نکاتی در انتخاب مدیران برای شرکت‌ها

انتخاب مدیر شرکت-CEO

به فردی دارای صلاحیت که توسط سهامداران شرکت برای مدت زمان مشخص جهت اداره و کنترل شرکت انتخاب می شود، مدیر می گویند.

اداره شرکت توسط هیئت مدیره انجام می شود اعضای این هیئت در شرکت های سهامی از میان سهامداران انتخاب می شوند و در شرکت های مسئولیت محدود می توانند خارج از سهامداران هم باشند. مجمع عمومی شرکت که با حضور سهامداران تشکیل می شود، می تواند هر زمان که تشخیص بدهند برخی یا تمام اعضای هیئت مدیره را  عزل نماید. عزل شدگان به هیچ وجه نمی توانند در خصوص عزل خود از شرکت، طلب ضرر و زیان نمایند مگر در شرایط خاص و عدم مطابقت عزل ایشان با قوانین.

اعضای هیئت مدیره در شرکت ها جزو رکن های اساسی شرکت می باشند که شامل مقررات قانون کار اعم از عزل یا استعفا و یا اتمام دوره مدیریتی خویش نمی باشند و قانونا شکایت ایشان قابل رسیدگی نخواهد بود. زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت یک رابطه کارگری و کارفرمایی نیست.

در صورتی که اعضای هیئت مدیره خواستار عزل خود باشند یا مدعی باشند که متحمل خسارت شده اند با مراجعه به دادگستری می توانند این امر را پیگیری کنند.

در مبحث عزل اعضا، نقصی که وجود دارد این است که مجامع عمومی تنها در خصوص موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده دارای اختیار و تصمیم گیری می باشند و مدیران شرکت های سهامی هیچگاه موافق درج موضوع عزل خود در دستور جلسه نیستند.

سهامداران می توانند به این روش اقدام به رفع این مشکل نمایند:

در صورتی که سهامداران از عملکرد هیئت مدیره رضایت نداشته باشند ، مجمع عمومی می تواند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکند. در این حالت به نوعی رای عدم اعتماد به مدیران داده شده و به همین علت امور شرکت مختل می شود، مدیران مجبور به استعفا می شوند.

  • استفاده از مواد ۹۵و۹۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: تقاضای کتبی یک پنجم از سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی جهت عزل مدیران، که در این صورت هیئت مدیره مکلف به دعوت از سهامداران برای جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

 

دو نکته ضروری در ارتباط با انتخاب مدیران برای شرکت‌

  • اگر یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت جزو کارکنان شرکت باشد، عزل وی به موقعیت شغلی و استخدامی آن در شرکت آسیبی وارد نخواهد کرد و می تواند همچنان به کار خود در شرکت ادامه دهد.
  • عزل مدیر از مدیریت به هیچ عنوان تعریف عزل وی از شرکت نیست و همچنان فرد می تواند جزوی از سهامداران شرکت باشد.

اداره شرکت وظیفه مدیران می باشد نه حق آنها پس مدیران امکان انتقال سمت خود به دیگران را ندارند. انتخاب اولین مدیران شرکت، هنگام تاسیس در صورتجلسه ای ذکر می شود و به امضای تمامی سهامداران می رسد.

 

نوشته‌ی مرتبط: انتخاب مدیرعامل

 


✅ پرسش‌های متداول پیرامون انتخاب مدیران شرکت‌ها ✅

 

✅ مدیر شرکت کیست؟

✔️ به فردی دارای صلاحیت که توسط سهامداران شرکت برای مدت زمان مشخص جهت اداره و کنترل شرکت انتخاب می شود، مدیر می گویند.

✅ هیئت مدیره چیست؟

✔️ اداره شرکت توسط هیئت مدیره انجام می شود. اعضای هیئت مدیره در شرکت ها جزو رکن های اساسی شرکت می باشند که شامل مقررات قانون کار اعم از عزل یا استعفا و یا اتمام دوره مدیریتی خویش نمی باشند و قانونا شکایت ایشان قابل رسیدگی نخواهد بود.زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت یک رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. در صورتی که اعضای هیئت مدیره خواستار عزل خود باشند یا مدعی باشند که متحمل خسارت شده اند با مراجعه به دادگستری می توانند این امر را پیگیری کنند.

✅ نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در شرکت‌‌های سهامی و با مسئولیت محدود چگونه است؟

✔️ اعضای این هیئت در شرکت های سهامی از میان سهامداران انتخاب می شوند و در شرکت های مسئولیت محدود می توانند خارج از سهامداران هم باشند.

✅ مجمع عمومی شرکت چیست و حدود اختیارات آن چگونه است؟

✔️ مجمع عمومی شرکت که با حضور سهامداران تشکیل می شود، می تواند هر زمان که تشخیص بدهند برخی یا تمام اعضای هیئت مدیره را  عزل نماید. مجامع عمومی تنها در خصوص موضوعاتی که در دستور جلسه ذکر شده دارای اختیار و تصمیم گیری می باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *