شرایط دریافت مرخصی بدون حقوق در قانون کار

شرایط دریافت مرخصی بدون حقوق در قانون کار

مرخصی بدون حقوق چیست؟

یکی از قوانین وضع شده برای انواع مرخصی، مرخصی بدون حقوق نام دارد. همان‌گونه که از اسم این نوع مرخصی پیداست، هیچ‌گونه حقوقی به افراد در صورت اخذ این مرخصی تعلق نمی‌گیرد. در مرخصی بدون حقوق، قرارداد کار به صورت معلق در می‌آید و پس از اتمام مرخصی کارگر به مسئولیت سابق خود باز می‌گردد. ماده ۱۶ قانون کار شرایط مرخصی بدون حقوق را اینگونه توصیف کرده است:« قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید. ‌تبصره: مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است».

 

نوشته مرتبط: انواع مرخصی بر اساس قانون کار

تفاوت غیبت با مرخصی بدون حقوق

مرخصی بدون حقوق :

شرایط مرخصی بدون حقوق به درخواست کارگر و توافق کار فرما صادر می‌شود. ماده ۱۶ قانون کار در این مورد بیان می‌کند که قرار داد کارگرانی که از مرخصی تحصیلی و یا بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.

ماده ۷۲: نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آن‌ها به کار پس از مرخصی با توافق کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد .

غیبت :

غیبت یکی از رفتارهای غیر کارکردی است که قوانین کار به آن اهمیت خاص داده‌اند. در کارکنان روز مزد علاوه بر کسر حقوق و مزایای جنبی به میزان روزهای غیبت و ایام تعطیلات هفتگی در کمیته‌های انضباطی کار مطرح ونسبت به صدور رای اقدام می‌شود.

ماده ۱۰ – موارد زیر غیبت موجه تلقی می‌گردد:

الف : تولد فرزند حداکثر بمدت دو روز

ب: فوت پدر، مادر، همسر و فرزندان با احتساب مرخصی مذکور در بند ب ماده ۷۳ قانون کار مجموعاً حداکثر تا یک هفته.

ج: فوت برادر و خواهر تا چهار روز .

د: احضار فرد توسط مراجع قضائی و قانونی جهت ادای شهادت و مشابه آن بمدت مورد لزوم به تشخیص مسئولین مربوطه و گواهی مراجع قانونی مربوطه .

و : بیماری بر اساس گواهی پزشک معالج که به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.

تبصره ۱ – در کلیه موارد یاد شده مراتب باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به طریق مقتضی به اطلاع مدیریت برسد.

تبصره ۲ – تشخیص صحت و سقم موارد فوق ابتدا با مدیریت بوده و در صورت وجود اختلاف با کمیته انضباط کار خواهد بود.

۳-در صورت موافقت کارگر مدت غیبت موجه از مرخصی استحقاقی وی کسر می‌گردد. در غیر اینصورت و یا در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده به نسبت ایام غیبت مزد و مزایایی به وی پرداخت نخواهد شد.

۴- در موارد وقوع تخلف، جهت تنبیه فرد متخلف به ترتیب بند الف و ب ماده ۸ آئین نامه اقدام خواهد شد.

مرخصی بدون حقوق شامل عیدی میشود

به این دلیل که در طول مرخصی بی‌حقوق قرارداد کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید، بیمه، مزایا و عیدی وی هم متوقف می‌شود. باید دقت داشته باشید اگر حق بیمه فرد در طی مرخصی بی‌حقوق، توسط خودش و یا توسط کارفرما پرداخت شود، این دوران مرخصی به‌عنوان سنوات وی در نظر گرفته می‌شود و در دوره بازنشستگی هم قابل‌محاسبه خواهد بود. اما عیدی و پاداش شامل آن نمی‌شود.

 مدت زمان مرخصی بدون حقوق کارمندان دولت

مدت زمان شرایط مرخصی بدون حقوق حداکثر ۳ سال است. اگر این مرخصی در راستای ادامه تحصیل کارمند در رشته‌ مرتبط با کار وی باشد، امکان تمدید به مدت ۲ سال دیگر هم وجود دارد.

این شرایط عبارت است از:

میزان مرخصی استحقاقی فرد به اتمام رسیده باشد، اما فرد در شرایط خاصی است و باید از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.

مدت زمان ۴ ماهه مرخصی استعلاجی فرد تمام شده و با وجود تأیید نشدن بیماری فرد به‌‌عنوان بیماری صعب‌العلاج، فرد به دلیل همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر امکان ادامه کار را نداشته باشد.

فرد برای همراهی با همسر به محل خارج از خدمت، مجبور به ترک کار شود.

فرد قصد ادامه تحصیل داشته باشد (برای این کار حتما باید مدارک مربوطه را ارائه کند).

بازگشت به کار پس از مرخصی بدون حقوق 

طبق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مرخصی بدون حقوق، پست و سمت افراد تا پایان مرخصی بدون حقوق حفظ می‌ماند. اما در مواردی مانند سفر زنان به ماموریت همسران‌شان طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه مرخصی، به دلیل طولانی بودن این زمان، حفظ سمت این دسته از کارکنان الزامی‌ نیست.

 

مراحل و شرایط گرفتن مرخصی بدون حقوق

۱. اتمام مرخصی استحقاقی کارمند و استفاده از مرخصی بدون حقوق.

۲. برای مسئولین ارشد سازمان ثابت شود که فرد به مرخصی بدون حقوق نیاز دارد.

۳.  و در آخر موافقت مسئولین ارشد با مرخصی بدون حقوق.

لازم به ذکر است که در صورت عدم حضور کارمند در محل خدمت بدون کسب مرخصی، غیبت محسوب می‌شود. یک کارمند در صورت غیبت حداکثر تا سه روز پس از غیبت و به شرط داشتن شرایط مرخصی استحقاقی مانند «بیماری خود و خانواده، ازدواج، فوت نزدیکان، احضار توسط مراجع قضایی، به دنیا آمدن فرزند و غیره» درخواست مرخصی استحقاقی نموده و در صورت تایید شرایط وی توسط مدیر سازمان، غیبت او را تبدیل به مرخصی استحقاقی نمایند.

 

نوشته مرتبط: شرایط دریافت و انواع مرخصی استحقاقی در قانون کار

 

شرایط بیمه افراد در مرخصی بدون حقوق 

طبق ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت کارمندان محسوب نمی‌شود مگر اینکه در طی این مدت حق بیمه و کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را از طریق دستگاه متبوع پرداخت کرده باشند که در این صورت این مدت به‌عنوان سابقه خدمت محسوب می‌شود و در دوره بازنشستگی قابل محاسبه است.

 

نامه درخواست مرخصی بدون حقوق

نمونه نامه درخواستی جهت اخذ مرخصی بدون حقوق:

متن درخواست مرخصی بدون حقوق

 

استعفا پس از مرخصی بدون حقوق

پس از آنکه دوره مرخصی بدون حقوق شما تمام شده است، ولی شما مایل به برگشت بر سر کار قبلی خود نیستید می‌توانید با مراجعه دوباره به سازمان مربوطه درخواست استعفای خود را ابلاغ کنید. اما اگر کارگر با تمام شدن دوره کاری، به سر کار قبلی خود بازنگردد، و در صورتی که مدت زمان قرارداد کار تمام نشده باشد، این‌گونه تلقی می‌شود که قرارداد به صورت یک طرفه توسط کارگر فسخ شده است و آن‌گاه کارفرما مجاز خواهد بود تا در دادگاه‌های حل اختلاف بر علیه او ایجاد دعوی کند.

 

اخذ مرخصی بدون حقوق در دوران کارکردن آزمایشی چگونه است؟

طبق ماده ماده ۳۴ آیین‌نامه مرخصی استفاده از مرخصی بدون حقوق در دوره آزمایشی ممنوع می‌باشد. مگر در موارد زیر:

 •  کارمند استحقاق مرخصی را نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود.
 • کارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب‌العلاج تشخیص داده نشود.
 • کارمند ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.
 • کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارایه نماید.

تبصره: اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان آزمایشی با ارائه مدرک و به تشخیص مؤسسه متبوع خود که نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه با رعایت سایر مقررات این فصل امکان‌پذیر می‌باشد.

 

 

نوشته مرتبط: شرایط دریافت و استفاده از انواع مرخصی استعلاجی در قانون کار

 

✅ پرسش‌های پرتکرار درمورد مرخصی بدون حقوق ✅ 

 

✅ مدت مرخصی بدون حقوق چقدر است؟

✔️ طبق ماده ۱۶ قانون کار قرارداد افرادی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌کنند تا دوسال قرار داد آن‌ها به حالت تعلیق در می‌آید برای مرخصی تحصیلی این زمان تا دوسال دیگر قابل تمدید است.

✅ در صورت تمام نشدن مدت زمان مرخصی بدون حقوق، آیا می‌توان به کار خود بازگشت؟

✔️ با ارائه درخواست به اداره مربوطه و در صورت موافقت می‌توانید به کار خود برگردید.

✅ مدت زمان مرخصی برای کارمندان زنی که همسرشان در ماموریت به سر می‌برد چقدر است؟

✔️ طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه مرخصی، می‌توانند تا پایان ماموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

✅ آیا مرخصی بدون حقوق جزء سابقه افراد حساب می‌شود؟

✔️ مرخصی بدون حقوق جزء سابقه افراد محسوب نمی‌شود. 

✅ شرایط وضعیت پست زنان در هنگام همراه‌یشان با همسر در ماموریت چگونه است؟

✔️ در زمان عدم حضور زنان کارمند و همراهی همسر در ماموریت حفظ پست و سمت آن‌ها ضروری نیست.

96 دیدگاه برای “شرایط دریافت مرخصی بدون حقوق در قانون کار

 1. صفورا گفته:

  سلام خوبید.ممنون از توصیحاتتون.
  برای مرخصی بدون حقوق برای کارمند زن در صورت ماموریت همسر، چه مدارکی نیاز هست ارایه شود؟
  ایا مدارک مربوط به شعل همسر و ماموریت ایشان ، مورد نیاز است؟

 2. اشتراک‌ها: محاسبه حق ماموریت 1401 | [تعریف، نحوه محاسبه]

 3. اشتراک‌ها: مرخصی استعلاجی تامین اجتماعی[مدارک لازم، دریافت حقوق، شرایط اخذ]?

 4. محمدجواد زارع گفته:

  با سلام
  من معلم و متعهد به خدمت در آموزش و پرورش هستم تعهدم تا دو سال دیگه ادامه داره مرخصی بدون حقوق برای تحصیل در خارج از کشور برای من ممکنه🤔🤔🤔

 5. اشتراک‌ها: مرخصی استحقاقی[توضیح، نحوه اخذ، قوانین و...]??

 6. solahart گفته:

  Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice day!

 7. deklaracija tr ts گفته:

  Hundreds have been protesting across Berlin Wednesday against allowing the federal government greater powers, live pictures showed. There were violent clashes with the police and 152 protestors have been arrested, according to Berlin police.카지노사이트

 8. slot gacor hari ini گفته:

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

 9. xe nang dau گفته:

  I like the valuable information you provide in your articles.I will bookmark your blog and check again here frequently.I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Bestof luck for the next!

 10. Dor123 گفته:

  I am not positive the place you’re getting yourinfo, but good topic. I must spend a while finding out more or understanding more.Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 11. vinhomes vu yen hai phong گفته:

  A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more on this subject, it might not be a taboo matter but generally people do not speak about such issues. To the next! Many thanks!!

 12. vegas11 گفته:

  ดูซีรีย์เกาหลี ดูซีรี่ย์จีนย้อนยุค Western หนังคาวบอยตะวันตก ปัจจุบันอาจจะดูไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรเพราะความแปลกใหม่ในการนำเสนอหายากขึ้นและเสี่ยงมากที่จะทำออกมา

 13. Angel Numbers گفته:

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.Do you have any suggestions on how to get listed in YahooNews? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!Cheers

 14. Education گفته:

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 15. home wifi viettel گفته:

  Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Đến Trực Tiếp đá Bóng Nữ Giới bk8Đội tuyển nước Việt Nam chỉ cần thiết một kết quả hòa có bàn thắng để lần loại hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, nhằm thực hiện được điều này

 16. Roger Carter گفته:

  👇💸ฝาก ۵۰ รับ ۱۰۰ บาท📲💸ฝาก ۳۰۰ รับ ۴۰۰ บาท📲💸ฝาก ۵۰۰ รับ ۷۰۰ บาท📲🏆#เว็ปมั่งคง ฝากถอนเร็วระบบ𝘼𝙐𝙏𝙊 !!! ตลอด۲۴ชม.ไม่ผ่านแอดมิน 🏆❤️❤️❤️❤️❤️

 17. Keaton Hayes گفته:

  I don?t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 18. recycle pc گفته:

  whoah this blog is magnificent i really like readingyour articles. Stay up the great work! You understand, lots of individuals are hunting round for this information, you could help them greatly.

 19. Situs Terpercaya گفته:

  Masterminding Does this press release infringe on your copyright? It is a violation of our terms and conditions for writers to submit material which they did not write and claim it as their own.blog

 20. Telugu Movies 2024 گفته:

  I¡¦m not positive the place you are getting your info, but good topic. I needs to spend a while studying much more or figuring out more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 21. 카지노놀이터 گفته:

  솔직히 말해서 스타일로 글을 쓰고 좋은 칭찬을받는 것은 꽤 어렵지만, 너무 차분하고 시원한 느낌으로 해냈고 당신은 일을 잘했습니다. 이 기사는 스타일이 돋보이며 좋은 칭찬을하고 있습니다. 베스트! 카지노놀이터

 22. 마사지 گفته:

  To start with You got an awesome blog .I will be keen on more comparative points. I see you got extremely exceptionally valuable themes, I will be continually checking your blog much appreciated 마사지

 23. 토토커뮤니티 گفته:

  I just finished going through your most recent article, and I’m genuinely impressed. The extensive research and clear articulation of your points made it an absorbing read. Your skill in weaving together diverse ideas into a coherent and interesting narrative is remarkable. It provided me with fresh insights into the subject, thanks to your insightful examination. Your contribution significantly enriches the discourse, and I’m looking forward to your next pieces.토토커뮤니티

 24. 토토커뮤니티 گفته:

  Your latest article was a delight to read. I was struck by the meticulous research and the lucidity with which you’ve articulated complex ideas. The way you blend different strands of thought into a compelling narrative is exceptional. Your analysis offered me new insights, broadening my understanding of the subject. Your contribution is a valuable addition to the field, and I’m keenly looking forward to your upcoming works.토토커뮤니티

 25. 토토커뮤니티 گفته:

  I recently had the opportunity to delve into your latest publication, and I must say, I was thoroughly captivated. The depth of your investigation and the clarity with which you present your arguments are truly commendable. Your ability to interlace various concepts into a seamless and engaging story is extraordinary. It has opened up new perspectives for me on the topic, thanks to your profound analysis. Your work greatly contributes to the ongoing conversation, and I eagerly anticipate your future writings.토토커뮤니티

 26. حمیدرضا رستاقی گفته:

  سلام سال نو مبارک
  همسرم کارمند هستند و بخاطر شرایط کاری بنده و همراهی با من ، در سال ۱۳۸۲ مجبور به گرفتن ۲ سال مرخصی بدون حقوق شدند و ما نمی‌دانستیم می توانیم حق بازنشستگی را پرداخت کنیم تا جزو سنوات خدمت ایشان محسوب گردد.
  آیا الان این امکان هست که حق بازنشستگی آن را پرداخت کنیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 5 =