ایزو چیست؟

مخفف عبارت International Organization For Standardization به معنای سازمان بین المللی برای استانداردسازی را ISO می نامند. این سازمان بین المللی متشکل از تعدادی موسسات استاندارد ملی می باشد که در ۱۵۷ کشور دنیا واقع شده است، و در هر کشور دارای یک مرکز می باشد و مقر اصلی آن نیز در شهر ژنو – سوئیس- مشغول به فعالیت می باشد و کار هماهنگی کلیه مراکز را به عهده دارد.

در دنیای امروز تولید و عرضه محصول و خدمات بر پایه ی استانداردهای ایزو بسیار حائز اهمیت است و در حیطه تجارت جهانی، این استانداردها در ردیف شروط اولیه و اساسی کسب  وکارهای بین المللی به شمار می رود.

انواع ایزو

ISO 9001 : استاندارد مدیریت کیفیت

OHSAS 18001 : مدیریت کیفیت، بر مبنای کنترل بهداشت و ایمنی

ISO 14001 : استاندارد بین المللی در زمینه تضمین کیفیت محصول و هماهنگی آن با محیط زیست و نیز در راستای حفظ آن

ISO 2200 : استانداردی برای ایمنی محصولات غذایی و کنترل آنها

ISO 10002 : استاندارد اثربخشی و کارآمدی فرایند رسیدگی به شکایات مشتری

ISO/TS 1949 : استاندارد فنی در حیطه ی مدیریت کیفیت تخصص خودروسازی

ISO 27001 : استاندارد کنترل امنیت داده و اطلاعات شرکت

ISO 13485 : استاندارد مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش در زمینه تجهیزات پزشکی

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

گام نخست:

جلسه توجیهی مدیر (مدیران) ارشد سازمان و آگاهی دادن (ضرورت وجودی، پشتیبانی مستمر و نحوه عملکرد)  به وی در زمینه مسئولیت ایشان از شروع تا دریافت گواهی نامه.

گام دوم:

تهیه طرحی جامع از الزامات و بایدها و نبایدهای مورد نیاز در راستای استاندارد سازی در سیستم کیفی مدیریتی.

گام سوم:

برگزاری جلسات آموزشی اعم از (همایش های عمومی مدیریت کیفیت، آشنایی با ضروریات ایزو و موارد مورد نیاز برای دریافت آن، ممیزی و مستند سازی) به صورت عمومی ( کلیه کارمندان) و تخصصی ( مدیران)

گام چهارم:

مشخص نمودن تمامی اهداف، لیست فعالیتها و تدوین فرآیندها و مستنداتی که با سازمان کاملا مرتبط باشد.

گام پنجم:

اجرای مستندات به دست آمده و پیاده سازی راهکارهای رسیدن به ایزو

گام ششم:

ابتدا پیش ممیزی و سپس ممیز داخلی (کنترل و نظارت برنامه ها در راستای اهداف) و بررسی لیست فعالیتها

گام هفتم:

در مرحله ی آخر جلسه ی ممیزی اصلی برگزار و پس از اعلام آمادگی درخواست کننده و تعیین زمان مشخص برای حضور در سازمان، در صورت تطابق عملکرد شرکت با استاندرادهای ایزو، گواهینامه مورد نظر به شرکت مورد نظر اهدا خواهد شد.

نکته:

تمامی گواهینامه های سازمان جهانی استانداردسازی دارای سه سال سابقه اعتبار می باشد. در طی این زمان ۱ یا ۲ جلسه در طول سال برای انجام ممیزی های مراقبتی تشکیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.