دریافت کارت بازرگانی| مراحل، مدارک و شرایط دریافت آن

همان طور که در مطلب پیش گفتیم، کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات امکان انجام امر تجارت خارجی را می دهد. این کارت توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد.

اما برای دریافت کارت بازرگانی چه باید بکنید؟

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی در ایران

اتاق بازرگانی صنایع و معادن در تهران و همه استان ها متولی صدور کارت بازرگانی است. البته با توجه به مکانیزه شدن روند صدور کارت بازرگانی، مراحل انجام ثبت نام و دریافت کارت بازرگانی بسیار ساده شده است.

کافی است برای ثبت درخواست کارت بازرگانی، به وبسایت اتاق بازرگانی استان خودتان وارد شده و سپس وارد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی شوید. حال می توانید پس از تکمیل مدارک و فرم های مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

نکته بسیار مهم، دقت در انتخاب رشته فعالیت های خاص در زمان تکمیل اطلاعات در سامانه است. به ویژه در خصوص واردات. چراکه واردات صرفا در چهارچوب نیازهای وارداتی امکان پذیر است. و این در حالی است که جهت صادرات کالاهای مجاز محدودیتی وجود ندارد.

شرایط و مدارک موردنیاز جهت دریافت کارت بازرگانی

همانطور که در مطلب “کارت بازرگانی چیست؟” بیان شد، کارت بازرگانی در دو نوع حقیقی و حقوقی صادر می شود. بنابراین، در این بخش به طور جداگانه به توضیح مدارک مورد نیاز جهت صدور هریک از آنها به تفکیک خواهیم پرداخت.

شرایط مشترک

برخی از شرایط در خصوص متقاضیان هر دو نوع کارت یکسان است.

از شروط مشترک برای دریافت هر نوع کارت بازرگانی هستند.

کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

از آنجا که کارت بازرگانی حقوقی به نام مدیرعامل صادر می شود، وی باید حائز شرایط فوق الذکر باشد. همچنین حضور شخص او در مراحل برابر اصل نمودن مدارک و حضور در کلاس های آموزشی متناسب با مدرک تحصیلی در محل اتاق بازرگانی الزامی است. سایر مدارک عبارتند از:

 1. اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره که به تایید اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. برای دریافت اظهارنامه اینجا کلیک نمایید. 
 2. تقاضانامه و شرکتنامه رسمی ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها برای شرکت های با مسئولیت محدود و اظهارنامه ثبت شرکت ها ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها برای شرکت های سهامی خاص و عام
 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن بیشتر از ۶ ماه نگذشته باشد.
 4. فرم دال که از سایت اتاق بازرگانی پرینت و تکمیل شده و به امضای مدیرعامل رسیده و ممهور به مهرشرکت شده باشد، امضا هم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
 5. ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 6. اصل کارت ملی مدیر عامل. البته در صورت هرگونه تغییر در مشخصات شناسنامه ای تمامی صفحات شناسنامه باید اسکن و در سایت بارگذاری شود.
 7. اسکن و بارگذاری عکس.
 8. اصل مدارک تحصیلی معتبر . برای مدارک خارج از کشور باید تایید اداره دانش آموختگان وزارت علوم در خصوص ارزشیابی مدرک تحصیلی ارائه گردد.
 9. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
 10. اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب به همراه اصل دسته چک.
 11. ارائه یکی از مدارک مالکیت به شرح زیر:
  الف. اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی.
  ب. اصل اجاره نامه معتبر محضری به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی و برای محل کار.
  ج. اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت برای محل کار به آدرس دفتر مرکزی (البته اگر مالک یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی است).
 12. کد اقتصادی جدید و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت «Tax.gov.ir».
 13. مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت خانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی.
 14. اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها.

کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت شرکت ها تایید شده باشد. برای دریافت اظهارنامه اینجا کلیک کنید.
 2. اصل گواهی پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها.
 3. اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن بیش از ۶ ماه نگذشته باشد.
 4. فرم دال که از سایت اتاق بازرگانی پرینت و تکمیل شده و به امضای مدیرعامل رسیده باشد و ممهور به مهرشرکت شده و امضا هم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
 5. ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 6. اصل کارت ملی متقاضی. البته در صورت هرگونه تغییر در مشخصات شناسنامه ای تمامی صفحات شناسنامه باید اسکن و در سایت بارگذاری شود.
 7. اسکن و بارگذاری عکس.
 8. اصل مدارک تحصیلی معتبر. برای مدارک خارج از کشور باید تایید اداره دانش آموختگان وزارت علوم در خصوص ارزشیابی مدرک تحصیلی ارائه گردد.
 9. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
 10. اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب به همراه اصل دسته چک.
 11. ارائه یکی از مدارک مالکیت :
  الف. اصل سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار همان آدرس اظهارنامه.
  ب. اصل اجاره نامه معتبر محضری به نام متقاضی به آدرس دفتر کار و برای محل کار همان آدرس اظهارنامه.
  ج. اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی برای محل کار به آدرس دفترکار همان آدرس اظهارنامه.
 12. کد اقتصادی جدید و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت «Tax.gov.ir».
 13. مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارت خانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی.

مراکز دریافت گواهی‌های مربوط به تکمیل مدارک کارت بازرگانی

جهت تکمیل مدارک و دریافت گواهی هایی که در فهرست مدارک مورد نیاز ذکر شد می توانید با مراجعه به مراجع زیراقدام نمایید:

 • گواهی عدم سوء پیشینه به نزدیک ترین دفتر پلیس+ ۱۰ در شهرهای در تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه و در سایر مراکز استان و شهرستان ها توسط پلیس آگاهی ارائه می‌شود.
 • گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم : با مراجعه به حوزه مالیاتی محل کار (برای کارت های حقیقی) و دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی) صورت می گیرد.
 • برای تایید فرم حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف) به بانکی که حساب جاری در آن دارید مراجعه نمایید.
 • تایید فرم تعهد و گواهی امضا (فرم دال) در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
 • دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی از شعبه بیمه محل کار (برای کارت های حقیقی) و دفتر مرکزی (برای کارت های حقوقی)
 • برای دریافت اظهار نامه، ثبت نام در دفاتر بازرگانی و پلمپ دفاتر: اینجا کلیک کنید.
 • فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی از سایت «Tax.gov.ir»
 • تایید صلاحیت مدیران خارجی (ویژه مدیرعاملان غیر ایرانی) از سفارتخانه متبوع

امیدواریم توضیحات ارائه شده در خصوص کارت بازرگانی و دریافت آن، برای شما مفید بوده باشد.

همچنین شما می توانید سوالات و ابهامات خود در خصوص کارت بازرگانی را با مشاوران و کارشناسان حقوقی آسان ثبت مطرح نمایید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت شرکت، می توانید با شماره ۵ رقمی آسان ثبت ۰۲۱۴۳۴۹۸تماس حاصل نمایید. و یا از طریق چت آنلاین و یا  جلسه ی حضوری با مشاوران با تجربه ما، در این خصوص صحبت کنید.

6 دیدگاه برای “دریافت کارت بازرگانی| مراحل، مدارک و شرایط دریافت آن

 1. اشتراک‌ها: کارت بازرگانی چیست؟| انواع کارت بازرگانی، کاربردها و مزایای آن |

 2. Benton Shakoor گفته:

  I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this site and give it a glance regularly.

 3. cojines decorativos گفته:

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 4. Hugh Astrup گفته:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 5. 6330 گفته:

  Hairy foruhm photosVintae wmdd dollsIndiana sate polce sex offfender listAsian teens nicee titsLespey zen interraxial
  scenesMefal roiof penetration flashingXhamjster mature homemadeThe fit day off springTinyy coc comparisonsSexx mpeg videosMen oon men sucking
  cock 69Free online pkemon porn gallerySmall breast
  with bbig nipplesDownn low laino sexHentaai creaturre sexBloow
  free gallery jjob teenFemale orgasm facialSex swingers inn meacham oregonAult baby roll playRobinn aalbers adultSexxy halloween costuNew ykrk teen eventsMatture black porn sar picturesDitty ree portn rhinoFreee gay download ppvEbonny ass in thongChrikstina
  aguilera and sexHorny nked mture women videosAss bitch deep26 sstart a adult
  day cawre businessVintage cup annd saucerAdult novelties sores dallasSammie rhodfes lesbian seductionBlackk dating interracial mann womanMilkmaid pornFree reaal afrrican sexx
  galleryFree ebony gloryholeRosario dawsin 7lb nudeWomen discoveriing thei clitorisModl nuhde girlSlut dominationTattopos
  aand piercings for teensHoney moon ssex amateurFemalpe sexul rousal disordersNasty black lesbiansBreast directoryImpregnation erottica youngMarieh delfino peenance nudeCarnie wilson nue picsFashion model shee
  hairy lergs دیاثه سعودیه Tigbt teen moddels toplistTanhtric sex ffor dummysHentai movie shareStraplesss bra forr bbig breastFieting and bondaage and frede videosEscoret compute servisTooms sexLacoonia adult edFacial skiun toningMatre pubblic nudity tubeMalle
  bbondage collarsSqueseze her boobJuian asssnge sex byy
  surpriseMiddle age cumm slutsHaairy ung uncut mee nnakedTranny jerk off videoGirlps iin jdans sexySexyy nurrse comSexy hypnmo
  fanartFreee nud ollywood celebrity picsGigg olld breastVintage cirus freaksIs dave
  navarro gayBikini models dfwGermsn amateur teen modelsMixd
  bondage wrestlingPatrrick tyeinger sexujal misconductTrue
  interracial sex storiesI wat to bbe a sexx slaveDominaqnt mture lesbiansNudee fake titShemaqle amy lowLeets fuck yoyr
  wifeTooni asil pornNatjral beeauty nakedShaking head in bondageHentai
  animme furryFreckly boobsSeexy babes inn mudRestaaurant flkash titsBesst sexx pics onn thhe netCumslit whofe milfLackk of breastss testsLwsbiian sexBest 100 bikini models off 2008Adujlt cameeo
  theaterRedhead bbusty mature ira redAsiian ffoot fetish sexStevee carell nakedSexual baytery tennesseeSurgery pain below left breastYounjg ussy ftee
  picturesAsia mann websiteHardcoe hotelOlld men fujcking yohng dudesBble black henttai movie download3gp
  xxxx video clipsParris hilton cojic stripsStudent fingeer ffucking hiss teacherRubbher hood
  bdsmFreee aked gayy boysFree teen mature sexx moviesDayy vagia valentine videoPiercing
  thhe clitoris whkle having sexSisterr haveing sex with pjllow asleepThhe hen house eroticPleaszure paace soial clubYouung chubby lesboIndijan sexx stoiriesStip clkub stdsPenetrwtion fre incidenceChicken breasts wikth butter and lawry’sAsjan dokha game 2006Paare lusst auuf sexDelived frfom
  pornPandora peraks pornoI really hafe to masturbateCompllete ifferent dominance explorawtion loving ssxual submission worldPete doherty carl bara gayGirl wigh douboe d breastsTranjsgender and alcoholVaginal incection informationTiila tequella nakedTop 50 assPenis enlargement industryDemi moore nude moviesDera nudeHardcdore racing mtant maxdx conversion kitScurvy gaay boysGiant
  nijpples annd hujge clitsSuspended breastLesbians ligerie glamDivided plates vintageEx giirlfrieds sex tapesSong strippesr topWife he fjcks the husbandGay marrines thingsPiccs oof
  gaay hard cocksPendeulum breastVintage single bedOld dicks ppowered by phpbbFreee porn mpegaT e lyons
  eroticaPen licksAss asterpoiece comTrihity nited mewthodist walnut bottomNude grls referenceG i janee nudeChurch
  street fetksh far photo’sCandijd linda milf palisades pzrk whiteheadHarford clunty sex offender
  listAdilt plagiocephalyBrritany spears ssex taopeDirrect
  download oof porrn moviesAssian style medleyBeest dick
  sucking clipsErrotic storries santaPrincess sally sonic vaginaYoung
  blaxk boy sexSexual diurty termsVideo seex gratuitErotic cake decoratingRedd
  breasted gooseReal tina ffey nude picsNaked interview
  candid caera vidAmature interraciaal swinger
  sexRiveer bottom hythm bandCityy escolrt female oklahomaCaaught myy son stroking cumGregbg shikpp pornoBlack nudde girs
  white menTeacher lickFanaart supergirl nudeFlower seex visitEscoted travel group
  tto italyFuun msle masturbationGay male porn thugXxxx download siteNinaa hartly vintage pictures aand
  videosSexyy pics of zoe mclellanMixed martial arts fisat photosPrice oof 1999 fod escortClubb vip camera pornTotal domination ipaBlacfk girlss gagging white dicksGoodd hentai pornHuuge cock inside herAdult literacy numeraacy and languageWomwn using vibrators picsFoorm thhe bottom off myy heart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =