سامانه استعلام و پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی

1
مشخصات شرکت
2
تایید اطلاعات
3
پرداخت

سامانه هوشمند استعلام بدهی مالیاتی

این سامانه در حال حاضر صرفا جهت استعلام بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی میباشد و بدهی مالیاتی شرکت محسوب نمیشود.

استعلام بدهی مالیاتی صرفا شامل تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم ( شرکت های غیر فعال شده) و مالیات بر سرمایه شرکت ها میباشد.

لینک استعلام به شماره همراه شما ارسال میگردد لطفا از صحت آن اطمینان حاصل فرمایید
پس از پرداخت وجه به مدت یک هفته میتوانید استعلام شرکت خود را به صورت رایگان دریافت نمایید

• نمایش وضعیت مالیاتی شرکت (فعال مالیاتی و یا غیر فعال مالیاتی)
• نمایش آگهی‌های روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار پرداخت نشده شرکت
• امکان پرداخت آگهی‌های روزنامه رسمی و یا روزنامه کثیرالانتشار پرداخت نشده (آگهی‌های تاسیس و یا تغییرات شرکت)
• نمایش اطلاعات تماس و آدرس مرکز مالیاتی غیر فعال کننده‌ی شرکت جهت پیگیری‌های بعدی • نمایش بدهی حق تمبر شرکت‌ها (مالیات بر سرمایه ثبتی شرکت‌ها)

• شناسه ملی شرکت (آسان‌ثبت برای راحتی مشتریان عزیز خود این امکان را فراهم نموده تا اگر شناسه ملی شرکت در دسترس نبود با شماره ثبت و محل ثبت شرکت، وضعیت مالیاتی را نشان دهد.)

در این سامانه وضعیت مالیاتی شرکت جهت پیگیری‌های بیشتر نمایش داده می شود که از دو حال خارج نیست:

• فعال مالیاتی
• غیر فعال مالیاتی
اما امکان مشاهده و پرداخت آنلاین رقم حق تمبر (مالیات بر سرمایه ثبتی شرکت) وجود دارد.

بله، شما قادر خواهید بود تا بدهی مالیاتی مرتبط با حق تمبر شرکت خود را پرداخت نمایید.

طبق تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج‌ سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورکند. اصطلاحا به این شرکت‌ها غیر فعال مالیاتی گفته می‌شود.

سامانه هوشمند استعلام بدهی مالیاتی آسان‌ثبت قادر است تا وضعیت مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و همچنین مرکز مالیاتی مرتبط با آن را نمایش دهد. اگر وضعیت مالیاتی شرکتی غیر فعال باشد، با توجه به اطلاعات سامانه قادر است تا با پیگیری از سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مفاصا حساب و رفع سوء اثر اقدام نماید.

این سامانه در حال حاضر قادر است تا وضعیت مالیاتی شرکت را نمایش دهد. برای تغییر وضعیت و سو اثر باید مدیر عامل و یا نماینده قانونی شرکت به مرکز مالیاتی مذکور در پاسخ استعلام مراجعه نماید.
همچنین در فاز بعدی سامانه، قرار است تا تیم حقوقی آسان‌ثبت نسبت به گرفتن مفاصا حساب شرکت‌ها اقدام نماید که این خدمت نیز به این سامانه اضافه خواهد شد.

مدیرعامل و یا نماینده قانونی شرکت‌ها باید به مرکز مالیاتی مرتبط بصورت حضوری مراجعه نمایند.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید