آگهی تغییرات شرکت

برای تمامی شرکت های ثبت شده انجام تغییرات شرکتی در طول سال ضروری می باشد و با ثبت تغییرات می توان به آسانی از بروز مشکلات جدی برای شرکت و اعضای آن جلوگیری کرد. این تغییرات عبارتند از

تغییرات شرکتها تغییرات شرکتها

تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت

تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت در انتهای هر سال مالی (معمولا همان سال شمسی) و ثبت آن در قالب صورتجلسه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها حد اکثر تا پایان تیر ماه.

تمدید مدت ماموریت بازرسین شرکت

تمدید مدت ماموریت بازرسین شرکت سهامی در شروع هر سال مالی (معمولا در فروردین ماه هر سال) در قالب صورتجلسه مجمع عمومی.

تمدید مدت ماموریت هیات مدیره و مدیرعامل

تمدید مدت ماموریت هیات مدیره و مدیرعامل و یا انتخاب مدیران جدید در صورتیکه مدت ماموریت مدیران قبلی تمام شده باشد در قالب صورتجلسه مجمع عمومی.

تایید پرداخت سرمایه تعهدی شرکت

تایید پرداخت سرمایه تعهدی شرکت در قالب صورتجلسه هیات مدیره به منظور آمادگی برای افزایش یا تغییرات در سرمایه شرکت

علاوه بر آن هر شرکت ثبت شده ای ممکن است نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشد که بایستی در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. مانند : تغییر نام ، تغییر موضوع فعالیت ، تغییر نشانی ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک ، تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و بسیاری دیگر.


مدارک مورد نیازجهت ثبت تغییرات شرکت به شرح زیر است :
1– کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران ، هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسین شرکت
2– کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسین جدید شرکت
3– آخرین لیست سهامداران شرکت ( در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس )مدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره ( در شرکت سهامی خاص )

به یاد داشته باشید در قسمت تغییر در سرمایه و اعضاء شرکت می توانید کلیه موارد زیر را وارد نمایید :

1 - نقل و انتقال سهام

2 - تغییر سمت مدیران و بازرسین

3 - ورود و خروج سهامداران

4 - انتصاب هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسین جدید


اگر شناسه ملی شرکت را دارید:


تغییرات شرکت

تغییر مشخصات شرکت
تغییر نشانی دفتر مرکزی
تغییر دارندگان حق امضا
تغییر نام شرکت
تغییر موضوع فعالیت
تغییر سرمایه و اعضاء شرکت
تغییر سرمایه اعضاء یا تعیین مدیران
افزایش یا کاهش سرمایه
سایر تغییرات
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
انتخاب روزنامه شرکت
تغییر سال مالی
تغییر در شعب شرکت
انحلال شعبه
ثبت شعبه جدید
تغییر مدیر شعبه
تغییر نشانی شعبه