سامانه ثبت نام مالیاتی

1
ثبت درخواست
2
مشخصات شرکت
3
پرداخت
4
تکمیل اطلاعات

با توجه به اهمیت و الزام تشکیل پرونده مالیاتی و به منظور جلوگیری ازمشکلات قانونی که طبق ضوابط وقوانین سازمان امور مالیاتی کشور منجر به مجازات، جریمه و علی الراس شدن می گردد، در این سامانه با تکمیل اطلاعات فرایند ثبت نام مالیاتی با خیالی آسوده به فعالیت اقتصادی خود بپردازید .

نظرات خود را با ما در میان بگذارید