تغییر روزنامه کثیرالانتشار پرهزینه‌ شرکت به کم هزینه

1
ثبت درخواست
2
پرداخت
3
تکمیل اطلاعات

بسیاری از شرکتها و موسسات در زمان تاسیس ، بدون اطلاع از هزینه چاپ آگهی روزنامه ها، روزنامه کثیرالانتشار پر هزینه ای را انتخاب می کنند و در زمان پرداخت هزینه آگهی، مجبور می شوند بیش از 3 برابر هزینه روزنامه های کم هزینه را پرداخت کنند !

مثلا در سال جاری برای یک آگهی معمولی 5 کادری تغییرات شرکت ، هزینه روزنامه پر هزینه حدود یک میلیون تومان و روزنامه کم هزینه حدود 330 هزار تومان است.

کاهش هزینه روزنامه شرکتها از طریق تغییر روزنامه کثیرالانتشار تنها از طریق ثبت صورتجلسه مجمع عمومی انجام شده و سپس تمامی آگهی ها در روزنامه ای کم هزینه پرداخت و منتشر می گردد. این سامانه به شما کمک می کند تا نوع روزنامه شرکت خود را استعلام نموده و بدون مراجعه حضوری ، آن را به روزنامه کم هزینه تغییر دهید.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید