سامانه چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ها

1
ثبت اطلاعات اولیه
2
پرداخت
3
تکمیل اطلاعات

میتوانید با استفاده از این سامانه نسبت به اعلام مفقودی و چاپ هر یک از مدارک مهم گمشده خود مانند : اسناد شرکت ، کارت و سند خودرو یا موتور سیکلت، کارت ملی ، شناسنامه و گواهینامه ، مدرک تحصیلی ، کارت بازرگانی و ... در روزنامه کثیرالانتشار به صورت کاملا غیر حضوری اقدام نمایید.

لطفا ابتدا نام و شماره تماس خود را وارد نموده و پس از انتخاب موضوع آگهی و پرداخت هزینه مربوطه , اطلاعات سفارش خود را تکمیل فرمایید.

1
ثبت اطلاعات اولیه
2
پرداخت
3
تکمیل اطلاعات

مدارک مورد نظر را انتخاب کنید

مدارک وسایل نقلیه

مدارک هویتی

انواع پروانه

سایر مدارک

اطلاعات بیشتر

می‌توانید با استفاده از این سامانه :

 • 1

  نسبت به اعلام مفقودی و چاپ هر یک از مدارک مهم شخص حقیقی و حقوقی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نمایید.

 • 2

  با ارسال اطلاعات مربوط به مدارک می‌توانید درخواست چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را بدهید.

 • 3

  اطلاعات مدارک مفقود شده شخص حقیقی یا حقوقی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ می‌رسد.

 • 4

  بدون نیاز به مراجعه حضوری تنها با ورود اطلاعات در این سامانه آگهی مفقودی مدارک خود را به چاپ می‌رسانید.

مفقودی برگ سبز خودرو » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
مفقودی کارت خودرو » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
مفقودی سند کمپانی / سند رسمی ماشین » تصویر برگ سبز و یا تصویر پشت و از کارت خودرو
گم شدن کارت دانشجویی » کد ملی و یا شماره دانشجویی و نام و نام خانوادگی
مفقودی کارت بازرگانی » کد ملی شخص حقیقی و کد ملی مدیر عامل و شناسه ملی شرکت جهت اشخاص حقوقی

چاپ و اعلام آگهی فقدان مدارک

دریافت اطلاعات مدارک مفقود شده و ارسال به روزنامه جهت چاپ آگهی

نظرات خود را با ما در میان بگذارید