات خود، برای اخذ مجوز فعالیت نیز اقدام نمایند.

 

نحوه ثبت موسسه غیر تجاری

در اولین مرحله برای تاسیس موسسه غیرتجاری باید انتفاعی و یا غیر انتفاعی بودن آن را مشخص نمایید. درصورت مجوزی بودن موضوع فعالیت، مجوز های لازم را اخذ نموده، سپس تعیین نام موسسه خود را انجام دهید. در این میان توجه داشته باشید که از تکراری بودن نام انتخابی اجتناب ورزید. درصورت مورد تایید واقع شدن یکی از اسامی پیشنهادی شما، می بایست اوراق قانونی شرکت مطابق قانون تجارت تنظیم گردند و اعضاء تمامی اوراق را امضاء نمایند. کلیه اسناد و ضمیمه ها را در پاکت مخصوص پستی به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.

ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. البته فرایند درخواست آنلاین و ثبت‌نام اولیه اینترنتی در سامانه ثبت شرکت‌ها به صورت یکپارچه انجام می‌گیرد. گفتنی است که ثبت تشکیلات موسسات غیرتجاری‌ای که در خارج از کشور به ثبت رسیده‌اند فقط در تهران امکان‌پذیر است. همچنین موسسات غیر تجارتی خارجی ثبت‌نشده که قصد فعالیت در ایران را دارند، موظف‌اند برای ثبت موسسات غیر تجاری در ایران اقدام نمایند. باید یادآور شد که اداره ثبت شرکت‌ها به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل موسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسات غیر تجاری (اشخاص حقیقی)

 • تکمیل تقاضانامه موسسات غیر تجاری
 • تنظیم اساسنامه موسسات غیرتجاری
 • مجوز فعالیت (در صورتی که موضوع فعالیت موسسه به مجوز قانونی نیاز دارد)
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیات‌مدیره و شرکا (در دفاتر اسناد رسمی)
 • کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت‌مدیره و شرکا (در دفاتر اسناد رسمی)
 • ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورتی که وکیل قانونی برای ثبت موسسه غیر تجاری اقدام نماید.)
 • ارائه اصل قیم‌نامه یا کپی برابر اصل قیم‌نامه (در صورتی که قیم قانونی برای ثبت تشکیلات غیر انتفاعی اقدام کند.)

 

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری (اشخاص حقوقی)

 • تکمیل اظهارنامه موسسه غیرتجاری
 • تنظیم اساسنامه موسسه غیر تجاری
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت‌مدیره و شرکا (در دفتر اسناد رسمی)
 • کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات‌مدیره و شرکا (در دفتر اسناد رسمی)
 • روزنامه رسمی تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت (در صورتی که اعضای هیئت‌مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند)
 • مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)
 • نامه معرفی نماینده در سربرگ شرکت
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی (در دفتر اسناد رسمی)
 • کپی شناسنامه برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی (در دفتر اسناد رسمی)
 • ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورتی که وکیل قانونی شرکت برای ثبت موسسه غیر تجاری اقدام نماید.)

 

تنظیم اظهارنامه ثبت موسسات غیر تجاری

اظهارنامه یا همان تقاضانامه موسسات غیر تجاری باید به زبان فارسی تنظیم شود و دارای تاریخ و امضا باشد. گفتنی است که برای تنظیم آن شما به صورتجلسه مجمع موسسین نیز احتیاج خواهید داشت. در نتیجه، پیش از ثبت مجامع و تسلیم اظهارنامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری باید مطمئن شد که این سند حتماً حاوی نکات زیر باشد:

الف. اسم، اقامتگاه، تابعیت، موضوع فعالیت، مراکز موسسه و شعب آن

ب. اسم، اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسه غیر انتفاعی معین شده‌اند.

ج. اسم، اقامتگاه و تابعیت وکیل (در صورتی که تقاضانامه به وسیله وکیل تنظیم شده باشد.)

د. تاریخ، محل و شماره ثبت در کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده است (در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشند.)

ه. تعیین ضمائم اظهارنامه.

اظهارنامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف. نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (در صورتی که تقاضا توسط وکیل ارائه شده باشد.)

ب. رونوشت گواهی‌شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده‌اند، به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسی.

ج. دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتی که اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.

د. صورت‌مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت‌مدیره و معرفی کسانی که حق امضا دارند.

ه. اجازه‌نامه از شهرداری یا نیروی انتظامی در صورتی که موضوع فعالیت موسسه نیاز به گرفتن مجوز از این مجموعه‌ها دارد.

و. رسید پرداخت هزینه‌های ثبت موسسات غیر تجاری.

 

مهلت رفع نواقص ثبت موسسه غیر تجاری

در صورتی که ظرف پانزده روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم شود که تقاضای ثبت دارای نواقصی است، دفتر اداره ثبت شرکت‌ها به متقاضی اخطار می‌کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولاً تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد، این تقاضا رد خواهد شد. اما در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود، گواهی تاسیس موسسه غیرتجاری صادر می‌شود. این آگهی ثبتی باید در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر شود.

 

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

مسیر تاسیس موسسه غیرتجاری در ایران دارای پیچیدگی‌هایی است که بی‌توجهی به آنها ممکن است طی کردن آن را بسیار طولانی و دشوار کند. در ادامه فهرستی از مراحل ثبت موسسات غیر تجاری را آورده‌ایم که با دنبال کردن آنها می‌توانید به آسانی این روند قانونی را به طور کامل طی کنید. گفتنی است که شرایط ثبت موسسه غیرتجاری عمومی برای همۀ افراد در تمام استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرهای ایران یکسان است. قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نیز برای همۀ متقاضیان به یک شکل است.

۱. اولین گام در جهت ثبت موسسات غیر تجاری انتخاب نام آن است. نام‌گذاری موسسات مقررات روشنی دارد که مهم‌ترین آنها فارسی بودن واژه انتخابی و تکراری نبودن آن است. تشکیل مجمع عمومی موسسان بهترین راه برای مشخص کردن اسم مجموعه و سمت افراد و آماده کردن مدارک است.

۲. حداقل سرمایه موسسه غیر تجاری محدودیتی ندارد. این مبلغ عرفاً صد هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. همچنین حداقل تعداد شرکا برای موسسات غیر تجاری دو نفر است.

۳. تنظیم اساسنامه ثبت موسسات غیر تجاری مهم‌ترین مرحله ثبت قانونی آن است. تمام اطلاعات مجموعه باید به طور دقیق در اساس‌نامه ذکر شود. تابعیت تشکیلات، دارندگان حق امضا و وظایف اعضا نیز در همین سند مشخص می‌شود.

۴. تکمیل اظهارنامه موسسه غیر انتفاعی الزامی است و باید به امضای کلیه اعضا برسد.

۵. امضای اوراق و تشکیل پرونده رسمی گام بعدی راه‌اندازی موسسه غیر تجاری در ایران است. پس از تکمیل مدارک، باید به سامانه ثبت شرکت‌ها و یا سامانه‌های موسسات ثبتی مجاز رجوع کرد. پس از پر کردن درخواست تاسیس، باید همۀ اسناد و ضمیمه‌های آنها را در پاکت مخصوص پستی به اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال نمود. کارشناسان این مرکز مدارک ارسالی شما را بررسی می‌کنند و اگر کاستی یا اشتباهی در آنها مشاهده کنند، آنها را بازمی‌گردانند. پس از رفع نواقص، پرونده شما دوباره به جریان می‌افتد تا اینکه در نهایت گواهی ثبت موسسه شما صادر شود.

۶. انتشار آگهی تاسیس موسسات غیر تجاری در روزنامه رسمی و چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار آخرین گام ثبت تشکیلات غیرتجاری در کشور است.

 

وظایف مجمع عمومی هنگام ثبت موسسه غیر تجاری

وظایف مجمع موسسین به شرح زیر می باشد:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
 • تصویب طرح اساسنامه موسسه غیرتجاری و در صورت لزوم اصلاح آن.
 • انتخاب اولین مدیران موسسه غیرتجاری.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.

هزینه ثبت موسسات غیر تجاری

هزینه ثبت موسسات غیرتجاری در سراسر کشور یکسان است. مبالغ پرداختی عمدتاً به حساب اداره‌های دولتی واریز می‌شوند. دیگر مخارج ثبتی نیز شامل هزینه پست مدارک و تعرفه درج آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار است. حداقل هزینه ثبت موسسه غیر تجاری در سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان (سیزده میلیون ریال) تخمین زده می‌شود. این مبلغ با در نظر گرفتن کمترین سرمایه و کمترین تعداد شرکا محاسبه شده است. بنابراین با افزایش سرمایه اولیه و تعداد شرکا این مبلغ نیز اندکی بیشتر می‌شود.

مالیات موسسه غیرتجاری

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ ق. م. م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن‌ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

ماده ۱۰۵– جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران حاصل می‌شود. پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد. مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند. در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن‌ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمائی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

 

مدت زمان ثبت قانونی موسسه

طی کردن تمام مراحل ثبت موسسات غیر تجاری در ایران حدود ۲۵ تا ۳۵ روز کاری زمان می‌برد. اگر مراحل کار گام به گام طی شوند، می‌توان اطمینان داشت که ثبت قانونی موسسه بدون اتلاف وقت و بدون تکرار این روند به انجام می‌رسد. پس از فرستادن مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت‌ها، باید منتظر تأیید آنها بود. کارشناسان این مرکز تمام مدارک ارسالی را با دقت بررسی می‌نمایند و تمام اظهارنامه‌ها و ضمائم آن را مطالعه می‌کنند. پس از تطبیق دادن آنها با مقررات و در صورت نبود کاستی اجازه انتشار آگهی تاسیس موسسه صادر می‌شود.

 

ثبت تغییرات موسسات غیرتجاری

موسسات و تشکیلات غیر تجاری باید کلیه تغییرات مربوط به مواد اساسنامه، دارندگان حق امضا، محل موسسه (نشانی، کد پستی، شماره تلفن) را به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند. برای این منظور، مدیر مجموعه باید به سامانه ثبت شرکت‌ها مراجعه کند و مراحل اداری کار را طی نماید. ثبت تغییرات موسسات نیز باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی شوند و تا پیش از انتشار این آگهی‌ها، استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. گفتنی است که انتخاب روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی تغییرات موسسه در آن منتشر می‌شود اختیاری است و اجباری به درج شدن نام آن در اساسنامه وجود ندارد.

 

انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

انحلال اختیاری موسسات غیر تجاری به دست مدیر یا مدیران تصفیه انجام می‌گیرد. این فرد یا افراد وظیفه دارند طبق آنچه در اساسنامه پیش‌بینی شده است، ابتدا انحلال مجموعه را به طور رسمی اعلام کنند و بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انحلال و پیگیری کارهای ناتمام، برای اعلام ختم تصفیه اقدام نمایند. در صورتی که در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد، مجمع عمومی هنگام تصمیم‌گیری برای انحلال باید یک نفر را برای فرایند تصفیه انتخاب کند و حدود اختیارات او را معین نماید. در مواردی که موسسه به موجب حکم محکمه منحل شود و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد، محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می‌کند. گفتنی است که در شرایط انحلال اجباری موسسات غیرتجاری، تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکت‌ها خواهد بود.

 

سامانه ثبت شرکت سهامی خاص سهامی عام آسان ثبت مسئولیت محدود


✅ پرسش‌های متداول در مورد ثبت، تغییرات و انحلال موسسه غیرتجاری ✅

✅ منظور از موسسه غیر تجاری چیست؟

✔️ منظور تشکیلاتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه موسسان آن قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این موسسات می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن را اختیار نمایند.

✅ مدارک لازم جهت پذیرش موسسات غیر تجاری چیست؟

✔️ تقاضانامه موسسات غیرتجاری، اساسنامه موسسات غیرتجاری، شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت‌مدیره، روزنامه رسمی تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی.

✅ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری را از کجا می‌توان دریافت کرد؟

✔️ آیین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری را می‌توانید در این مقاله مشاهده نمایید و آن را دانلود کنید.

✅ انواع موسسه‌ها چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟

✔️ موسسات و تشکیلات غیرتجاری در ایران به دو نوع تقسیم می‌شوند: موسسات غیر انتفاعی و موسسات غیر تجاری. در مورد اول، هدف از تشکیل مجموعه کسب درآمد از اعضا نیست اما در مورد دوم، ممکن است چنین مقصودی در آنها وجود داشته باشد.

✅ حداقل سرمایه موسسه غیر تجاری چقدر است؟

✔️ حداقل سرمایه برای تاسیس موسسات غیر تجاری محدودیتی ندارد. با این حال، عرفاً مبلغ یک میلیون ریال به عنوان کمترین میزان سرمایه اولیه برای انجام این کار در نظر گرفته می‌شود.

✅ تفاوت موسسه غیر تجاری با شرکت تجاری چیست؟

✔️ شرکت‌های تجاری معمولاً در امور تجارتی فعال هستند و هدف آنها سود هر چه بیشتر شرکا است. اما موسسات غیرتجاری در زمینه‌های غیر تجارتی فعالیت می‌کنند و هدف آنها معمولاً ارائه خدمات به مردم است.

✅ آیا برای راه‌اندازی موسسات غیر تجاری به مدرک دانشگاهی نیاز است؟

✔️ هنگام تاسیس قانونی موسسات غیر تجاری، نیازی به ارائه مدارک تحصیلی اعضا نیست.

✅ حق رای افراد در موسسات غیر تجاری چگونه است؟

✔️ چنانچه این موضوع در اساس‌نامه روشن نشده باشد، اعضا به نسبت سهمی که در موسسه دارند دارای رای خواهند بود.

✅ آیا ارائه گواهی سوء پیشینه برای ثبت موسسات غیر تجاری ضروری است؟

✔️ هنگام تاسیس قانونی موسسه غیر تجاری، نیازی به ارائه برگه استعلام سابقه کیفری و سوءپیشینه اشخاص نیست.

✅ مراحل ثبت موسسات غیر تجاری به چه ترتیب است؟

✔️ تهیه و تنظیم مدارک و گرفتن مجوزهای لازم برای فعالیت جزو مهم‌ترین مراحل ثبت موسسات غیر تجاری در ایران هستند.

✅ ثبت موسسات غیر تجاری چقدر طول می‌کشد؟

✔️ طی کردن تمام مراحل ثبت موسسات غیر تجاری در ایران حدود ۲۵ تا ۳۵ روز کاری زمان می‌برد. روال تاسیس قانونی یک موسسه با تنظیم مدارک آغاز می‌شود. پس از ارسال آنها در پاکت مخصوص پستی به اداره ثبت شرکت‌ها و تایید کارشناسان مرکز، این فرایند به انجام می‌رسد.

✅ تشکیل موسسات غیر تجاری به کارت پایان خدمت سربازی احتیاج دارد؟

✔️ هنگام ثبت قانونی موسسه، ضرورتی برای ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی وجود ندارد.

✅ ثبت آنلاین موسسات غیر تجاری به چه شکل است؟

✔️ تمام فرایند ثبت قانونی موسسات در سامانه اینترنتی آسان‌ثبت به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری انجام می‌گیرد.

✅ هزینه ثبت موسسات غیر تجاری چقدر است؟

✔️ حداقل هزینه ثبت موسسه غیرتجاری در سامانه آسان‌ثبت ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان (سیزده میلیون ریال) است. با افزایش تعداد شرکا و سرمایه اولیه، این مبلغ نیز افزایش می‌یابد.

275 دیدگاه برای “قوانین و شرایط ثبت انواع موسسه غیر تجاری [مدارک لازم، مراحل، هزینه]

 1. اشتراک‌ها: مالیات موسسات غیرتجاری و غیرانتفاعی چگونه محسابه می‌شود؟؟ ?

 2. vorbelutr ioperbir گفته:

  This website online is known as a stroll-via for all of the information you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll definitely uncover it.

 3. 琳达技术员 گفته:

  Appreciating the time and energy you put into your website and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 4. daachnik.ru گفته:

  Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to create a really good article but what can I say I put things off a lot and never seem to get anything done.

 5. delaremontnika.ru گفته:

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 6. daachkaru گفته:

  Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 7. myinfodacha.ru گفته:

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 8. glavsadovnik.ru گفته:

  I am extremely inspired together with your writing skills and alsosmartly as with the format in your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 9. randm tornado 7000 گفته:

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 10. daachka.ru گفته:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 11. Loretta گفته:

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway,just wanted to say superb blog!

 12. Herpesyl Review گفته:

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having difficultieswith your RSS. I don’t know why I can’t subscribeto it. Is there anybody getting similar RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond?Thanx!!

 13. ремонт окон пвх в Жодино گفته:

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!

 14. fajas colombianas گفته:

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how toget listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seemto get there! Thank you

 15. Modern Warfare 3 گفته:

  Hello there! This post could not be written any better!Looking through this article reminds me of my previous roommate!He always kept preaching about this. I’ll forward this post to him.Pretty sure he’ll have a good read. Thank you forsharing!

 16. amiclear گفته:

  Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after Iclicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

 17. Property for sale گفته:

  Aw, this was a very good post. Finding the time and actual effort to generate a superb articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 18. disposing of an old computer گفته:

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 19. Vietlott Online گفته:

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submitmy comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wantedto say superb blog!

 20. tubidy mp3 گفته:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.Look advanced to more added agreeable fromyou! By the way, how could we communicate?

 21. GlucoTrust گفته:

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered Itabsolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & helpdifferent users like its helped me. Great job.

 22. www xxx anemal گفته:

  I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Kudos

 23. www animal xxnx com گفته:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 24. bezogoroda.ru گفته:

  I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 25. Dor123 گفته:

  Great blog you have got here.. Itís hard to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 26. Buy Google Reviews گفته:

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.I will be sure to bookmark it and return to readmore of your useful information. Thanks for the post.I’ll definitely comeback.

 27. strong room door گفته:

  You can definitely see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 28. bObsweep PetHair SLAM گفته:

  Perlombaan malam ini mengasyikan banget ya, meskipun artikel yang dihasilkan lebih condong terhadap regu sebelah, namun lomba yang sudah berlangsung nampak mengasyikan dan membikin kita bermotivasi.

 29. 2024 year گفته:

  You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 30. agrosadovnik.ru گفته:

  Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.

 31. Tu van IATF 16949 گفته:

  I don’t even know how I finished up right here, however I believedthis submit was great. I do not recognize who you might be but definitely you are going to a famous blogger if you happen to are notalready. Cheers!

 32. home wifi viettel گفته:

  Thanks, I have just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what concerning the bottom line? Are you positive concerning the source?

 33. ogorodkino.ru گفته:

  I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your blog. It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it

 34. Tammy Khan گفته:

  This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise infoÖ Appreciate your sharing this one. A must read article!

 35. infoda4nik.ru گفته:

  Hey there, You have performed a great job. I will definitely digg it and in my opinion recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 36. Cristalyn George گفته:

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly.

 37. Timothy Mohamed گفته:

  Remarkable issues here. I’m very happy to see your article.Thank you a lot and I am having a look ahead to touchyou. Will you please drop me a e-mail?Also visit my blog cannabis doctor

 38. гостиничные чеки купить گفته:

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 39. self help audiobooks گفته:

  Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to generate a good article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 40. חשפניות گفته:

  you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent process in this matter!

 41. חשפניות گفته:

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 42. how much is a sphynx cat گفته:

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 43. see the website گفته:

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 44. Phoxy گفته:

  From our perspective, this gaming platform deserves giving some trial, with its unique offerings. It establishes the imprints of a renowned casino from our collections of prompt play, simultaneously, it appears sparkling, engaging & entertaining. 7Bit Casino is regulated under the jurisdiction of Curacao and has a full gaming license. The casino is made safe and secure with SSL encryption and firewall technology. All of the games featured are tested by iTechLabs, to ensure the gameplay and payouts offered are always fair. 7Bit Casino is home to hundreds of slots and casino games from some of the best-loved developers in the business. Don’t be fooled by the name though, they are not just for bitcoin players. In fact, casino fans using multiple different currencies will be able to register and start playing at 7Bit Casino!
  https://edwinrfnw888761.total-blog.com/tiger-casino-45595208
  EnergyCasino processes payments on e-wallets in a matter of a few hours up to a day. So in general their process payments are pretty quick and if it takes any longer it’s usually due to some technical error. If something akin to this occurs, make sure to get in touch with customer service to sort the issue out. Here are some of the most frequently asked questions about new online casinos. If you have a question but can’t find the answer here, contact us about your new casino questions, and our staff will get back to you within 48 hours. The fact that EnergyCasino is regulated and licensed by the UK Gambling Commission shows that the online casino is recognised and permitted to carry out its operations in the UK market. It is therefore very secure to gamble with the online casino. All customers’ details are safe with EnergyCasino. No single detail can be leaked to any third party or be used for any fraudulent activity. Therefore customers can be assured their money is safe when they add their bank details to their EnergyCasino accounts.

 45. машинная штукатурка в цена گفته:

  Hello there I am so thrilled I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent jo.

 46. 8685 گفته:

  Heyy there! This iis kind off off topoic buut I need some advice fromm an established blog.
  Is itt very hard tto set up your own blog? I’m not very techincal but I caan figure thuings out pretty fast.
  I’m thinkiong about setting up mmy owwn buut I’m noot suure wheree
  to start. Do you hasve anyy tips or suggestions?

  Thak you

 47. online television گفته:

  I like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am moderately certain I will be informed lots of new stuff right here! Good luck for the following!

 48. Cua Thep gia go گفته:

  You could definitely see your expertise in the work you write.The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to sayhow they believe. All the time go after your heart.

 49. 10 Days Morocco Itinerary from Marrakech گفته:

  I’ve been browsing online greater than three hours these days, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the net can be a lot more helpful than ever before.

 50. гостиничные чеки گفته:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 51. online television گفته:

  Thank you for any other wonderful article. Where else may anyone get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 52. Bhima raju phani raju گفته:

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months ofhard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

 53. Aegean College گفته:

  Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your
  website, how could i subscribe for a weblog site?
  The account helped me a appropriate deal. I
  have been tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant clear concept

 54. стяжка пола گفته:

  Ищете надежного подрядчика для устройства стяжки пола в Москве? Обращайтесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по залитию стяжки пола любой сложности и площади, а также гарантируем быстрое и качественное выполнение работ.

 55. Shelby گفته:

  Hi there very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

  I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?
  I’m happy to seek out numerous useful information right here within the submit,
  we’d like develop extra techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 56. pipeline pro lifetime license گفته:

  Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site
  mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple
  iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 57. Juliann گفته:

  I simply could not leave your web site prior to suggesting that I really loved the usual info a person supply for your
  guests? Is going to be back frequently to investigate cross-check new posts

 58. Maya گفته:

  If you wish for to grow your experience just keep visiting this website and be updated with the
  most up-to-date gossip posted here.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =