افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزوده شده یک میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بیمه‌شده جدید به مجموع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در سال گذشته خبر داده که ۷۵۰ هزار نفر از آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند. به گفته وی، از این تعداد ۷۰% معادل ۵۰۰ هزار نفر بیمه‌شدۀ اجباری هستند و بیمه‌پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است. وی همچنین از صدور ۵۰۰ هزار کد جدید بیمه تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «این عده به احتمال زیاد اشتغال‌های جدید هستند چون آمارها به صورت پراکنده رسیده‌اند و در حال راستی آزمایی و پایش آن هستیم.»

در حال حاضر راه‌اندازی برخی کسب‌وکارها مستلزم دریافت کد تأمین اجتماعی است و افراد بعد از ثبت شرکت باید برای گرفتن کد کارگاهی یا بیمه کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی یا شعب آن مراجعه کنند. همچنین برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات اشتغال باید از سوی متقاضی کد کارگاهی ارائه شود که ثبت آن می‌تواند به منزله ایجاد اشتغال جدید باشد.

به گزارش ایسنا، وزارت کار در صدد است با اجرای الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال به عنوان چشم‌انداز اشتغال این وزارتخانه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی، ‌ ارتقای مهارت شاغلین، افزایش سطح جذب نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی فعال، ساماندهی مشاغل غیررسمی و فعال کردن بنگاه‌های خرد و کوچک هدف‌گذاری اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را تحقق بخشد.