همه‌چیز درباره بازرسین علی‌البدل شرکت‌ها

بازرسین علی‌البدل شرکت‌ها- وظایف حقوق و شرایط انتخاب بازرسین علی‌البدل

بازرسان شرکت‌ها نمایندگان قانونی سرمایه‌گذاران برای نظارت بر عملکرد مدیران هستند. تعداد بازرسان در اساسنامه هر شرکت مشخص شده است. این افراد باید اشخاصی حقیقی باشند. آنها موظف هستند با توجه به اساسنامه شرکت و با در نظر داشتن مصوبات مجمع عمومی به طور مستمر بر تصمیم‌ها و عملکردهای مدیران نظارت کنند. برای این منظور نیز آنها دسترسی کامل به تمام مدارک، دفاتر، اسناد و حساب‌های شرکت دارند. نخستین بازرسین در شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی موسسان و در شرکت‌های سهامی خاص با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند. علاوه بر بازرس اصلی، شرکت‌ها موظف هستند یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کنند. ماده ۱۴۶ اصلاحیه قانون تجارت تصریح می‌کند که بازرسبن علی‌البدل شرکت‌ها، در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا معذوریت بازرسبن اصلی، جهت انجام وظیفه دعوت می‌شوند. در این مقاله، به شرح تمام قوانین مربوط به بازرسین علی‌البدل شرکت‌ها می‌پردازیم.

 

ورود به سامانه هوشمند آنلاین تمدید بازرسین

 

ضرورت معرفی بازرسان علی‌البدل

انتخاب بازرسان علی‌البدل در شرکت‌های سهامی خاص اجباری است. در شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز اگر تعداد شرکا بیشتر از دوازده نفر شوند، این انتخاب اجباری می‌شود. همچنین از آنجایی که نقش بازرسان در شرکت‌ها بسیار پراهمیت است، معمولاً تمام انواع شرکت‌ها یک یا چند نفر را به عنوان بازرس یا بازرسین علی‌البدل مشخص می‌کنند تا در شرایط خاص جایگزین بازرسین اصلی شوند. این شرایط خاص طبق قانون شامل استعفا، فوت، معذوریت و از دست دادن صلاحیت‌های بازرسان اصلی می‌شود. گفتنی است که تعداد بازرسان علی‌البدل شرکت‌ها محدودیتی ندارد و فقط کافی است هنگام تنظیم صورت‌جلسه انتخاب بازرس علی‌البدل به مشخصات آنها اشاره شود.

 

 

شرایط انتخاب بازرسان علی‌البدل

شرایط قانونی انتخاب بازرسان علی‌البدل شرکت‌ها تفاوتی با بازرسان اصلی ندارد. طبق ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، افرادی با مشخصات زیر نمی‌توانند به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شوند:

 • مدیرعامل و دیگر مدیران شرکت.
 • خویشاوندی نسبی و سببی مدیرعامل و دیگر مدیران شرکت تا درجۀ سوم از طبقۀ اول و دوم.
 • اشخاصی که خود یا همسرانشان از مدیرعامل یا دیگر مدیران شرکت (به موجب قرارداد کار) حقوق می‌گیرند.
 • محجورین، افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و اشخاصی که به علت ارتکاب بعضی جرائم از حقوق اجتماعی محروم گشته‌اند.

 

وظایف بازرسبن علی‌البدل شرکت‌ها

بازرسان علی‌البدل در واقع جانشینان بازرسان اصلی هستند. بنابراین، این افراد تمام وظایف و مسئولیت‌های بازرسین شرکت‌ها را بر عهده دارند. از جمله مهم‌ترین وظایف بازرسان علی‌البدل شرکت‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

نظارت بر دفاتر مالی و صورت‌حساب‌ها

بازرسان علی‌البدل باید اشراف کامل به دفاتر مالی و صورت‌حساب‌های شرکت داشته باشند. آنها موظف هستند تمام این دفاتر و اوراق را به طور مداوم بررسی کنند و در صورت مشاهدۀ هر نوع مورد مشکوکی مکلف هستند آن را گزارش کنند.

نظارت بر عملکرد مدیران و اعضای هیئت‌مدیره

عملکرد مدیران و تصمیمات اعضای هیئت‌مدیره سرنوشت شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. بنابراین اگر تخلف یا قصوری از این افراد سر بزند، بازرسان علی‌البدل وظیفه دارند آن را گزارش کنند.

اعلام جرائم در مجمع عمومی و ارجاع آنها به دادگاه

در صورت محرز شدن ارتکاب جرم در شرکت، وظیفه بازرسان علی‌البدل است که در صورت نبودن بازرسان اصلی، این موارد را در مجمع عمومی مطرح کنند و آنها را به دادگاه ببرند.

گفتنی است که تصویب صورت‌های مالی شرکت نیز بدون گزارش بازرس، بی‌اعتبار است. همچنین حضور بازرس علی‌البدل هنگام افزایش سرمایه در شرکت ضروری است.

 

مسئولیت‌های بازرسان علی‌البدل

معمولاً به اشتباه تصور می‌شود بازرسان علی‌البدل صرفاً وظیفۀ نظارت دارند و مسئولیتی متوجه آنها نیست. در صورتی که طبق قانون اگر آنها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند و بر اثر آن، خسارتی به فردی یا گروهی وارد شود آنها عهده‌دار جبران آن خسارت هستند. در واقع، مسئولیت مدنی ناشی از قصور خدمت متوجه بازرسین اصلی و بازرسین علی‌البدل شرکت‌ها نیز هست. همچنین اگر ثابت شود که این قصور به صورت عمدی انجام شده است و یا در پی تبانی با مدیران شرکت بوده است، مسئولیت کیفری و جزایی نیز به مسئولیت مدنی بازرسان اضافه خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر بازرس شرکت گزارشی خلاف واقع به مجموع عمومی ارائه دهد، به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

حق‌الزحمه بازرسان علی‌البدل شرکت‌ها

بازرسی یکی از ارکان اصلی شرکت‌ها است که وظایف آن در حیطه قانون معین شده است. این افراد در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اما عملکرد آن مستقل از آنهاست. همچنین طبق قانون، تعیین دستمزد و حق‌الزحمه بازرسان (اصلی و علی‌البدل) نیز بر عهده مجمع عمومی عادی است. این مبلغ متناسب با حجم کار بازرس یا بازرسان و با در نظر گرفتن درآمدهای شرکت تعیین خواهد شد. گفتنی است که بازرسان (اصلی و علی‌البدل) نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت یا معاملاتی که با حساب‌های شرکت انجام می‌گیرد ذی‌نفع باشند.

 


✅ پرسش‌های پرتکرار در مورد بازرسان علی‌البدل شرکت‌های سهامی ✅

 

✅ چرا باید بازرس علی‌البدل انتخاب کرد؟

✔️ شرکت‌ها موظف هستند یک یا چند بازرس علی‌البدل انتخاب کنند تا در صورت استعفا، فوت، معذوریت و یا از دست دادن صلاحیت‌های بازرسان اصلی جایگزین آنها شوند.

✅ بازرسان علی‌البدل باید واجد چه شرایطی باشند؟

✔️ شرایط قانونی انتخاب بازرسان علی‌البدل تفاوتی با بازرسان اصلی ندارد. این موارد در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشخص شده‌اند.

✅ مهم‌ترین وظایف بازرسان علی‌البدل چیست؟

✔️ نظارت بر دفاتر مالی و صورت‌حساب‌ها؛ نظارت بر عملکرد مدیران و اعضای هیئت‌مدیره؛ اعلام جرائم در مجمع عمومی و ارجاع آنها به دادگاه.

✅  بازرسان علی‌البدل چه مسئولیت‌هایی دارند؟

✔️ مسئولیت مدنی ناشی از قصور خدمت متوجه بازرسین شرکت‌ها نیز می‌شود. همچنین اگر ثابت شود این قصور عمدی انجام شده و یا در پی تبانی با مدیران شرکت بوده است، مسئولیت کیفری و جزایی نیز به مسئولیت مدنی بازرسین اضافه خواهد شد.

✅ دستمزد بازرسان علی‌البدل شرکت‌ها چقدر است؟

✔️ طبق قانون، تعیین دستمزد و حق‌الزحمه بازرسان (اصلی و علی‌البدل) بر عهده مجمع عمومی است. این مبلغ متناسب با حجم کار بازرس یا بازرسان و با در نظر گرفتن درآمدهای شرکت تعیین خواهد شد.

✅ آیا بازرس علی‌البدل می‌تواند کارمند شرکت باشد؟

✔️ خیر. مدیران و اشخاصی که خود یا همسرانشان از شرکت حقوق می‌گیرند نمی‌توانند بازرس شرکت باشند.

✅ تفاوت بازرس اصل و بازرس علی‌البدل شرکت چیست؟

✔️ شرکت‌ها موظف هستند علاوه بر بازرس اصلی، یک یا چند بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کنند. ماده ۱۴۶ اصلاحیه قانون تجارت تصریح می‌کند که بازرسان علی‌البدل شرکت‌ها، در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا معذوریت بازرسان اصلی، جهت انجام وظیفه دعوت می‌شوند.

✅ آیا انتخاب بازرس علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری است؟

✔️ انتخاب بازرسان علی‌البدل در شرکت‌های سهامی خاص اجباری است. در شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز اگر تعداد شرکا بیشتر از دوازده نفر شوند، این انتخاب اجباری می‌شود.

✅ آیا انتخاب بازرس علی‌البدل در شرکت‌های با مسئولیت محدود الزامی است؟

✔️ در شرکت‌های با مسئولیت محدود اگر تعداد شرکا بیشتر از دوازده نفر باشند، انتخاب بازرسان علی‌البدل اجباری است.

35 دیدگاه برای “همه‌چیز درباره بازرسین علی‌البدل شرکت‌ها

 1. محمد رضا اکبری گفته:

  باسلام و تشکر از توضیحات بسیار مفید که ارایه فرمودید
  یک سوال داشتم
  آیا بازرس علل بدل از نظر شخصیت حقوقی هم طراز بازرس اصلی محسوب می شود؟
  در قانون منع مداخله بازرس شرکت از مصادیق منع مداخله س، و اگر بازرس علل بدل هم طراز بازرس اصلی باشد، هردو بعنوان بازرس محسوب می شوند یک نفر بازرس اصلی و دیگری بازرس علل بدل

  ممنون می شم پاسخ رو بفرمایید
  ارادتمند

 2. vorbelutrioperbir گفته:

  Just wanna remark on few general things, The website layout is perfect, the articles is rattling excellent. “In business school classrooms they construct wonderful models of a nonworld.” by Peter Drucker.

 3. լինդա տեխնիկ گفته:

  I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

 4. daachnik.ru گفته:

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to trade methods with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 5. delaremontnika.ru گفته:

  I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

 6. twitch.tv گفته:

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 7. daachkaru گفته:

  I think what you postedwrotebelieve what you postedwrotebelieve what you postedwrotesaidthink what you postedtypedWhat you postedwrotesaid was very logicala bunch of sense. But, what about this?think about this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You ought to peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a related video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 8. myinfodacha.ru گفته:

  Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 9. glavsadovnik.ru گفته:

  Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 10. d0g xxx گفته:

  My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This publish actually made my day. You cann’t believe just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 11. zooredtube گفته:

  Hi there exceptional blog! Does running a blog like this take a great deal of work? I have no expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just had to ask. Thanks a lot!

 12. daachka.ru گفته:

  Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 13. bezogoroda.ru گفته:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *