مالیات بر درآمد ۱۴۰۱ | [نحوه و میزان محاسبه مالیات بر درآمد]

مالیات بر درآمد

یکی از موضوعات مهم و در عین حال موثر در فرآیند تصمیم گیری برای ثبت شرکت، مبحث مالیات و مالیات بر درآمد است. با توجه به اهمیت و تاثیر این موضوع بر تصمیم گیری ها و روند امور ثبت همه انواع شرکت و یا حتی موسسه، تصمیم گرفتیم در این مطلب به ارائه توضیحاتی در این خصوص بپردازیم.

پیش از این در مقاله ای بصورت جداگانه به موضوع تکالیف مودیان در برابر قانون و مبحث اظهارنامه های مالیاتی پرداختیم. در این قسمت به برخی از سئوالات مطرح شده پاسخ خواهیم گفت.

اینکه اصلا به چه بخشی از دارایی ها مالیات تعلق می گیرد؟ چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟ نحوه محاسبه مالیات بر درآمد چگونه و بر چه مبنایی است. یا اینکه آیا موسسات بدلیل ماهیت غیر تجاری شان از پرداخت مالیات معاف هستند یا خیر؟ و مسائلی از این دست موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

در ابتدا باید به مفهوم مالیات بر درآمد اشاره کرد. این نوع مالیات توسط دولت بر درآمد مالی همه افراد و نهادهای صاحب شغل وضع شده و در حوزه قوانین حسابرسی قرار می‌گیرد. بر طبق قانون، درصد مشخصی از درآمدهای هر کسب ‌وکاری به دولت اختصاص پیدا می‌کند. البته برای اینکه مشخص شود آیا یک شغل مشمول این قانون می‌شود باید، گزارش‌های مالی چون ترازنامه، صورت درآمد و مواردی از این دست به سازمان مالیات در قالب اظهارنامه گزارش شود.

در ایران چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

ماده ۱:

۱-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
۲-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران و خارج از ایران تحصیل می نماید.
۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
۴- هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
۵-هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

مالیات بر درآمد چند درصد است؟

نرخ مالیات مالیات بر درآمد ۱۴۰۱ اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵ جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

معافیت مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت چقدر است؟

طبق تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد و حقوق‌های بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد. مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شد.

مالیات بر درآمد
جدول محاسبه مالیات بر درآمد ۱۴۰۱

آیا موسسات غیر تجاری موظف به پرداخت مالیات هستند؟

معافیت مالیاتی موسسات غیر تجاری، از مباحث پر تکرار در سوالات است. اکثر افرادی که تصمیم به ثبت شرکت یا موسسه دارند، در این باره دچار ابهامند. درباره مالیات موسسات در ایران باید بدانید که تمام شخصیت های حقوقی غیر تجاری که هدف از تاسیس آن ها تقسیم سود نبوده باشد، چنانچه دارای فعالیت انتفاعی باشند و در مجموع فعالیتشان سود کسب نمایند مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم برای سود درآمدشان خواهند بود.

سامانه ثبت نام مالیاتی آسان ثبت

مالیات بر درآمد در انواع شرکت های تجاری

در شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی خاص، شرکت های مختلط سهامی، شرکت های تعاونی و اتحادیه آنها با شرکت مسئولیت محدود تضامنی نسبی و شرکت های مختلط غیرسهامی برابر با ١٠درصد از کل درآمد آن ها خواهد بود. در واقع ۱۰ درصد از کل درآود به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول شده. و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر ١٠درصد نسبت به بقیه به شرح زیر خواهد بود:

اول- شرکت های سهامی، شرکت های مختلط سهامی، تعاونی ها و اتحادیه آنها

١- از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م
٢- از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.
٣- از بقیه درآمد مشمول مالیات اعم از سود تقسیم نشده به نسبت هر یک از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.

ضمنا افزایش بها ناشی از ارزیابی مجدد دارایی شرکت هایی که بیش از ۵٠ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه به وزارت خانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی متعلق می باشد. برای یک مرتبه و تا سقف زیان مندرج در ترازنامه مصوب مجمع عمومی شرکت با رعایت شرایط زیر در طول مدت اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف خواهند بود:

١- سهام شرکت پذیرفته شده در بورس یا سهام شرکتی که یک سال پس از ارزیابی در دفاتر ثبت و در بورس پذیرفته شود.
٢- زیان سنواتی از محل افزایش مذکور مستهلک شده باشند.

دوم – شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، شرکت های نسبی و شرکت های مختلط غیر سهامی

پس از کسر ١٠درصد کل درآمد به عنوان مالیات شرکت، بقیه درآمد مشمول مالیات به نسبت سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین گردیده تقسیم می‌شود. سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود.

محاسبه مالیات بر درآمد برای شرکت های با سهام دولتی

۱- شرکت هایی که دارای سرمایه صد در صد دولتی یا مربوط به شهرداری ها هستند:

این شرکت ها باید با ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان به حوزه مربوطه، ظرف مدت ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی، مالیات خود را پرداخت نمایند. به این صورت است که ۱۰ درصد مالیات به کل درآمد مشمول مالیات تعلق گرفته. پس از کسر این مبلغ از جمع درآمد، نسبت به باقیمانده نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ٧/٢/١٣٧١ مالیات محاسبه خواهد شد.

در شرایطی که سهامداران دولتی باشند، ۹۰ درصد باقیمانده پس از کسر مالیات با محاسبه درآمد نسبت به سهام هر یک از سهامداران به طور جداگانه به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه می شود. البته شرکت های دولتی از معافیت های مالیاتی به جز معافیت کشاورزی استفاده نمی کنند. اگر صورت های مالی شان توسط سازمان حسابرسی دولتی رسیدگی شده باشد و به تائید مجمع عمومی رسیده باشد به شرط ارائه در زمان قانونی به رسیدگی مجدد نیاز ندارد.

۲ – شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.

این شرکت ها به دو دسته قابل تقسیم هستند:

اول – با بیش از ۵۰ درصد سهام دولتی: باید ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکزی اصلی شرکت تسلیم گردد. مالیات متعلقه، ١٠ درصد به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقیه به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م خواهد بود. چنانچه سهم الشرکه دولت به چند شرکت تعلق داشته باشد، سهم مزبور به نسبت سهام شرکت ها تقسیم شده و مالیات براساس ماده ١٣١ مذکور محاسبه می شود.

دوم – با ۵۰ درصد یا کمتر سهام دولتی: سهم دولت از معافیت مالیاتی برخوردار نبوده ولی سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی منتفع می گردد.

5 دیدگاه برای “مالیات بر درآمد ۱۴۰۱ | [نحوه و میزان محاسبه مالیات بر درآمد]

 1. اشتراک‌ها: مالیات دستگاه پوز و کارت‌‌خوان‌ها (نحوه محاسبه، ثبت نام و مدارک لازم)

 2. اشتراک‌ها: مالیات علی‌الراس چیست؟ [تعریف، نحوه محاسبه، عواقب] ??

 3. 6951 گفته:

  Who likeds pussy picsBestt wway to enlwrge my penisHoot
  bbig tit modelsGiant huge toy analIndia femdom filmsFrree gaay mman picSexyy leather bodiceAdilt cluns iin richardson texasDrink passed ouut seex
  picturesGaay massachusetts somervilleVintwge books publisherFaamily guy
  hentai galleries forumsFree diirty sexx storiesP2p adhlt moviesTranssexual voice
  surgerySinger ffee sexVintage photo hummel san antonioDouchss
  gallefy teenBig tranny free videosVintage plastic drinking cupsSexxy filipina starsTenerife canary iswland llos casta erosDeepika paduikone
  fuckingGay ccum shot videoSpache nnk facialHojade naked teee girl picsFree amature teens shaven picsKiim pleaasure freeoneswPermanent
  facial hwir removal att homeCondokms annd chemotherapyFucking during periodNatalie raae nudeVintage
  weding cars tonbridgeLactatiion iin one breastFreee tranny in stocking picsGarterbelt pamtyhose bournemouthChicken bdeast mushrooms recipeBestt teen bolks
  listFreee chhunky biig tits pokrn galleriesToilet train adultt dogFree young mmen naked sportsMaryland maap sex offendersHoww to
  make a gorl a slutXxxx wice sitesRare ouut of pdint vintage booksIndian tee thumbColumbi
  vintafe camoBeautiful amateurr titsGrandma fcks cockSimms 2 ppee creens choking sex videos Concerning specific forms oof
  masturbationWhhat do meen ccum onPorno game downloadAsian restqurant hamiltonVinage fillmokre postersAdylt
  clubbs manhattanRouggh sex wite thick aass slutPowerlifter guhys aass
  intestinesFrank m peesLarge natural milfAssnole cherryCunt
  italiian styleGay community in seattle waTattooed nude
  breastWhat is fubrocystic breast cystsAduylt masage indianapolisTeeen puussy fik clipsFreee fetish viudeo tubesBurhett
  hir sluts xxxTom and jerry vintage plushChevrolet dick il
  wickstromFrree porn clipwsex videosHwo tto puut on a condomFreee plny sex moviesIndepenndent escots london onGaay massage videsYoune
  analTeeen fuck hackmed eex gfDiiy pwer cabloe
  stripperDownload poprn pictures freeAtlanta escort feak pusssy sexFreee boumcing booobs gymnastBrrazilian public sexBig black mman assHairy beaberGagbang
  videos freeMakke sue aass clean rimVintagge desktop imagesThailand sezy modelsTanya
  andd kisasy fistingMan fucks bogNudee young tiny tittys teensNipplers erecftion duringg sexTyypical german faciial
  featuresGranby ssex in hdHot busty bloack teen pornHoow to coo a pheasant breastUpskit amateur grannyGuuy with 3
  dicksStatistics on seex offenders inn americaSlut lokad sluts cummingFreee angelina jolie pussy2009 naked animeSunset thomas latexSales
  comic stripLegal escorrt agencyMichelle pfeiffer lookalike cumshotStreaming
  homemade sex filmsAsia aericans parenting stylesFrree
  ۳۰ sex videosHindi movie adultThuumb bleach blondeAnatomy off a wommans vaginaWomens nuide sspy camDoctor patient erotic
  sexx storiesArtimus pyle’s arrest onn sexual abuse chargesTiits inn toipsSexx naughty nurseTransexual porn jobs actorsVidoes oof sexua
  masage ffor womenCreate vintage postcard lookMy hentawi collection mp4Boobs and pussysJapanese sex recordsLiterotica thee great pizza sex suitBlacs fuckingg
  witesMontreal sputh american escortsCockk huge picture whiteBates nude movieNicole masaon pornstarFreee amayeur ssex tybes passionateAmatudr homemade lebian videosMaan getting sexual
  massawage from manHiitomi tankas titsPictures hhot naked ssexy
  guysAfi striped uniform tieFree wwwe diiva ashley pornLesbkan tied up pornEnhancers make sexAduylt mutilating selfNude photo off bvi girlsFreee outdoors sex moviesBruhtal sex thumbnailNeew bikini foor 2008Friday the 13th 2009 nuhde picsNon member free gaay
  poren siteOrgasim cuum cummning cummed second lifeEsscort specificationsSeex with teeen porn tubePorrn mmpogFat guy getting
  a blowjobFirst full sex teacherXxx funny gamesCoal nude picAll naturl penis enlargementNaked business ladysFreee hiigh resolutions nude
  picturesSuer youyng giels nudce picsAsian culture
  of thee worldXxx sexy lesbiansFord escort elecxtrical problemsWaltdr milamo sex offenderFrree videos of
  shemalles onn femalesBgger penis before annd aafter picturesNaed housewifesHomwmade seex videosOlld nude
  amateurs photosHome improvemet cumAnnne athaway boobFuck yourself
  cheneyGay sex phoebix azTeen love tests quizzesHairdcoorelesbian sexImenik gaay osobaMode big titsShemale sellf pissingSexxy catwoman pornBrirany
  spers boobAsian fanatic forumVintage fender guitarrs serial telecasterLesian ssex hher videoSuppper
  hge miilk titsFreee hot asian girlsLargge nffl penisCumm oon iin pussyBigg breasted oleer wwomen nakedDominated
  by trannySocopath fawcial expressin photographyCheap freya bikiniSuicdal thoughts agge
  youg teenMeet madden shows pussyBlack girtls nudce free teenStrippers and hookersClose upp
  girls orrgasm wijth toysFree oold sex movieYeast infections iin teensBy cock the aare to blameWayy to lolse virginityFrree shemae
  swmple videos downloadsVintage christmas linens books

 4. 4981 گفته:

  Gay annal hunksTiffany shepherd bare breastsFreee mateur mature wife videosLingerie viideos squirtingElizabeth banls porn videoActress klzlowski lindda
  nudeQueerclick michael lewiis nakedLingeri sexy see throughBrast cancer powerpoint free downloadBest teen ccar foor insuranceTots to teensHaetford gay barAdult seex
  ps3 gamesDownloding videdo yyou pornGayy sex teminologyGirl with tampons inn vaginaAtee heer mother’s pussyBsty 1970 sUma thurmoond nudeNicfkel silver
  jewlry vintrage 1940s chokerConcree vibratopr priceSelebrety
  losey lloo nakedCum suck myVijtage technjcs hii fiFree mobi por worldAqua twen hungger forcecar aiir freshenersMale nude digital constructionHoot bkack hick gettin fuckAnbela art nakedDirty old mann fucksGroup sexx oof mature auntyTeeen libgere movieMost popular novels female dominationExxtreme
  pornLaady kker naked phoos videosSexxy msuimi maxTifaa lockharts breastVirgon mobie mnutes freeBalck chicks llove white dicksAsian angel freeCheap
  eboy phone sexBlacks wwith smsll penisImpossible gay cocksFlash ganes ffree animme pornAdult entertainment
  moddling jobs inn canadaFreee gay pisws thumbsPenis
  healerBig broter teenSafety glassses with facil protectionKick ass
  mp3’s format femdom slapping Adhlt clubs sioux
  falls sdYoutube addult accountFucking huge insertionBigg bikinhi bubble butt girlBrandywine pornstarFree
  gayy stordy indexCollege teen dokrm sex videosSeex moviveBetgy blowtorch nudeNuude women having funFacial xpressions fire employeeDrew bwrymoore nakedDream tennms sexCheap
  rate escort girls imm eastmidlandsHarrdcore party interracial picturesPastor has ssex wtih aughters friendSexy ffucking titsProlerty appraiser us irgin islandsPriceless pictues of drunk naked womenVagiknal cuff fistulaNudists skinny dipBride gangbangsHentaqi teacherts pet onlineCelebrjty links pornYoung
  teen pussy picCreramy girls pussyAnabela pornDoctfor jedks guy offNuude daphne blake picsIndfia oft pornHungrfy maature
  womenChen guanxi sexLatex sheetingDavalos nudeSecual breeding parties storiesBeavr hawiry vintageGirls sitting oon toiles nakedTiffany taylor gaqng bangErotic
  sex matietta ohioGirl cuts off penis xxxLayra lin analWomens cajo
  bikiniElizebeth shue nudeIndex of sex wmvCunnillingus image 2008 jeelsoft enterprises ltdDaughter aand moom getting naked videoHow tto contact a por starCaemen electra sex clipFirst gaay picsTwo girls no cockJeen loplez
  nakedWiife filmrd fuckedFrree female celebrityy addult photosDeead sea fachial serumLoww seex drfive and can’t orgasmTiny people sexBrooklyn escorts blackDurex condoms canadaThunerwitch hentaiBalloon sexyHairy
  and non-hairy bresding in tomatoMature handdjob insrruction pantyhhose videoGirls pissing free onn lineMr cumm bucketsAsian kumg fu generation artInnocentt pussy teenAdupt intereactive magazinee sexBig
  tits gina lynnHumiliationn lesbian pornSaanta where’s myy fucking bikeBartha adrieenn pornFacial vein anastomosisGirlls striip annd fuckMalee sexual exersisesFreee virftual ssex gaes onlineTeen choice awsrds winnersEllla madie sexPornn superhero hardcore fetishKimberly matners nuhde pictureHerdd
  sexSexy maternat clothesLucy-anne nakedLesbia vip ropom skyUnusual handjobsGomets pornAdulot dayy heslth care texas medicaidSummit sexx photosHaard fazcial featuresAlli lartesr nud photosVintsge draawer
  handlesGlass bottle breaks iin assSexy dailly updated lapdnce videoKanal tv pornBoook inn sexx andd tthe city thhe movieNudde actresses a to
  zSashha bllue bikiniKaili aar hone fucking dadMiilf pictuure categoriesHand humb disorderMadison young lebian ife saan franciscoFrree nudde pids amateursButch dixdon nide menOld lesbians wih teern girls
  pornOursong atllanta gayy lesbkan chorusMulti cum shot compilationBreast ancer quadrrant incidenceFemle ejaculation tantric sexx photosFist off thhe nortth
  star wikiNakd pihture redheadHoww too gett free phone sexSleewp porn pay
  sitesHomme nude poto horney womenSociety oof asiaan artHow tto
  putt on a condom quicklyNoova swingersHow biig iis a dog’s penisBi sexual strap onn clipsSexx
  moves oof satrsBlak teen bedroomKitti hentaiCenterffold matureLance armstrong aass holePoorn mature tubesRatte myy cock photosEssther baxtr nude
  photosStupid tren inn loveMaggfen maggen first hardcoreFree
  dildfo aass movfie galleriesPutt penis inFreee amateeur granny pornoDesii indian giorls nakd picsStories latexFanfiction true blood
  eroticJapanmese mini bikinisErotic liteeature jessic rabbitDinaa ivera
  nudeI want too fuck my dadHairy aarm pits teensArnold schwasrtzenagger
  nakedFree young teens sexWhite dicks black chiks free onesSpunk zzora newl hurstonSo moreno gayBitxh midgetPics girls pee standingSkipper licked meIntercourse maan sexual womanCock sukong menAttenttion women’s double breasted peacoatHotels off strip
  lass vegas

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 5 =