ثبت شرکت مختلط سهامی در سال ۱۴۰۲ |مراحل|مدارک|هزینه|نکات|

راهنمای جامع شرکت‌های «مختلط سهامی» |نحوه ثبت|ویژگی‌ها|سرمایه|شرکا|

شرکت مختلط (Limited Partnership) گونه‌ای از شرکت تضامنی است. در این نوع شرکت، چند فرد به طور مشترک فعالیت‌های مستقل کارآفرینی خود را پیش می‌برند، اما ایده‌های گوناگون خود را در نهایت تحت نام یک شرکت به اجرا درمی‌آورند و ارائه می‌دهند. شرکت‌های مختلط در قانون تجارت ایران به دو نوع مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی تقسیم شده‌اند. هر یک از آنها نیز قوانین منحصر به خود را دارند که هنگام تاسیس و ثبت شرکت باید به طور دقیق آنها را بررسی کرد. این مقاله در مورد شرکت‌های مختلط سهامی است و به تفاوت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی می‌پردازد.

company registration سامانه ثبت شرکت آسان ثبت سهامی خاص مسئولیت محدود ثبت موسسه تجاری

تعریف شرکت مختلط سهامی

طبق مادۀ ۱۶۲ قانون تجارت ایران، «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت نامی مخصوص بین عده‌ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل شود. ‌شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایۀ آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده است و مسئولیت آنها به میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. ‌شریک ضامن نیز کسی است که سرمایۀ او به صورت سهام درنیامده است و مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پدید آید. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.» در واقع ثبت شرکت مختلط سهامی به معنی استفاده از امتیازهای دو نوع شرکت سهامی و تضامنی است.

 

قوانین شرکت مختلط سهامی

شرکت‌های مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند، اما این مجامع حق انتخاب مدیران شرکت را ندارند. طبق مقررات، مدیریت شرکت مختلط سهامی مختص شریک یا شرکای ضامن است. در واقع از آنجایی که مسئولیت تعهدات اضافه بر سرمایه بر عهدۀ شرکای ضامن است، عملکرد شرکت نیز به دست آنها خواهد بود. شرکت‌های مختلط سهامی معمولاً زمانی تأسیس می‌شوند که فردی برای تجارت به سرمایه‌ای اولیه احتیاج دارد. سپس او سهامی منتشر می‌کند که دارندۀ آن سهام در واقع در تمام منافع آن تجارت شریک است و مسئولیتی را نیز در این زمینه تعهد می‌کند.

از طرف دیگر، مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی از تمامی سهامداران تشکیل می‌شود و قوانین مجمع عمومی شرکت‌های سهامی بر آن حکم‌فرما است. در نتیجه مطابق با ماده ۴۱ قانون، صحبت‌ها در مورد فروش سهام و فراهم کردن تعهدات مالی نقدی و غیر نقدی باید در بدو تأسیس شرکت انجام بگیرد و اساسنامه شرکت مختلط سهامی نیز باید تدوین و تصویب شود. بازرسان یا هیئت نظار نیز در همین جلسه مشخص می‌شوند. این جلسه دست‌کم باید یک بار در سال تشکیل شود و گزارش سالیانۀ خود را تنظیم کند. رسیدگی به امور حسابداری و تصمیم‌گیری‌های اساسی در این مجامع صورت می‌گیرد.

 

انواع شرکا در شرکت‌های مختلط سهامی

در شرکت‌های مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد: شرکای سهامی و شرکای ضامن. شرکای سهامی اشخاصی هستند که سرمایۀ آنها به طور مساوی تقسیم شده است و مسئولیت آنها نیز به اندازۀ همان سرمایه‌ای است که دارند. شرکای ضامن کسانی هستند که سرمایۀ آنها به شکل سهام درنیامده است و مسئول همۀ قرض‌هایی هستند که ممکن است به وجود بیاید. قوانین حاکم بر شرکای ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و قوانین حاکم بر شرکای سهامی تابع مقررات شرکت سهامی است. در مواردی که بین این شرکا اختلافی به وجود بیاید، باید به قوانین شرکت‌های مختلط سهامی رجوع کرد که مختص آنها وضع شده است.

 

بازرسان شرکت‌های مختلط سهامی

در شرکت‌های مختلط سهامی از آنجایی که اختیار انتخاب مدیران در دست شرکای ضامن است، حق انتخاب بازرسان به شرکای سهامی داده شده است. هیئت نظارت شرکت مختلط سهامی طبق قانون باید حداقل سه نفر عضو داشته باشد. این اعضا باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت و پیش از هر گونه فعالیتی مشخص شوند. این افراد برای یک سال عهده‌دار این مسئولیت هستند. بازرسین از بدو تأسیس شرکت که وظیفۀ رسیدگی به صدور سهام‌ها را دارند تا زمان انحلال شرکت که باید دلایل آن را به مجمع عمومی اظهار نمایند نقشی بسیار مهم در امور شرکت‌های مختلط سهامی بازی می‌کنند. همچنین اگر آنها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، عهده‌دار جبران خسارت‌ها هستند و اگر ثابت شود که این قصور به صورت عمدی انجام گرفته، مسئولیت کیفری آن نیز بر عهده آنها خواهد بود.

 

تفاوت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

شرکت‌های مختلط بر دو نوع هستند: سهامی و غیر سهامی. در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران مقررات جداگانه‌ای برای هر یک از آنها تنظیم شده است. شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل می‌شود و یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود دارد و سهامی نیز منتشر نمی‌کند. شرکت مختلط سهامی با همان اعضا و با همان اهداف تشکیل می‌شود اما سرمایۀ شرکای آن در قالب سهام درمی‌آید. همچنین شرکای سهامی در شرکت‌های مختلط سهامی به میزان سهام خود دارای مسئولیت نیز هستند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 • شرکت‌نامه (دو نسخه)
 • اساسنامه شرکت مختلط سهامی (دو نسخه)
 • صورت‌جلسۀ تکمیل‌شدۀ‌ مجمع عمومی موسسان (دو نسخه)
 • صورت‌جلسۀ تکمیل‌شدۀ‌ هیئت‌مدیره به منظور تعیین نمودن دارندگان حق امضا (دو نسخه)
 • نام و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت
 • گواهی بانکی تأمین حداقل ۳۵% سرمایه شرکت مختلط سهامی
 • گواهی و امضای مدیر شرکت مبنی بر پرداخت تمام سرمایۀ نقدی و تسلیم تمام سرمایۀ غیرنقدی شرکای ضامن
 • گواهی و امضای مدیر شرکت مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت کردن واقعی دست‌کم یک‌سوم از آن
 • نامۀ نمایندگی برای اشخاص حقوقی (در صورت وجود)
 • مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)

 

شیوه ثبت شرکت مختلط سهامی

نحوه ثبت شرکت مختلط سهامی در ایران دارای پیچیدگی‌هایی است که رعایت نکردن دقیق آنها ممکن است این فرایند را بسیار طولانی و دشوار کند. در ادامه فهرستی از مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی را آورده‌ایم که با دنبال کردن آنها می‌توانید به آسانی این روند قانونی را به طور کامل طی کنید.

 • نام شرکت باید دربردارندۀ اسم دست‌کم یکی از شرکای ضامن باشد.
 • اساسنامه و شرکت‌نامه باید دربردارندۀ امور اساسی شرکت باشند.
 • پرداخت دست‌کم یک‌سوم از سرمایه نقدی و تعهد برای باقی آن ضروری است.
 • سرمایه‌های غیرنقدی شرکت باید به طور دقیق ارزیابی شوند و تحویل شرکت گردند.
 • سهام‌بندی و قیمت‌گذاری آنها باید با توجه به سرمایه‌های شرکت و مشخصات دقیق شرکا مشخص شود.
 • حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت مختلط سهامی محدودیتی ندارد.
 • حداقل تعداد شرکا در شرکت‌های مختلط سهامی دو نفر و حداقل تعداد مدیران یک نفر است.
 • ثبت نهایی شرکت مختلط سهامی با درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به پایان می‌رسد.

 برای ثبت شرکت خود می‌توانید از کارشناسان ما مشاوره بگیرید. یا با مراجعه به سامانه‌ی اینترنتی ثبت شرکت از مراحل و شرایط آن آگاه شوید.

 

»»» راهنمای تعرفه و هزینه ثبت انواع شرکت

 

سامانه ثبت شرکت سهامی خاص سهامی عام آسان ثبت مسئولیت محدود

 


✅ پرسش‌های متداول پیرامون ثبت شرکت‌ مختلط سهامی ✅

 

✅ منظور از شرکت مختلط سهامی چیست؟

✔️ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که چند فرد به طور مشترک فعالیت‌های مستقل کارآفرینی خود را پیش می‌برند، اما ایده‌های گوناگون خود را در نهایت تحت نام یک شرکت ارائه می‌دهند.

✅ شرکت‌های مختلط سهامی چه ویژگی‌هایی دارند؟

✔️ مهم‌ترین ویژگی شرکت‌های مختلط سهامی این است که هم‌زمان از امتیازهای دو نوع شرکت سهامی و تضامنی بهره می‌برد.

✅ شرکای سهامی و شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط سهامی چه نقشی دارند؟

✔️ شرکای سهامی اشخاصی هستند که سرمایۀ آنها به طور مساوی تقسیم شده است و مسئولیت آنها نیز به اندازۀ همان سرمایه‌ای است که دارند. شرکای ضامن کسانی هستند که سرمایۀ آنها به شکل سهام درنیامده است و مسئول همۀ قرض‌هایی هستند که ممکن است به وجود بیاید.

✅ حداقل تعداد شرکا در شرکت‌های مختلط سهامی چند نفر است؟

✔️ حداقل تعداد شرکا در شرکت‌های مختلط سهامی دو نفر و حداقل تعداد مدیران یک نفر است.

✅ حداقل سرمایه شرکت مختلط سهامی چقدر است؟

✔️ حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت مختلط سهامی محدودیتی ندارد.

✅ تفاوت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی چیست؟

✔️ مهم‌ترین تفاوت شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایۀ شرکای سهامی در قالب سهام درمی‌آید.

✅ مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی چیست؟

✔️ شرکت‌نامه، اساسنامه، صورت‌جلسۀ مجمع عمومی، صورت‌جلسۀ ‌ هیئت‌مدیره به منظور تعیین نمودن دارندگان حق امضا، نام و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت، گواهی بانکی تأمین حداقل ۳۵% سرمایه شرکت مختلط سهامی، گواهی و امضای مدیر شرکت مبنی بر پرداخت تمام سرمایۀ نقدی و تسلیم تمام سرمایۀ غیرنقدی شرکای ضامن، گواهی و امضای مدیر شرکت مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت کردن واقعی دست‌کم یک‌سوم از آن.

✅ نحوه ثبت شرکت مختلط سهامی به چه ترتیب است؟

✔️ پس از فرستادن مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی به اداره ثبت شرکت‌ها، باید منتظر تأیید آنها بود. در نهایت، روند ثبت شرکت مختلط سهامی با درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به پایان می‌رسد.

127 دیدگاه برای “ثبت شرکت مختلط سهامی در سال ۱۴۰۲ |مراحل|مدارک|هزینه|نکات|

 1. اشتراک‌ها: ثبت شرکت و موسسه در کیش ✔️✔️✔️ کاملا آنلاین [آسان‌ثبت]

 2. 琳达技术员 گفته:

  I was very happy to discover this web site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and I have you book marked to see new things on your blog.

 3. اشتراک‌ها: ثبت شرکت بدون مدرک تحصیلی [شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز]✔️

 4. daachnik.ru گفته:

  Appreciating the time and energy you put into your website and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 5. daachnik.ru گفته:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 6. delaremontnika.ru گفته:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 7. graliontorile گفته:

  I simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual provide for your guests? Is going to be again ceaselessly to investigate cross-check new posts.

 8. daachkaru گفته:

  Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 9. glavsadovnik.ru گفته:

  When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Many thanks!

 10. myinfodacha.ru گفته:

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 11. sadounik.ru گفته:

  Pretty component of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment or even I fulfillment you get right of entry to consistently rapidly.

 12. daachka.ru گفته:

  I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 13. daachka.ru گفته:

  I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 14. www animal xxxx com گفته:

  obviously like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come back again.

 15. ремонт окон минск گفته:

  Can I just say what a relief to find somebody who truly knows what they’re talking about on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people have to read this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular since you surely have the gift.

 16. www xxx anemal گفته:

  I simply could not depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person supply for your visitors? Is going to be back regularly in order to check out new posts

 17. daachka.ru گفته:

  Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a leisure account it. Glance complex to far brought agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

 18. dogxxx گفته:

  obviously like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth however I will certainly come back again.

 19. with animal xxx گفته:

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 20. sadovoe-tut.ru گفته:

  Hello there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 21. infoda4nik.ru گفته:

  Magnificent goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you’re simply too magnificent. I really like what you’ve got here, really like what you’re stating and the best way through which you assert it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a great website.

 22. отчетные документы за проживание москва گفته:

  Hey there! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 23. гостиничные чеки мск گفته:

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 24. חשפניות گفته:

  I got this site from my friend who informed me concerning this web site and now this time I am visiting this website and reading very informative articles at this place.

 25. квартиры на сутки Минск گفته:

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the very best in its niche. Good blog!

 26. חשפניות گفته:

  Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Thank you!

 27. sphynx cat for sale near me گفته:

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 28. חשפניות گفته:

  I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m glad to express that I have a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much without a doubt will make certain to don?t disregard this web site and give it a look on a continuing basis.

 29. חשפניות گفته:

  You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 30. חשפניות گفته:

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

 31. машинная штукатурка в москве گفته:

  Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!

 32. 5132 گفته:

  Wow, amazingg weblog layout! Howw lengthny have youu evcer
  bwen bloogging for? you maake bloggkng glance easy.
  The whole glance of your sitee iss wonderful, leet aone tthe content!

 33. 4827 گفته:

  I do noot even knlw tthe way I endewd upp rght here, but I thought thbis post wwas once great.
  I don’t understaznd who you mght be but definitepy you’re going too a
  well-known blogger shouuld yyou are not already. Cheers!

 34. Follame rico antes de que mi esposonos descubra گفته:

  bgmbgmbgm456老汉真实专干农村老妇女Chin性老太grandma乌总统批准新一批制裁名单大胸美女操逼内射扣逼啊啊歐美۱۸xヘンリー冢本۸۶合集丰满少妇高潮掺叫正在播日韩۳D网站chat gpt 最新版h小说 色雷电将军疯狂❌喷水自慰爽三级片性交欧美性free麻豆性mature需求free探花视频在线看视频日本鲜嫩鲜嫩BBW18斗猫直播平台官网麻豆九一在线观看国产母与子野外乱伦影片朝鲜老熟女人妻动态图乡土女性网泗水有哪些白酒胖老头Gay吃中年人精国产۹۱久色PORNY麻豆白丝袜脚OAV催眠性指导淫乱的熟妇视屏足交漫画在线观看什么是高附加值产业欧美性bbbbbbxxxx
  https://xxxporno.win/ 老男人黄色影院nxgx韩国黄片帆布鞋棉袜羞辱丨VK美军飞机坠毁۳人遇难日高年老妇视频۱۲—۱۴小小㓜女被啪啪熟女操逼视频邪恶集acg动漫刻晴触手看美国a级黄片斗罗大陆千仞雪嫁给了谁高叶两次回应像杨紫原创国产Av真人中国❌❌❌腿交无尽视频按摩中出人妻努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹青青操慢慢抽搐主妇成熟丰满的肉体HDtube精品人妻少妇动漫人妻痴汉电车JJ透BB小精灵XXXX无尽的漫画足交Theav网页裙底内内湖南张丽黑人۴۰厘米找个男淫女的操B视频看看

 35. payday loans online گفته:

  Someone necessarily help to make seriously articles I might state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual publish incredible. Fantastic task!

 36. online television گفته:

  Wonderful goods from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to and you’re simply too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way by which you assert it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 37. 2248 گفته:

  Nudws arrt womenSunny boudreaux pornSeex free fzntasy storiesCarmin eletcra free nuyde picsGayy dating servicdes 10
  gokgle groupsElectric six gayy barr videosFreee bigg aked assTeeen rollYoujg teeen models foorum bbsAmateeur dramatics herefordshie weekendUsai finhal fuckMilff teaher picture galleries3 adult cartoon dReading pa swingerCumdrinkung pornCheatying wife swingerLauhra
  liney uncensored nnude photosBreast cancwr walk knoxville octoberYoun wet pussyHttpp wwww amateur blogsNudee
  pregnant daughterVinntage bucilla stockingDrawn sex chip aand daleRopee
  sex playNude piture womaan youngEscort service n flJane and marsha
  pprn sampleIgn sucksOlder lesbian pphotos videosLow levell aadult literatureMature lesbuan clit lickingTuti fruti
  teenMaure olderr seniorCumm drinking humiliatoon storiesPregnant
  ebony pussyParental exual harassmentBlasck thick sexHouse hunters andd transgenderSexx scandall photoChristian honeymoon seex tipsCarabieann nude
  chartersWorlkd wude nudesAgee byy charrt peniss sizeGaay edinburgh scotlandFuny sexual emailsHory teen big boobsSwingers andd car parks storiesStriaghht boyus gay bogs 2Taylopr earnhardt nudeAppple bottoms jesns mp3 breast feeding hidden cam Cherry virgin picsLink
  lumbnerjack pornNude celebrify survivorsSexx iin dragon agge
  awakeningsTeen gikrls aand older guysDickk cheney johhn edwaards ddebate videoComjmanding
  sexGov chris chrixtie nakedFree mature hime portn picsMature male seniors daddies hairy blogAsian tyle gateEmmma spelllar
  vaginaBiig round ass moviesSex laugereLubbock texaas seex offender
  databaseGirl furckiing wirh penisFindung the clpitoris diagram3d henfai adult animeLesbian shittersBachelorette
  party picture xxxMeen licking pussyy videosEvva longoreia bikini assCherokee nude women tgpBattery operated stfrip lightSwinver party
  californiaGender andd seex inn counmseling andd psychotherapyMy girlfriends sex photosSens suckTeerns iin thee driver seatVefified escorts londonWhatrs a blowjobTiger fucxking a
  womanBloow job compatitionVb window position bottomShemmale deepthroatsFreee lesbien porn clipJackie o
  naked bbFreee sex jpgg titWoman forcng gguy tto succk dickHeffingtin fuckingUkraime wommen nudee
  datesiteSexy dree hemingwayUploazd vid sexx russian hhot screamerSexual release foor single
  womenFat lesbian licking assFreee aime hentai linksGay pride week
  in diisney worldScotter elllis midget rentalsFucck hott hotel wifeFree tiny teene tsen sex picsBespoke lingerie uk onlyLatex mattress toperBikini gymFuck biddy songBbbw portn free tubesFat hairy moviesMaaine sexx offender regestryBdsm contract sampleMemphis
  hamm rqdio amateurNew laws for sex offenders inn wzshington stateWife
  rio sexNursse with hujge boobPauul walker ude picturesFree
  galleries terens cumFree gay yong rapperr pornFuckin iin sweatersMasturbate toesAdult inn collegee a survival guide ffor nontraditional
  studentAdult toys andd novaltiesPicturees of jennifer antsin nudeSex shop fort myersRight
  now ffacial tissueHuulu sucksTopss noo bottomsBulgaria eroic massageTied wrists skirrt
  orgasm teacherTeen choice 2008 vanessa hudgbens dressNaked ppics of jimmy
  johnsonSpongrbob squarpants gayPuffy nudist slut nipples passwordAmanda dean pornstarHeathewr mill
  naked pictureFucck likke mann olld whoKinky erotic sexx storyKuurt wipd in gaay pornFrree croatian ssex videoShowewr
  spermFreee sex pblic exposureShorrt women titsMassivee mature
  titJayme dildo teen tubeIntedracil pkrn youngFreee lng rujnning video pornBlack
  cum loverHotteszt shaved pussyAnd white nuude photographyBarbers hill nakedBlack ebony xxxx sex clips freeFibromyalggia and teensPlummp ppussy vidsVagina youing 2008 jelsoft enterprisess ltdXxxx lesbians downloadsEglish hsntai mangaKaydn kross annal
  videosHot nurse cumshot compilationFetish rubbger harmless pett costumeLarge boobrd momsFree sesxual datying serviceBreaswt cancr dangersLatex beed positiveBddsm ponyplay galleryAustin lesbian lifeVanessa
  gomez sex tapesVintag erotica foorum jo collinsSexy girls online near 61360Bondae fetchesMemkirs off a geisha 2005.720Naked neews vouyerThee
  pittsburgh stripGayy amteurAmature nqked matjre women videosCherry flavored condomsSumma cum lajde requirementsAmatuer swinger stories and
  picturesPink dye penisUs savings bonds maturePreview video ggay freeWatch videos
  off girl on girls wih toys pornBeautifl momm pussyTrannby ssex thumbsReawon forr fwmale orgazsm youtubeHomeade coupless facialYugi ooh nudeAmmateur teeen cum shotsNorweiggn menn sex iceas
  nudeBusgy eros videoAuddition porn hubBoobs ttits wankHerpes
  penmis wallpaperHott wallpapers slutThhe patient’s huge
  penisChannel ccom sexyAsjan dub foundaqtion bassShemales solo
  masturbationNajed hairy german girlsWwee chna sex viceo clip freeFreee
  porno movies nno lod insHojeopathic pills for maloe ssex driveMature stripper suckNake meen in a store

 38. online television گفته:

  Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a similar matter, your web site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 39. online television گفته:

  Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and practice a little something from their websites.

 40. online television گفته:

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thanks

 41. 5802 گفته:

  Vintage hi fii ukPuss waggon fromm kioll billIsabdlle
  mqgazine stwr teenWife sapping stories indianAdullt raceing gamesHomesmade por
  asianMatures with young xxxButt naked in thhe strreets downloadCircumcised twjnks
  photoWoman nude witgh petsNikki jaqyne porn starWomen vagina depthBiig his skiknny wait sexx
  videosTanta foor gaysFreee hot puswsy clipsThe
  pleaasure gatden phillyLeegs aand aass comCelebrity
  shemale pornNudde grls nerws iin mandarinJapananese pussyAsians with bigg tits videoChina eswcorted vacationsBreast
  lactatingg picsShe makmes himm ssuck pornMakinjg ssex exciting videoWarning signs oof teern datijg violenceBrifitta bui solo
  analContraceptives andd brsast cancerDicks sporting goods
  chattanoogaFetish girl 200Nked woen juimping onn trampolineKelly
  maxison titt fuckingPostopia code teen titansNational medicare determination breast reconstructionPavlina pornAnaal pressure whiile sleepingSexual healing netloadMidgts havin sexHow tto pertform swfe oral
  sexReadhead sex unshavenHottest nastiest phone sexCbab pissingVannessa
  hudgens uncensored nakdd picturesLisst off ritish ttv prn girlsDrujnk
  fucked teenBlisters oon the feet bottomJpgg blowjobsNudde of shania
  twianSeiest women in pornFrree peeing annd shitting 3gp video pee in his mouth Sarumahn boobPussymans biig tiit
  paradiseEscorrt naqpoli transDrunk pissed hhis pantsCeskki xxxHilarious porfn picturesPreppy
  chhick fuckedClassiified feee adult adcertisements in dublinFacial stesamer unitNaled giros perfect breastEnature nudist forum ruHott red assAlygssa hazll
  gangbangSlutty bbw girlsDevilish runette eescorts lass vegasAlll tubes niki rhodes analAunnt ude examThhe
  movje room xxxTeen ravel destinationsAverrage ererct penisCutee teens self-shot
  boobiesTeenn earing bracesBallgag bondsge gayNevv cartoons ukk xxxMonkey plays with
  girlss boobsBlack cli extreme pussySexxy girrls styripping nhde inn
  videosMiiss teen nepal 2007Prncess adult costumesBreast punishmet primerFloprida trip clubs and reviewsSex agge limitChtistian tesen devotionsGaby matture pornMayure women buytt fuckedWilliam ortensen nudeNaked lesbians fewature
  lengthFree jerk off gays moviesPalm sexx videosHairdy freepageBbcc bottomBrdast feeding probblems in somaliWatch mee fiet myselfCumm freee
  oral shotDoctor fuc shot in thhe assKourtney krdashian nuyde bodyHuge giant ejaculatiions cumsAsian buffets iin bellevue waAdult card e onlyTeeen pussy panty amateurHoomeless guyy fucks womanWeird stories off losing virginityAdult literaxy melbourneReaal girll wiith dick annd pussyAvatar
  poprn hentia tyleeFreee toon pornn games xnxx
  videosPorn bloack pregnantTasteful sex watch onlineGet fucked 2009 jelsoft enterprisess ltdBreast cchanges ffor pregnancy picsVintage baseball caards by fleerHow to squeezxe
  dog’s anal glandsCliutoral device eros therapySmile empty souls
  bottom off a bottlePainless heteosexual anal sexEpic movie nhde videoGirls fucking in the
  showerVintage shewll cameosDanche ggame for aduults for tvWorlds best sper eaterKeeri sabpe
  cumsehot compilatioon videoGay seex meetsIn teen titans toyko
  troubleLick my caandy caneMattress newbewrg restonic oregon mattress latexBlack woman cockNciis women nudeWhatt makes a woman a virginFuckinhg tee orgasms3d sex simulatorBare asss strapping
  videos iin russiaNovoccaine sexNo hear nno see noo peee no kneeMelissa lee nakedJr
  teden pageant videoMongoolia wome nudeCartoon porn xxxx
  sexyNamee tthe ofiginal cmic strip boll the cat appeared inKristen’s interracialWatch milk junkids hentai ep 1Jennifer ligon nakedWild erotic sexx
  stories onlineReasojs for breast sorenessDarig naked cheerleadersYou’ll never know dick haymesIs chad allen gayCinewmax sex seriesChuvby honeysPorrn japanese linksBbww girls in stoockings videosWisconsin nudis coloniesFree asian uck videosSex during
  thhe earfly stages oof pregnancyBreast cancer jobb
  opportunity position postdoctoral researchWomen in bonage freeRqte my clitVaginal musculesDarl edwards porn starGirl forced tto fuc a dogMilloa jovovich nue inn ultravioletBdsm
  fetish mostress thailqnd nurieKimm kadashian aass in hoodced dressJapa live door teenMemphhis tn strip clubCan youu fuck
  meCollege jerk off studentCasey grop sexWhhat iss the biggest penius sizeThe lastest styles for teensTeeen tvv starVintage needlkepoint for
  saleCeapest blackppool pleasure besach ticketsRestaurant closed bottom stainless work stationGuyy having sexx with female dogPlum blossom fistFrree sex hook upp siteLadybbug dult halloween costumesNina harttly vintage videoDicks sporting goods baseball scorebookBiif nakoed ring tonesAnall sex tight womanTeeen amataur vidsChubby large butgs
  mpegIntefracial datting in atlKim kadashian ssex
  video freeAllusiion comic historical stripHoow too sex wih yourselfLicck it slaveFemale dominatin of men iin oklahoma cityMeeet locql for sexTexas amaturres nakedElizabeth bberkley and nakedPictujres
  of pet dogs haveing sex wityh husband annd wifeExtreme ass girlClitt massager wholesaleFlaat feet
  fetishCliit buned daddySexual slavery todaySeexy spies
  galleriesRimming escort au

 42. 0124 گفته:

  Hello too every body, it’s my fiurst vissit oof tis blog; this wbsite ccontains awesome andd really god stuff in favor oof readers.

 43. 5911 گفته:

  Hey I now this iis offf topic but I wwas wndering iif yoou knew of any widgets I cohld add tto my bloig that automatixally
  tweet my newest twittdr updates. I’ve been looking for a plug-in luke tyis foor quite some timme aand waas hoping maybe youu
  wouldd hav some experience wit sometning liike this.
  Please lett mee know iif youu run inyo anything. I truly enjoy reading your blog and I lok forward too
  yourr neww updates.

 44. 8169 گفته:

  Spott oon witrh this write-up, I onestly thinkk this web site needs a greazt deal mmore
  attention. I’ll probably bee badk again too read though more,
  thanks foor the info!

 45. 9250 گفته:

  I’m crious tto find out what blog platform yyou happwn to be
  workiung with? I’m exoeriencing somme minor seccurity issues
  wit myy latest ite andd I would lke to find somethhing more secure.

  Do you hace any solutions?

 46. 1683 گفته:

  Fantastic goods from you,man. I’ve understand your stuftf
  previous to andd youu are just too wonderful. I really ljke what you hawve acquired
  here, rdally like what you’re saying and thhe wayy inn which you saay it.

  Yoou mawke itt entertaining annd you still take care off to kewep iit sensible.
  I can’t wait to read much mre from you. Thhis iss actuallky a
  tremejdous site.

 47. 8416 گفته:

  Dog women sex moviesWhhy should gay marriawge bbe legalSexy ass librariansSixw boobsGabrielle richens nudeTen thousand fists bitt torrentOverwiegght andd lacfk oof
  sex driveWww 24 porn comBendover pussy and aass asianCalifornia escorts fresnoMarrie cmbs naked picturesSeretary upskirt
  pussy pictures freeSingpe nakied ladiesKatja kssin gahgbang cumGlory hole locations in phoenix azFammily guyy asiann womzn driverNudde spring breeak movie freeBrazilian babes sexyBestt ebkny softcoreCountry harvor poster vintageAdult viceo chuarleston west virginiaVitage onn thee
  pondsVintage alfa romeroEvansvile in nude photo videoCouples clothed andd thn nude thumbsAdult cchat
  cyber rooms javaStripper iin houstonGlasses sexExrteme poirn videosJapanesde
  brreast lickingFoott fetish fre videdo communityLesbian humiliatrixGohst in a teeny
  bikiniAsss dacing tubhe moviesToop 10 erotic thrillerNude teen upskirts videosBlac free
  galllery pprn teenAmateur krean couppes dvdMagneium strp experimentCumming cock 2008 jelsoft enterpries ltdFreee
  porn rsss feedsAssian frokg sexFacial exprdessions liarSexxy candid
  cleavageCaats heat sexFrree pordn mmotel mpegsRayzz adultBiig black brunette cockMonica keena nufe naked toplessMartin emorial hospital ten volunteer duo pussy eating Chlorformed lesbianNude geish photosTv newsdwoman nude toplessFillipino adultPenis artt pictues inn historyCop
  steps oon woomans breastChinse sucks and gets fuckedOlld cunts
  fuckd by massive cocksCousin cunnilingus2003nypd bllue nud buttMad
  seex psrty comAnnna nicolaa smith pornPorrn witth asiansNudde videos off women showeringOnline pordno
  izleShoit sperm inn pantiesNakdd news archivesWeightts asianLuluu
  facialEstudiantrs polrno gratis enn espanolVintage actresses nde photosPenis mluld vibratorMythology comic stripsBear mlvie gayIts a mommy thing adultFeed thhe world barre naed ladiesSeexy jeanms
  pornGeet free porn videoEroltic comics forumPussy tewns lesbianHott cunjts fucking groupAddult chatrromsNude hipster womenSeex toys in missRunwa lingeri showYoann
  gouruff penisEliuzabeth swann pirate cosume adultVicky strding
  bikiniWommen leaing cumBabiex clemns fidst mmrs sexx teacherNigga puszy galleryThee
  ghitar movie nuude scenesWomjen too oold to fudk
  videoBeing nakedOnlyy hiogh resolution free erotic photosSassha grey lowjob photos36 ibch vintage fabric informationLesbiaan shemale sex clipsVintagye girlie magTeenn couplles ssex stripHardore screamjng
  orgasm squirtersClothes optionl adult vacationsFree anzl tgpExtremee
  close-up pornBusty tesns sex videosHumorous sexx photosSeex att lifetimeSc sex offrenders comAduhlt undeeroos reviewsNaked womedn fattiesGraanny sexx
  videioSymnptoms of pornography addictionPrivawte potn searchAmateur
  allur dvdsFrree black fattie lesbiansRocck bottokm
  rap groyp detroitClub london ontario stripIs accessofy breast tiissue dangerousNudde brazilan teensWet pusssy ggam esCompilation painful fiurst time gangbang auditionsAult gmes 2Geajny pussyGirlls that like earing
  cumGay cocksucking dvdKim mathers nuse pictureFree porn tube mif analFreee handjopb by granny pornosMature vixens iin nylos blogsXhamstr penetrationAnall excretions tgpChampaign il escort serviceComnputer gamne matureHentai
  watch onlineSolutions for female facoal peach-fuzzPattinsson gaay kissFrree pics nuude gils galleryAudrey bitoni bigg wett boobsBlonde on top black onn bottomMelolnie walsh nudeTeen feminismPorn actrfess trainingMatures nylon pantiesErotic servics brandon flDickk
  sporrting gods promotional codeTeeen exteeme insertions 02Best ranked
  escort servicws lass vegasBrreast bondage storyCoom fantasy freee pordn storyAmazing
  cock deep throatViolete amateuhr allureSeex viedos freeFreee pictures of
  teens inn bikinisNude sceme ffom romro and julietRodney carrington people piss ya ooff lyricsAmusmeent
  ppark orgasmsBrazilian fre video xxxActreses who ddo seex sceneds listLoots nude people 1 videoHardd core poorn waitresss assSteep daughrer fucks drunkk step dadYuuna andd rikku
  nakedHot playboy bunniess nnude gallery blogspotInnfo
  h pornMaddawaska + aduylt educationHoot teen ggirls onn pyblic displayHairy cchest pucs maleMillf bangedxxUk matures creampiesMy boyfriendds momm sex siteFunnhs ssex
  powered byy phpbbRiley and carie ann fuckingLatex disposabvle
  glovesFire door intukescent strjp lorirnt intuhmescent norseal.co.ukBollywood movies adlt videoGaay fasrting fegish videosBlohde lesbijans iin nightclubDicck chadeckWentworth miller friend gayPorrn pics
  xxxx freeFreee nnc sexx registry listingMilff creampie lickingThhe best pussay iin texasEating cum husbandDirty ppee videoGayy
  dick hangingVid os dde jeunds gaysSkkye escor leedsBest selfsuck shemaleBest deewpthroat videos everPorn qmovKellus
  escorts ncHoot milf big boobFaat girl gawngbang douboe fuckFreee and hoot pusy picturesPics from pamel andersens seex tapeShoe
  salesmaan womn foot fertish videoGirl dipdo nose ringPamewla leee fdee seex
  videosVan wilder freshman yrar sex scenes

 48. 6680 گفته:

  List off names of adult filmMalee ddoggy style sex spankingGoood naaked co
  ukWhyy cokuld sex hurtAmateur sexy womanHigh definition erotiuc televisionSexyy ritish fionaSiast ault educationWrestling gay teenEthiopian prettty girls
  gget fuckedWoodworking project ideas forr teensVihtage mccoly vasesHareelequin gay romanceGaay serxx
  storiesPrine sexSt louis escort massageBlocjing pofn siye ffor freeFrench lesbian natutal girls nude photosFree online seex
  quizzes forr guysGay mppet baar mp3Jesxica alba nde vdeosWatcuing my wife sucdk bloack cockSexy woman friendsFemales liccking vaginasBbw leesbian fre siteYumaa asami hardcore swordswoan depositfilesBaaby gjrls
  xxxGiirl fucks sleeping bfOrlanro ffl nude couplesGrroup mwle masturbation clipsSummit pkastics midget aSchule
  blowjobPlastic feetish raincoatsI fucked my sisters vrgin as3d porn fantasyEasst infian hoot matyre womenHow to
  ecord masturbationMasapa ssex movieStraight yyour penisFree lesbiawn thjeif moviesDead people nakedLatia omen sexyAsian pork fried riceJainaa soolo sex fanfictionCartoon seex fairyAnal endsPornn movies search porntubeBreast implants forr a tattooTyyra banjs nudee aand fuckedSexyy pajty tewse videos
  tjbes memek di entot Amatuer latiun giorls getting
  fuckedLenny kravutz noo sex enngaged marriedLasxen nude teenSolo girls
  galleriees sexy glamourVintsge biikes irelandLesbiabs scissoring with
  dounle endwd dildoLesgian orn videros and storiesJucieet
  orgzsm wankSexy progtams free downloadImpascted nal glandDukke universiy striplper photosPhhotos naturaal hairyAmateu juniorBite
  he vaginaTeens soial networkingRobynwood hme forr adults otsego nyTerri
  rosee nudeFree wkndows media sex clipsLoose sexBreat canjcer symptoms
  in ypung womenFiseted norman lamontPartgy boys strippersMaure adult swingerfs videiosAdrianne barboue nudeCelebrity nujde sex picGayy sexx
  storis twinksFree fukl screen porn movieJacck offf asiwn gayBig assrs and cocksFree black gay men clipsArtistic erotic
  nude photographyParks nnudist andd texas dallasThiin clkoth
  oon breastsSexy dar angelMegann hauserman sex interviewBoutique lingerie arvvada coloradoIntercoursde sexuwl storyHill kijg nde off picure theSexyy women’s
  uderwear galleriesMax hardckre trannyBreast nursing pictureOlyympic volleeyball
  babes sexyAmpli vintageFreee busty black girlFiind a old fucck buddiePenis size chart forr ageTeen peole article on ddavid koretzAnimated adul
  iconsSundazy morening pornWird fetishsFlash gamne henai hotGay waterspports pornGayy blpack men fre picturesFakee pic
  off jamie lynn spearrs nudeBlack cuum shots gays
  scking cocksJapanese arrtificial vaginaTrrue bottom lineSexx channge
  wonan to manFucked onn cocaine technoDiseasds frdom sex with dogsWife wasnts
  golden showersFrrench lahre manaudoku nude video
  rowOf sonn fhcking his momFrontal lobve shrinkage addictedd to
  pornWwe diova candace michelle naked picsWiffe emjoys hiss fuckingTeen tinajs lesbiansBdssm diapersBilll henson nude teenBuffy thee
  vampire ssex scenesLactatijng poto xxxLesnian ssex wih bsads clipsMomm son dad dasughter having sexGallery goat listt movie sexCouple
  for fuckingSexx swing vide embarrasment2 seex gamesSamanha mcdonald adhlt film
  starViccky bbig cockNakoed wommen with strerch marksDilfo fun pictures211 brevard twen parenjt resourcesLingerie
  pusssy mpegsYeat inftection under breastSexxy high platform shoesDoorr kimosabi.en.wanadoo.es milff neighbr nxt siteChqin majl fetishPictres
  naked granniesHard japanese fuckingGerman maturde cuntsBigg
  asss small titss hasiry pussyGilles marini sexx aand the city clipXxxx panda videosPaints non-toxic
  interior latexNude women rkding llamasPirate xxx freee previewsWifee get laid byy hugge cockXhamster
  ۱۰ inchh cockInterracjal cuckold vidsRecess fuckedFree meda
  player video xxxHeaven and heell gayMaple roast turey breast cooks countryThre guys fucking each otjer atElectric raster
  turkey breastNaked nesws video archiveS a shemaleFibropid tumors off thhe breastStudents having
  seex wwith ther teachersSleeping ten gets surpise fuck videoPregnancy sex positionHow too eat pssy demonstrationFuck
  wife my friendFree sexx in indiaBondage ted upp torturedStacy brooks nudeBrandy robbinbs iphone pornGay
  abileneBikini wommen photos freeLinklist rapidshare teenSecure bresasts wiyh tapeNude wolmen fro lombard illinoisFacial recognition log inBikijni contest laa boomHott anal asianCarrd lobby vintagePlayboy
  ganes sexLesbiian oot licking videosAnita bruant nudeGayy nightyclubs pittsburgh paDunkk ryders naked
  hustle mp3Geet well csrds sexyNude chubbiesLinkk between ovazrian cancer breast cancerBesst celeb nude picSalkly fields nude pics freeGoood mmarning blow jobBoy free
  matre videoReego pak strippersPuut hair clips onn my clitIndonesian tden nuddes tgpDirtty old
  maan pussyVintage postcards weddingSlimm girels with bbig
  breastsAddult apprentice plumberMatue masturbating viudeo
  freeJapanerse elevator sexHighlight asiazn hairSexx jpg galleryThreesomes
  mmmf pictures

 49. online television گفته:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 50. online television گفته:

  Excellent blog here! Also your website lots up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate link for your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 51. стяжка گفته:

  Ищете надежного подрядчика для устройства стяжки пола в Москве? Обращайтесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по залитию стяжки пола любой сложности и площади, а также гарантируем быстрое и качественное выполнение работ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =