سامانه بدهی مالیاتی

1
مشخصات شرکت
2
تایید اطلاعات
3
پرداخت

سامانه هوشمند استعلام بدهی مالیاتی

این سامانه در حال حاضر فقط بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی ( شرکت ها و موسسات) را استعلام مینماید.

استعلام بدهی مالیاتی صرفا شامل تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ( شرکت های غیر فعال شده) و مالیات بر سرمایه شرکت ها میباشد.

لینک استعلام به شماره همراه شما ارسال میگردد لطفا از صحت آن اطمینان حاصل فرمایید
پس از پرداخت وجه به مدت یک هفته میتوانید استعلام شرکت خود را به صورت رایگان دریافت نمایید