loading

لطفا صبر کنید...

اصلاح کد پستی، اولین سامانه اصلاح کدپستی | آسان ثبت

سامانه تغییر نشانی شرکت ( اصلاح کدپستی )

دفاتر پلمب قانونی شرکت‌ها و موسسات فقط به کدپستی ثبت شده در سامانه ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شوند و اگر کد پستی ثبتی شما اصلاح نگردد نمی‌توانید دفاتر پلمب خود را دریافت کنید. بنابراین لازم است نشانی ثبتی شرکت یا موسسه خود را که شامل کدپستی و نشانی می‌باشد با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی تغییر داد و تغییرات مذکور را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانید. سامانه هوشمند آسان‌ثبت در این مسیر به عنوان وکیل و نماینده شما پروسه فوق را برایتان انجام می‌دهد.

اقدامات لازم برای ثبت دقیق کدپستی و اصلاح آن!!

تغییر آدرس و یا اصلاح کد پستی شرکت غالباً به این معنی است که کد پستی شرکت در همان واحد ثبتی سابق تغییر کند. آدرس و کدپستی باید در سومین بند اساسنامه شرکت ثبت شود. می‌توان گفت همواره امکان تغییر آدرس و کد پستی شرکت وجود دارد. معمولاً این اتفاق برای شرکت‌های دارای مکان اجاره‌ای و یا شرکت‌هایی با کمبود فضای کافی، رخ می‌دهد. تغییر اقامت شرکت طبق قانون تجارت باید بلافاصله به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده شود.

نحوه تنظیم صورت ‌جلسه تغییر آدرس و کدپستی شرکت

دقت داشته باشید صورت ‌جلسه‌ی اصلاح کد پستی شرکت باید در سه نسخه تهیه شود. هر سه نسخه باید توسط اعضای هیئت‌مدیره و شریکان به امضا برسند. شرکا باید در برگه صورت‌جلسه میزان سهام خود را نیز یادداشت نمایند. برای اعتبار بخشیدن به برگه‌ی صورت‌جلسه حتماً باید لوگو و سربرگ شرکت در آن درج شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنید تنظیم صورت‌جلسه به تنهایی در صورتی که آدرس جدید در محدوده آدرس قبلی است یعنی محل اقامت شرکت فقط چند متر مثلاً از کوچه‌ای به کوچه‌‌ی کناری جا به جا شود کافی می‌باشد. اما اگر این تغییر مکان چیزی فراتر از یک فاصله‌ی چند ‌متری و کوتاه باشد علاوه بر تنظیم صورت‌جلسه حتماً باید جلسه مجمع در شرکت تشکیل شود.
تغییر آدرس شرکت از وظایف اعضای هیئت‌مدیره است. پس از تنظیم صورت‌جلسه و امضای تمامی صفحات آن توسط اعضای هیئت‌مدیره، این اعضا موظف‌اند صورت‌جلسه تنظیم شده را طی ۳ روز به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل دهند. تا با ارسال صورت‌جلسه به اداره ثبت بارکد پستی جدید ثبت شود.
همانطور که در ابتدا گفتیم، پلمپ دفاتر قانونی شرکت‌ها و موسسات فقط به کدپستی ثبت شده در سامانه ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شوند و اگر کد پستی ثبتی شما اصلاح نگردد نمی‌توانید دفاتر پلمپ خود را دریافت کنید. بنابراین لازم است نشانی ثبتی شرکت یا موسسه خود را که شامل کدپستی و نشانی می‌باشد با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی تغییر داد و تغییرات مذکور را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانید. سامانه هوشمند آسان‌ثبت در این مسیر به عنوان وکیل و نماینده شما پروسه فوق را برایتان انجام می‌دهد.

الزام اطلاع رسانی تغییر آدرس شرکت از طریق آگهی

به جهت اصلاح کد پستی و یا تغییر آدرس شرکت باید کلیه شرکا و سهامداران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. سهامدارن شرکت (شرکت سهامی خاص) و شرکا (در شرکت مسئولیت محدود) با تشکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده تغییر آدرس شرکت را بررسی و نصب به تغییر آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند .
ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را مکتوب نموده و همگی زیر آن را امضا و ممهور به مهر شرکت می‌نمایند. در صورتی که در بند ۳ اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شده باشد، این امر می‌تواند توسط هیئت مدیره نیز انجام گیرد.

مراحل تغییر آدرس و یا اصلاح کدپستی شرکت چگونه است؟

مجمع عمومی به طور فوق العاده با حضور کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت باید تشکیل شود.
● تنظیم صورت‌جلسه تغییر آدرس
● امضا کلیه صفحات صورت‌جلسه توسط حاضرین
● ثبت صورت‌جلسه تغییر آدرس در سامانه ثبت شرکت‌ها و دریافت تاییدیه
● ارسال مدارک و تاییدیه سامانه به سازمان ثبت شرکت‌ها توسط باجه‌های پستی منتخب
● دریافت پیش نویس آگهی تغییر آدرس
● مراجعه به اداره ثبت و امضای پیش نویس آگهی و پرداخت حق الثبت به میزان ۵ هزار تومان
● انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور
پروسه تحویل مدارک به اداره ثبت تا انتشار آگهی تغییر حدوداً ۷ الی ۱۴ روز زمان می‌برد.
نکاتی که به جهت تنظیم صورت‌جلسه تغییر آدرس، حائز اهمیت است:
🖎 صورت‌جلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
🖎 دور سه نسخه از صورتجلسه و امضای کلیه شرکا.
🖎 چنانچه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.
🖎 چنانچه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
🖎 شرکا نام خود را همراه با ذکر میزان سهام در صورت‌جلسه نوشته و امضا کنند.
🖎 در صورت زیاد بودن تعداد شرکا هیأت نظارت مرکب از سه نفر از شرکاء تشکیل می‌شود.
🖎 الزام به امضای کلیه‌ی صفحات صورت‌جلسه.
🖎 اگر اختیار تغییر محل وظیفه هیئت مدیره باشد صورت‌جلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت ۳ روز به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و بارکد پستی در سیستم درج می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای استفاده از سامانه اصلاحات کدپستی آسان ثبت

● کدپستی صحیح براساس آخرین نشانی دریافت شده از اداره پست و اصطلاحا دریافت تاییدیه پستی
● مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
● آخرین آگهی تغییرات شرکت

هزینه تغییر آدرس شرکت چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت شرکت به شرح زیر می‌باشد:
● تنظیم و ثبت سیستمی صورتجلسه تغییر آدرس شرکت.
● پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر.
● پرداخت حق الثبت تغییر کد پستی.
● پرداخت هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه تغییر آدرس شرکت.
● تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام‌های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
● آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء یا سهامدارن تشکیل گردد.

تغییر محل فعالیت شرکت چه مزایایی دارد؟

اصلاح کدپستی و یا همان تغییر آدرس شرکت هم مانند دیگر تغییراتی که در یک شرکت انجام می‌شود، در صورتی که هوشمندانه صورت گیرد، مزیت‌های فراوانی را برای شرکت به دنبال خواهد داشت. این مورد از تغییرات نیز مانند دیگر کارهای ثبتی در صورت اشتباه انجام دادن آن مشکلات را برای شما به دنبال خواهد داشت. از این رو به شما پیشنهاد می‌دهیم که یک شرکت متخصص را برای مشاوره و ارائه خدمات انتخاب کنید. سامانه تغییر نشانی شرکت و یا همان اصلاح کد پستی شرکت‌های آسان ثبت نیز به شما کمک می‌کند تا بتوانید تمام مراحل تغییر آدرس شرکت را پشت سر بگذارید.
تغییر آدرس یک شرکت می‌تواند سود مالی بسیاری را برای شرکت شما به دنبال داشته باشد. در بسیاری از موارد فعالیت یک شرکت به صورتی است. که باید مشتری‌های بیشتری به دفتر شرکت مراجعه کنند، تا سود مالی بیشتری هم داشته باشد. در چنین حالتی انتخاب محل مناسب اهمیت بسیار بالایی دارد که نباید از آن غافل شد.
در بعضی دیگر از موارد جا به جایی آدرس شرکت باعث می‌شود که در هزینه‌های آن شرکت به مقدار قابل توجهی صرفه جویی شود. در مثال بالا این مورد را بیان کرده‌ایم. شرکت‌های بازرگانی که قصد صادرات دارند. اگر در نزدیکی مرزها یا مناطق آزاد باشند. در هزینه‌های خود به مقدار قابل توجهی صرفه جویی کرده اند. به طور کلی اگر از محل فعلی شرکت خود به هر دلیلی راضی نیستید، به دنبال تغییر محل فعالیت باشید.

سوالات بیشتر درباره اصلاح کد پستی

آیا اصلاح کد پستی برای شرکت‌هایی که در دهه‌های قبل ثبت شده و کد پستی ندارند ضروری است؟
بله کاملا ضروری است. با توجه به اینکه ارسال دفاتر پلمب قانونی شرکتها و هر گونه مکاتبه قانونی و مالیاتی صرفا به کد پستی شرکت (مطابق با استعلام از سامانه پست) ارسال می‌شود، شرکت‌هایی که کد پستی اشتباه و یا نامربوط (مانند ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱) دارند باید حتما کد پستی صحیح خود را از طریق ثبت تغییرات کد پستی به اداره ثبت شرکتها اعلام و ثبت نمایند.

اصلاح نکردن نشانی و کد پستی چه عواقبی دارد؟
تمامی شرکت‌هایی که دارای کد پستی اشتباه و یا با نشانی غیر واقعی هستند از دریافت دفاتر پلمب قانونی محروم می‌شوند. همچنین این شرکتها از دریافت هرگونه ابلاغیه قانونی و مالیاتی که باید به نشانی شرکت ارسال گردد هم محروم می‌شوند. نکته بسیار مهم این است که عدم حضور شرکت یا شخص تحویل گیرنده در کد پستی ثبت شده رافع مسئولیت شرکت نخواهد بود.

اصلاح کد پستی چه مزیتی دارد؟
با اصلاح کد پستی به کد پستی دقیق محل اقامت شرکت می‌توانید دفاتر پلمب قانونی شرکت و ابلاغیه‌ها و اخطارهای مالیاتی و قانونی را در زمان مناسب دریافت کنید و مشمول جرایم مالیاتی و قانونی نگردید.

اصلاح نشانی شرکت چه مزیتی دارد؟
شرکتها درست باشد ولی شما از محل شرکت نقل مکان نموده باشید. در این صورت هم حتما نشانی جدید را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانید تا دفاتر پلمب قانونی شرکت و ابلاغیه ها و اخطارهای مالیاتی و قانونی را در زمان مناسب دریافت کنید و مشمول جرایم مالیاتی و قانونی نگردید.

مراحل ثبت نام در سامانه امور مالیاتی

  • 1 اطلاعات اولیه
  • 2 مشخصات شرکت
  • 3 پرداخت

ثبت نظرات و انتقادات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
متن نظر

امیر اورجی

1402/07/16 12:44:20

توضیحات کد پستی ما اشکال دارد.

پاسخ آسان ثبت

محمدحسن پرزادی

1401/10/19 19:21:06

باسلام،باطلاع میرساندعلیرغم مذاکرات تلفنی تاکنون شماره تلفن همراه درسامانه اصلاح نشده است؟ پرزادی

پاسخ آسان ثبت

سلام و درود برای پیگیری سفارش خود با شماره 43498-021 تماس بگیرید

غلامرضا عابدی طامه

1401/05/05 14:35:59

تغییر ادرس کد پستی

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

علیرضا خاکشور

1401/04/07 18:16:22

کدپستی که براش کدرهگیری گرفتم اشتباه برای اصلاح چکار کنم

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

علی اسماعیل زاده

1401/03/30 00:10:45

سلام .من برای مسکن ملی ثبت نام کردم وکدپستی که در ثبت نام نوشتم اشتباه بوده .چجوری کدپستی را اصلاح کنم ایا بنگاه املاک باید کد رهگیری و کدپستی را باید اصلاح کند وکد جدید را بنویسد یا خودم باید انرا اصلاح کنم لطفا راهنمایی کنید

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

مهدی

1401/03/26 20:25:38

چطور ادرس دقیق یه کد پستی رو ویرایش کنیم

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

roham1313

1401/03/15 20:24:39

سلام. من درخواست کد پستی دادم ولی ادرس رو اشتباه نوشته و هرکار میکنم نمیدونم چجوری اصلاحش کنم.

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

رضاازادوند

1400/12/07 16:08:33

اصلاح کدپستی را انجام دادم کدپیگیری 852016

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

موسی ترکانی اصل

1400/11/20 20:58:03

درخواست کد پستی

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند

جلیل صادقی

1400/11/08 00:40:30

سلام کدپستی منزل شخصی بنده به نام من ثبت شده ولی محله اونبر شهر مشخص میکنه فرم اصلاحیه فرستادم جواب برام نیمده چندین ماه گذشته هنوز خبری نیست ،یه نامه یا بسته پستی دستم نمیرسه موندم چکار کنم کسی جوابگو نیست چرا باید اینطور باشه؟..

پاسخ آسان ثبت

سلام.وقت بخیر لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 43498-021 تماس بگیرید تا کارشناسان آسان ثبت شما را راهنمایی کنند