اظهارنامه افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص

اظهانامه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

تصمیم مربوط به افزایش سرمایه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده است. اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص رعایت ٣ شرط ضروریست:

  • تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
  • تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت.
  • تادیه مبلغی افزایش سرمایه.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم می‌گیرد. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد. هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف ١ ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

 

نوشته مرتبط: ناگفته‌های قانونی در مورد شرکت‌های سهامی خاص

روش ثبت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد (ماده ۱۵۷ ل.ا.ق.ت)

الف: پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد
در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده ۱۸۴ ل.ا.ق.ت به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها الزامی است .

ب: تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
در تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهم، رعایت مواد ۱۷۵ الی۱۸۷ ل.ا.ق.ت الزامی است . سهام جدیدی که در نتیجه این‌گونه افزایش سرمایه صادر می‌گردد باید ورقه خرید سهم توسط طلبکاران که مایل به پذیره‌نویسی هستند امضا شود. در ورقه خرید سهم رعایت بندهای ذیل ماده ۱۷۹ ل.ا.ق.ت ضروری است. در مورد موادی که در بالا اشاره شد در موقع ارائه مدارک افزایش سرمایه باید لیست کاملی از بستانکاران شرکت شامل مطالبات حال شده آنان که تبدیل به سهام گردیده و رونوشت اسناد و مدارکی که حاکی است از تصفیه این مطالبات به سهام به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم شود.

ج:  انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه:
سود یا اندوخته مازاد بر اندوخته قانونی  و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید بر اساس ماده ۱۶۰ ل.ا.ق.ت را به سرمایه شرکت اضافه نماید . در این حالت کلیه عواید حاصله و سود یا اندوخته قانونی به نسبت سهام به هر یک از سهامداران تعلق می گیرد.
صورتجلسه هیات مدیره دایر بر رعایت موارد بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

د: تبدیل اوراق قرضه به سهام :
افزایش سرمایه از طریق تبدیل اوراق قرضه به سهام فقط در شرکتهای سهامی عام با رعایت مفاد مواد ۵۱ الی ۷۱ ل.ا.ق.ت امکان‌پذیر است.
ورقه قرضه ورقه قابل معامله است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا جزء آن در موعد معین باید به مالک آن مسترد گردد. دارندگان اوراق قرضه جزء سهامداران شرکت محسوب نمی‌شوند و در اداره شرکت حق هیچگونه دخالتی را ندارند و فقط بستانکاران شرکت محسوب می گردند. مجمع عمومی فوق‌العاده  شرکت می‌تواند در صورتی که موعد پرداخت اوراق قرضه فرا رسیده باشد تعویض این اوراق با سهام شرکت را تصویب نماید . این تصمیم باید مقاری و همزمان با تصمیم افزایش سرمایه حداقل تا سقف اوراق قرضه منتشره باشد این تصویب باید با رعایت ماده ۱۶۱ ل.ا.ق.ت و خصوصا تبصره ۲ آن  همراه باشد .

 


✅ پرسش‌های پرتکرار پیرامون افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی خاص ✅

 

✅ رعایت چه نکاتی برای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ضروری است؟

✔️ تصویب مجمع عمومی فوق العاده – تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت – تادیه مبلغی افزایش سرمایه

✅ روش‌های ثبت افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی خاص چیست؟

✔️ پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه به نقد – تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید – انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه – تبدیل اوراق قرضه به سهام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *