تفاوت بین هیات رئیسه و هیات مدیره

تفاوت بین هیات رئیسه و هیات مدیره

به اشخاصی که بر رای گیری و نظم جلسه نظارت می کنند، و پس از اتمام جلسه وظیفه آنها به اتمام می رسد هیات رئیسه می گویند. هیات مدیره مسئولیت اداره ی شرکت و یا مجموعه را به مدت ۲ سال عهده دار می باشد. شرکت سهامی خاص غیر از مجمع عمومی موسس که آن هم قبل از ثبت شرکت تشکیل می شود، مجامع عمومی دیگری همچون مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی را داراست.

مجمع عمومی موسس

این مجمع قبل از ثبت شرکت تشکیل می شود. وظیفه اش انتخاب هیات مدیره، بازرسان و روزنامه محلی کثیرالانتشار در راستای چاپ آگهی ها و دعوت نامه ها می باشد.

ذیل صورتجلسات مصوبات این مجمع و دیگر مجامع به وسیله ی هیات رئیسه امضا می شود. پس از انتخاب هیات رئیسه و هیات مدیره و اعلام قبولی از سوی بازرسان، شرکت، تشکیل شده به حساب می آید. (با استناد از ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

مجمع عمومی عادی

وظایفی دارد که عبارتند از: انتخاب بازرسان، انتخاب هیات مدیره، تصویب تراز نامه و انتخاب روزنامه.

مجمع عمومی فوق العاده

نیز وظایفی اعم از هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا تعویض آن، افزایش و یا کاهش سرمایه و در آخر انحلال شرکت را داراست.

وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

ماهیت حقوقی آن کاملا شبیه به مجمع عمومی عادی است. در صورتی که مدت زمان انتخاب هیات مدیره به اتمام رسیده باشد و یا پیش از اتمام آن یکی از اعضا هیات مدیره فوت شده باشد، سلب شرایط شده باشد، استعفا داده باشد و یا یکی از بازرسین پیش از تمام شدن مدت زمان یک سال به شرایط ذکر شده دچار شده باشد، مجمع عادی به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.

همچنین اگر بیشتر از مدت زمان ۲ سال برای اعضا هیئت مدیره و قبل از یک سال در خصوص بازرسان گذشته باشد، نوع دعوت برای تشکیل مجمع به همان شکل خواهد بود.

* تصویب ترازنامه تنها باید برای همان سال مالی باشد.

شرکت سهامی خاص را هیات مدیره ای که از میان صاحبان سهام هستند، تشکیل می دهند. برخی یا تمامی آنها قابل عزل می باشند. قابل ذکر است که بر طبق ماده ۱۱۴ ، سهام اعضای هیات مدیره نباید از سهام وثیقه کمتر باشد.

مجمع عمومی موسس روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب کرده و امور مربوطه (هرگونه آگهی و نیز دعوتنامه) به شرکت را در آن منتشر می نمایند. (بند ۵ ماده ۲۰ قانون تجارت)

مسئولیت انتخاب روزنامه پس از تشکیل شرکت کاملا به عهده ی مجمع عمومی عادی می باشد.

حد فاصل زمانی انتشار آگهی تا تشکیل جلسه مربوطه بین ۱۰ تا ۴۰ روز می باشد. آگهی های مورد نظر در این روزنامه درباره ی شرکت ها  باید با اصول ماده ۱۰۰ قانون تحارت مطابق باشد.

چه کسی باید آگهی دعوت بدهد ؟

انتشار آگهی دعوت را در مرحله اول و در موارد نیاز، هیات مدیره بر عهده دارد. رئیس هیات مدیره باید مجامع عمومی سهامداران را، در اموری که وظیفه هیات مدیره می باشد دعوت نماید.

بازرسان یا بازرس نیز می توانند به انتشار آگهی مجامع عمومی عادی و فوق العاده (با استناد به ماده ۱۹۱ قانون تجارت) و در موارد مورد نیاز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را منتشر نمایند.

هیات مدیره باید بعد از تشکیل و ثبت شرکت، به تهیه دفاتر قانونی ( دفاتر روزنامه و کل) و پلمپ آن، از طریق اداره ثبت شرکت ها اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.