سامانه چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ها

ثبت اطلاعات اولیه
پرداخت
تکمیل اطلاعات

میتوانید با استفاده از این سامانه نسبت به اعلام مفقودی و چاپ هر یک از مدارک مهم گمشده خود مانند : اسناد شرکت ، کارت و سند خودرو یا موتور سیکلت، کارت ملی ، شناسنامه و گواهینامه ، مدرک تحصیلی ، کارت بازرگانی و ... در روزنامه کثیرالانتشار به صورت کاملا غیر حضوری اقدام نمایید.

لطفا ابتدا نام و شماره تماس خود را وارد نموده و پس از انتخاب موضوع آگهی و پرداخت هزینه مربوطه , اطلاعات سفارش خود را تکمیل فرمایید.

ثبت اطلاعات اولیه
پرداخت
تکمیل اطلاعات

مدارک مورد نظر را انتخاب کنید

مدارک وسایل نقلیه

مدارک هویتی

انواع پروانه

سایر مدارک

اطلاعات بیشتر

می‌توانید با استفاده از این سامانه :

 • 1

  نسبت به اعلام مفقودی و چاپ هر یک از مدارک مهم شخص حقیقی و حقوقی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نمایید.

 • 2

  با ارسال اطلاعات مربوط به مدارک می‌توانید درخواست چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را بدهید.

 • 3

  اطلاعات مدارک مفقود شده شخص حقیقی یا حقوقی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

 • 4

  بدون نیاز به مراجعه حضوری تنها با ورود اطلاعات در این سامانه آگهی مفقودی مدارک خود را به چاپ می‌رسانید.

مفقودی برگ سبز خودرو » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
مفقودی کارت خودرو » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
مفقودی سند کمپانی / سند رسمی ماشین » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
گم شدن کارت دانشجویی » کد ملی و یا شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی
مفقودی کارت بازرگانی » کد ملی شخص حقیقی و کد ملی مدیر عامل و شناسه ملی شرکت جهت اشخاص حقوقی

چاپ و اعلام آگهی فقدان مدارک

دریافت اطلاعات مدارک مفقود شده و ارسال به روزنامه جهت چاپ آگهی

نظرات خود را با ما در میان بگذارید