آیا مناطق آزاد از محور وارداتی دور خواهند شد؟

کانتیر های قرار داده شده در کشتی تجاری در حال حرکت در دریا

وضعیت مناطق آزاد و ویژه تجاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، وضعیت مناطق آزاد و ویژه تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مهم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری برنامه­ های پیشنهادی خود را برای بهبود اوضاع تولید در این مناطق ارائه کرد. اعضای ستاد اقتصادی دولت با رویکردی تازه موافقت خود را برای تبدیل این مناطق از حالت واردات محور به صادرات محور اعلام کردند.

در این رویکرد تازه دولت، قرار شد در دو برنامه بلندمدت و کوتاه مدت، مناطق آزاد و ویژه تجاری کشور از وضعیت متمرکز بر واردات، به حیطه تولید و صادرات متمرکز و تبدیل شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری موظف به تنظیم و اصلاح مقررات در راستای تحقق اهداف دولت برای صادرات محور شدن این مناطق شدند.

سعید محمد مشاور، رئیس جمهور پیش از این با بیان اینکه معافیت­ های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه ­گذاران را کاهش داده است، افزود:«در شرایطی که بعضی کشورهای همسایه، مناطق آزاد اقتصادی بزرگی را برای جذب سرمایه ­گذاران ایرانی ایجاد کرده ­اند، یکی از مهم­ترین قوانینی که می­تواند موجب فرار سرمایه­ گذاران از کشور شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب می­آید که هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است و تلاش داریم تا پایان امسال این قانون برای سرمایه­ گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد لغو شود.»