آسان ثبت

در حال دریافت اطلاعات...

samane

ختم تصفیه شرکت

 • مشخصات کاربر
 • مشخصات شرکت
 • پرداخت

بر خلاف باور بسیاری ، انحلال ، پایان کار شرکت یا موسسه نیست!ختم تصفیه بعد از جلسه انحلال شرکت که با مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود،آغاز میگردد.  با انجام ختم تصفیه پرونده شرکت منحل شده به طور کامل بسته می شود. تا زمانی که شرکت یا موسسه خود را ختم تصفیه نکرده اید ، همچنان مسئول بدهی ها ، مالیات ، بیمه و عواقب فعالیتهای آن هستید !

به این منظور بایستی پس از گذشت 6 ماه از زمان انحلال در 3 نوبت با فاصله یکماهه نسبت به چاپ آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اقدام شود. پس از گذشت زمان قانونی از آخرین آگهی ، وکلای آسان ثبت در تهران و متقاضی در شهرستانها با مراجعه به اداره ثبت شرکتها ، نسبت به ختم تصفیه شرکت یا موسسه و بستن کامل پرونده آن اقدام می نمایند. جهت ثبت سفارش ختم تصفیه لطفا شناسه ملی شرکت یا موسسه خود را وارد نمایید و چنانچه شناسه ملی را نمی دانید از دکمه بازیابی شناسه ملی استفاده فرمایید

اطلاعات بیشتر...

مراحل ختم تصفیه شرکت

پس از انحلال شرکت، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌بایست با تنظیم نمونه صورت جلسه مربوطه، به انجام امور مربوط به فرآیند تصفیه شرکت اقدام نماید. وظیفه متصدیان تصفیه، خاتمه دادن به کارهای جاری از قبیل اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشد. مراحل تصفیه شرکت به اختصار در قسمت ذیل بیان شده است:
 • 1
  بررسی و رسیدگی کامل به درخواست‌ها و تمامی مطالبات و بدهی‌های شرکت
 • 2
  نقد کردن دارایی‌های غیرنقدی شرکت
 • 3
  پرداخت بدهی‌ها و وام‌های شرکت
 • 4
  تقسیم کردن دارایی باقی مانده بین شرکا
 • 5
  اعلام ختم تصفیه شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها از طریق سامانه جامع ثبت شرکت‌ها
باید دقت داشته باشید، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب شده و باید به دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت نیز الزامی است که قید گردد.

ختم تصفیه شرکت با مسئولیت محدود:

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
 • 1
  انقضای مهلت تعیین شده در اساسنامه برای مدت فعالیت شرکت.
 • 2
  وقتی ماموریت شرکت خاتمه یافته و یا تحقق ماموریت شرکت غیر ممکن شده باشد.
 • 3
  ورشکستگی شرکت.
 • 4
  اتخاذ تصمیم سهامدارانی که بیش از نصف سرمایه شرکت را در اختیار دارند.
 • 5
  در صورت تقاضای انحلال یکی از شرکاء در زمانی که سرمایه شرکت بدلیل زیان‌های پی در پی به نصف و یا کمتر از نصف سرمایه اولیه کاهش یابد.
 • 6
  در صورت فوت یکی از شرکاء بنا به تجویز اساسنامه.
می‌توان گفت از رایج‌ترین شرکت‌های بازرگانی در کشور ما شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد که عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می‌گردد. به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشد.

تصفیه شرکت مسئولیت محدود:

بعد از انحلال شرکت،امر تصفیه آن آغاز می گردد.عملیات تصفیه شامل مراحل زیر خواهد بود:
 • 1
  وصول مطالبات شرکت
 • 2
  نقد کردن دارایی شرکت
 • 3
  پرداخت دیون شرکت
 • 4
  تقسیم دارایی باقیمانده شرکت بین شرکاء

مراحل تصفیه شرکت سهامی خاص:

تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیران تصفیه و نشانی آن‌ها باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد، آگهی شود.

روند ختم تصفیه شرکت در مرجع ثبت شرکت‌ها

 • 1
  مدیران تصفیه ظرف یک ماه از ختم تصفیه مهلت دارند تا مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کنند.
 • 2
  ختم تصفیه به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد، آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد.
 • 3
  پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است، در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در بند بالا به اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.
 • 4
  پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد، در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزاننه دولت منتقل خواهد شد.
 • 5
  مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را نیز به مرجع ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد این دفاتر و سایر اسناد و مدارک باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند.

روند تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران بعد از اتمام تصفیه

 • 1
  دارایی شرکت بدواَ به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید.
 • 2
  اگر دارایی شرکت از مبلغ اسمی سهام سهامداران بیشتر باشد، مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
 • 3
  دارایی شرکت به شرطی بین سهامداران تقسیم می‌گردد که: شروع به تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاَ سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد، آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد. وگرنه مدیران تصفیه مسئول خسارت بستانکارانی هستند که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

مدت زمان تصفیه شرکت:

تقسیم کردن میزان دارایی نقدی و غیر نقدی بین سهامدارای در زمان انجام کارهای تصفیه و یا پس از تصفیه با توجه به آگهی منتشر شده در خصوص آغاز تصفیه و اطلاع رسانی به بستانکاران جهت حضور در شرکت برای انجام تصفیه در چند مرحله و با ایجاد فواصل زمانی انجام می‌گردد.
این اقدامات دارای ۳ مرحله هستند که هر کدام در فواصل زمانی ۳۰ روزه و پس از انتشار خبر تصفیه در روزنامه‌های رسمی انجام می‌شود، که می‌بایست حداقل ۱۶۰ روز از زمان اولین روزنامه منتشر شده گذشته باشد. بعد از پایان کار تصفیه مدیران تصفیه می‌بایست در مدت زمان ۳۰ روزه تمامی اقدامات انجام شده را برای ثبت و انتشار در روزنامه‌های رسمی شرکت و جهت ثبت به مراکز شرکت‌ها مخابره نمایند و سپس اسم و برند شرکت را از دفاتر ثبت شرکت‌ها پاک کنند.

مدارک مورد نیاز برای استفاده از سامانه ختم تصفیه

 • 1
  شناسنامه و کارت ملی مدیران تصفیه
 • 2
  روزنامه رسمی انحلال شرکت به همراه آگهی انتخاب مدیر تصفیه
 • 3
  صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با امضای مدیر تصفیه

آخرین مرحله از مسئولیت‌های مدیران و سهامداران

انحلال شرکت به معنای پایان مسئولیت‌های حقوقی شرکت نیست. تا زمانی که تمام بدهی‌ها به طلبکاران پرداخت نشود و دارایی‌ها بین شرکا تقسیم نشود، شرکت به حیات خود ادامه می‌دهد. «فرایند ختم تصفیه» به همین منظور در قانون پیش‌بینی شده است. در واقع، پایان عمر یک ثبت شرکت ، منوط به خارج شدن تمام دارایی‌ها از حالت مشاع و تصفیه اموال است. این مسئولیت طبق قانون بر عهده مدیر تصفیه گذاشته شده است. این شخص موظف است بعد از گذشت شش ماه از انحلال رسمی، ختم تصفیه شرکت را اعلام نماید.

آیا باید در کنار نام شرکتی که در حال طی کردن فرآیند تصفیه است، عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود؟

بله. طبق ماده ۲۰۶ بخش نهم قانون تجارت ایران، شرکت‌ها به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شوند و باید در دنبال نام آنها همه‌جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز باید در کلیۀ اوراق و آگهی‌های مربوط به دعوت از بستانکاران و ختم تصفیه شرکت در
روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار قید گردد.

مدیر تصفیه کیست؟ و مدیران تصفیه چه کسانی هستند؟

به شخص یا اشخاصی که عهده‌دار امور تصفیه شرکت می‌شوند، مدیر یا مدیران تصفیه می‌گویند. از آنجایی که شرکت‌ها به محض انحلال یا ورشکستگی نمی‌توانند فورا به کارهای باقی‌مانده خاتمه دهند، فرد یا افرادی مسئولیت انجام این کارها را بر عهده می‌گیرند. محاسبه بدهی‌ها، وصول مطالبات، پرداخت مالیات انحلال شرکت و به پایان رساندن امور ناتمام از جمله وظایف این مدیران است. گفتنی است که اعلام رسمی ختم تصفیه شرکت نیز با همین افراد است.

مدیر یا مدیران تصفیه چگونه انتخاب می‌شوند؟

فرایند تصفیه در اساسنامه شرکت‌ها پیش‌بینی شده‌اند. بنابراین چگونگی تعیین مدیران تصفیه نیز طبق اساسنامه خواهد بود. به عنوان نمونه، در شرکت‌های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و تعاونی معمولاً فرایند تصفیه به مدیران فعلی واگذار می‌شود، مگر اینکه در مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر شود. همچنین مطابق با ماده ۲۰۵ قانون تجارت ایران، در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده باشد ولی به وظایف خود عمل نکند، ذی‌نفعان حق دارند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهند. در مواردی نیز که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد، مدیر تصفیه را نیز دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود. گفتنی است که مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل هستند.

مسئولیت‌ها و وظایف مدیر تصفیه چیست؟

مسئولیت امر تصفیه تا ختم آن بر عهده این مدیران است. مدیر تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است. همچنین هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد، این اشخاص آنها را انجام خواهند داد. مادام که تصفیه خاتمه نیافته است، مدیران تصفیه باید همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کنند و صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به این مجمع تسلیم نمایند. در شرایطی که دو بار دعوت به عمل آید اما مجمع تشکیل نگردد یا اینکه بعد از تشکیل نتواند تصمیمی بگیرد، مدیر تصفیه باید گزارش خود را به همراه صورت‌حساب‌ها در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهام‌داران منتشر کند.

اختیارات مدیر تصفیه چیست؟

از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه می‌یابد و فرایند تصفیه شرکت شروع می‌شود. مدیران تصفیه باید کلیۀ اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل بگیرند و بلافاصله ختم تصفیه شرکت را عهده‌دار شوند. این افراد نمایندۀ شرکت در حال تصفیه هستند و کلیۀ اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کأن‌لم‌یکن است.

آیا می‌توان فرآیند انحلال شرکت و ختم تصفیه شرکت را به طور همزمان انجام داد؟

خیر. ابتدا باید انحلال شرکت را به طور رسمی اعلام نمود و مدیر تصفیه را مشخص کرد. بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انحلال و پیگیری کارهای ناتمام، می‌توان برای اعلام ختم تصفیه اقدام کرد.

از چه زمانی می‌توان فرآیند تصفیه شرکت را شروع کرد؟

شروع فرایند تصفیه شش ماه پس از انحلال شرکت امکان‌پذیر خواهد بود. طبق قانون، تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام، خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نخواهد بود مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌های شرکت در آن منتشر می‌شود آگهی شده باشد و لااقل شش ماه نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

ختم تصفیه شرکت به چه معناست؟

آخرین مرحله انحلال قانونی و تصفیه رسمی شرکت، ختم تصفیه نامیده می‌شود. تمام بدهی‌ها پرداخت شده‌اند، تعهدات انجام گرفته‌اند و دارایی‌های باقی‌مانده بین صاحبان سهام تقسیم شده است. همچنین در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی نزد مدیران تصفیه باقی مانده باشد، باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع شود و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم گردد. این موضوع باید در آگهی ختم تصفیه شرکت نیز قید شود تا از این طریق به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسد تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغی از این وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب است و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد. گفتنی است که دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور، مدیران تصفیه باید همزمان با اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به این مرکز تحویل دهند تا از آنها نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد.

لیست عملیات لازم برای تصفیه شرکت سهامی

 • 1
  مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت گواهی انتشار آگهی انحلال در روزنامه رسمی که در آن مدیر تصفیه نیز مشخص شده باشد.
 • 2
  دریافت سه نامه مبنی بر اعلام و دعوت از بستانکاران و چاپ آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
 • 3
  چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مطابق با روزنامه رسمی .
 • 4
  اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها، پس از درج سه نوبت آگهی در هر دو روزنامه.

ختم تصفیه شرکت منحله برای چه نوع شرکت‌هایی لازم است؟

انجام فرایند تصفیه و اعلام ختم تصفیه برای تمام شرکت‌های تجاری منحل‌شده الزامی است. حیات شخصیت‌های حقوق زمانی به اتمام می‌رسد که ختم تصفیه آنها انجام شود. در غیر این صورت، تمام مسئولیت‌های حقوقی شرکت پابرجا خواهد ماند.

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها باید به چه صورت انجام شود؟

طبق قانون، مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نمایند تا این موضوع ثبت گردد و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاع‌رسانی شود. به این ترتیب، نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می‌گردد.

آیا برای اعلام ختم تصفیه و یا در طی فرآیند تصفیه نیاز به چاپ آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار است؟

بله. در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه‌ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می‌کنند باید در روزنامه کثیرالانتشاری منتشر شود که در آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال برای درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شده است. تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن‌ها نیز باید برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار چاپ شوند. نهایی شدن ختم تصفیه نیز با آگهی در این دو روزنامه اعلام خواهد شد.

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه چه مدت است؟

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. طبق ماده ۲۱۴ بخش انحلال و تصفیه قانون تجارت ایران، اگر تا پایان این زمان امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، این مدیران باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته‌اند به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام برسانند و تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند. همچنین هر گاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد، تمدید مدت مأموریت او با دادگاه خواهد بود.

مهلت اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها و همچنین چاپ آگهی در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار تا چه زمانی است؟

مهلت اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها یک ماه پس از ختم تصفیه است. برای اعلام ختم تصفیه، چاپ سه نوبت آگهی به فاصله یک ماه در هر دو روزنامه رسمی و کثیرالانتشار الزامی است. توجه به این نکته ضروری است که برای اعلام ختم تصفیه باید شش ماه از تاریخ انحلال شرکت گذشته باشد و چاپ آگهی‌ها نیز حداقل سه ماه دیگر به طول می‌انجامد.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه (مواردی که شامل مجازات می‌شود)

مدیران تصفیه‌ای که مرتکب جرائم زیر بشوند به جبران خسارت، حبس تأدیبی و جزای نقدی محکوم خواهند شد:
 • 1
  اگر حداکثر تا یک ماه پس از تصمیم‌گیری برای انحلال شرکت، آن را به طور رسمی اعلام نکنند.
 • 2
  اگر تا شش ماه پس از آغاز فرایند رسمی تصفیه شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی آگهی ندهند.
 • 3
  اگر تا شش ماه پس از شروع پروسه قانونی تصفیه، صورت دارایی‌ها و حساب‌ها را به مجمع عمومی گزارش ندهند.
 • 4
  اگر پس از خاتمه دوران مأموریت خود، بدون درخواست تمدید آن، به کار خود ادامه داده باشند.
 • 5
  اگر ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه، مراتب را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نکرده باشند.
 • 6
  اگر پس از اعلام ختم تصفیه، وجوه باقی‌مانده در حساب بانکی مخصوص گذاشته نشده و اسامی بستانکاران اعلام نشده باشد.
 • 7
  در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در تقسیم اموال بین شرکا، هر گونه سوءمدیریت در این زمینه و نیز بهره‌جویی از دارایی‌ها و اعتبارات شرکت برخلاف منافع مجموعه یا برای مقاصد شخصی.
 • 8
  در صورت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آن‌ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم.

هزینه ختم تصفیه شرکت 

هزینه انحلال و ختم تصفیه شرکت بستگی به میزان مالیات به تعویق افتاده و تعرفه‌های دیگر اداره ثبت دارد. پرداخت بدهی‌ها و قرض‌های شرکت به طور مستقیم جز هزینه انحلال شرکت نمی‌باشد. بدهی‌های شرکتی که قرار است منحل شود جزو یکی از موارد زیر است:

 • 1
  بدهی‌های مالیاتی به سازمان مالیات و دارایی‌
 • 2
  بدهی کارکنان و حقوق معوقه آن‌ها
 • 3
  بدهی به بیمه

وقتی که اعضای هیات مدیره، رای خود را برای انحلال شرکت اعلام کردند، حسابدار یا وکیل یا شخصی که مسئول تسویه بدهی‌ها می‌باشد، یکسال فرصت دارد تا برای پرداخت بدهی‌ها اقدام کند. علاوه بر تسویه بدهی‌های شرکت، هزینه‌های دیگری برای انحلال شرکت وجود دارند که در ادامه نام می‌بریم. اجازه بدهید با بررسی مراحل انحلال شرکت، هزینه‌های لازم را بهتر بررسی کنیم. مبلغی که برای انتشار آگهی پرداخت می‌کنید نیز جز هزینه انحلال شرکت می‌باشد.

اطلاعات بیشتر

سوالات متداول

آخرین مرحله انحلال قانونی و تصفیه رسمی شرکت، ختم تصفیه نامیده می‌شود. تمام بدهی‌ها پرداخت شده‌اند، تعهدات انجام گرفته‌اند و دارایی‌های باقی‌مانده بین صاحبان سهام تقسیم شده است. همچنین در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه، وجوهی نزد مدیران تصفیه باقی مانده باشد، باید در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک‌های ایران تودیع شود و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند نیز به آن بانک تسلیم گردد. این موضوع باید در آگهی ختم تصفیه شرکت نیز قید شود تا از این طریق به اطلاع اشخاص ذی‌نفع برسد تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغی از این وجوه که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب است و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد. گفتنی است که دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند. به این منظور، مدیران تصفیه باید همزمان با اعلام ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به این مرکز تحویل دهند تا از آنها نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی‌نفع آماده باشد.

به شخص یا اشخاصی که عهده‌دار امور تصفیه شرکت می‌شوند، مدیر یا مدیران تصفیه می‌گویند. از آنجایی که شرکت‌ها به محض انحلال یا ورشکستگی نمی‌توانند فورا به کارهای باقی‌مانده خاتمه دهند، فرد یا افرادی مسئولیت انجام این کارها را بر عهده می‌گیرند. محاسبه بدهی‌ها، وصول مطالبات، پرداخت مالیات انحلال شرکت و به پایان رساندن امور ناتمام از جمله وظایف این مدیران است. گفتنی است که اعلام رسمی ختم تصفیه شرکت نیز با همین افراد است.

مسئولیت امر تصفیه تا ختم آن بر عهده این مدیران است. مدیر تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است. همچنین هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد، این اشخاص آنها را انجام خواهند داد. مادام که تصفیه خاتمه نیافته است، مدیران تصفیه باید همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش‌بینی شده است دعوت کنند و صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به این مجمع تسلیم نمایند. در شرایطی که دو بار دعوت به عمل آید اما مجمع تشکیل نگردد یا اینکه بعد از تشکیل نتواند تصمیمی بگیرد، مدیر تصفیه باید گزارش خود را به همراه صورت‌حساب‌ها در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد برای اطلاع عموم سهام‌داران منتشر کند.

ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
متن نظر

پیام بالتاچی نژاد

1402/06/23 19:11:58

سلام وقت بخیر بنده مدیرعامل شرکت فردادپیام زنگان هستم شرکت ماکاری نگرفته تابه امروزه فاکتورهم بدیم بعدش الان ۱۳۸۹۰۰۰۰ریال برام مالیات نوشتن چون فعلابنده دربانک برای شرکت حسابی بازنکردم ولی نمیدونم چرابرام مالیات زدن

پاسخ آسان ثبت

سلام وقتتون بخیر باید برید اداره مالیات پرسوجو کنید

پیام بالتاچی نژاد

1402/06/23 19:11:58

سلام وقت بخیر بنده مدیرعامل شرکت فردادپیام زنگان هستم شرکت ماکاری نگرفته تابه امروزه فاکتورهم بدیم بعدش الان ۱۳۸۹۰۰۰۰ریال برام مالیات نوشتن چون فعلابنده دربانک برای شرکت حسابی بازنکردم ولی نمیدونم چرابرام مالیات زدن

پاسخ آسان ثبت

سلام وقتتون بخیر میتونید تشریف ببرید اداره مالیات پرسوجو کنید

محمدعلی خادمی شیروان

1401/11/21 12:28:52

ختم تصفیه را شرح دهید

پاسخ آسان ثبت

با انجام پروسه ختم تصفیه پرونده شرکت یا موسسه منحل شده به طور کامل بسته می شود. به این منظور بایستی پس از گذشت 6 ماه از زمان انحلال در 3 نوبت با فاصله یکماهه نسبت به چاپ آگهی دعوت از بستانکاران در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار اقدام شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 021-43498 تماس حاصل نمایید تا مشاوران آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

نصیری

1401/08/04 12:07:15

آیا برای انحلال موسسه غیر تجاری هم ختم تصفیه نیازه؟

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

مصطفی میرشکار

1401/03/07 03:43:56

منصرف شدم تصمیم گرفتم جمع کنم

پاسخ آسان ثبت

سلام وقتتون بخیر. لطفا درخواست انحلال ثبت کنید

مجتبی

1401/01/17 12:24:07

سلام ببخشید میشه لطف کنید شماره تلفن وآدرس شرکت را علام کنید

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

برادران

1400/12/25 13:18:28

شرکتی بعد دو ماه تاسیس انحلال شده بدون هیچ نوع فعالیتی اگه ختم تصویه نکرده باشیم با توجه به اینکه هیچ فعالیتی نداشته شامل مالیات می شه ؟

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

soltanmoradsoltanian

1400/11/08 00:15:00

با سلام یک شرکت با مسولیت محدود با شرکا دو نفری ( پسر و مادر) ثبت شده در کیش با سرمایه 5 میلیون ریال که از بدو تاسیس در سال 92 در کیش تا این تاریخ هیچگونه فعلیت تجاری و بانکی نداشته است را اگر بخواهیم منحل کنیم و عملیات آنرا به آسان ثبت واگذار کنیم منهای هزینه های واقعی و صرفا" بعنوان حق الزحمه جداقل چه مبلغی را مطالبه میفرمایید لطفا روی تلفن مذکور با بنده تماس حاصل فرمایید.

پاسخ آسان ثبت

با سلام یک شرکت با مسولیت محدود با شرکا دو نفری ( پسر و مادر) ثبت شده در کیش با سرمایه 5 میلیون ریال که از بدو تاسیس در سال 92 در کیش تا این تاریخ هیچگونه فعلیت تجاری و بانکی نداشته است را اگر بخواهیم منحل کنیم و عملیات آنرا به آسان ثبت واگذار کنیم منهای هزینه های واقعی و صرفا" بعنوان حق الزحمه جداقل چه مبلغی را مطالبه میفرمایید لطفا روی تلفن مذکور با بنده تماس حاصل فرمایید

منا رفیعی

1400/06/03 11:11:47

آیا آگهی دعوت از بستانکاران باید در یک تاریخ واحد در هر دو روزنامه رسنی و کثیرالانتشار چاپ شود؟

پاسخ آسان ثبت

09120253763

قوانین و مقررات سایت را مطالعه کرده و پذیرفتم